Зареждам...
Върху Молитвата на Любовта (2/1993)

Върху Молитвата на Любовта

 

„ОТЧЕ НАШ“

 

Посочена е от евангелистите Матея глава 6: 9-13 и Лука глава 11: 2-4.

Матея глава 6:

  • 9. А молете се тъй: Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име;
  • 10. да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
  • 11. насъщния ни хляб дай ни днес;
  • 12. и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;
  • 13. и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин.

През 1956 г. Ваклуш с нанесъл следната корекция в стих 13: „избави ни от лукавия, за да не изпадаме в изкушение“, вместо „и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия“.

Тази корекция снема от човека бремето, че Бог може да изкушава. Тя отваря път на лъча на Светлината, затулен вследствие преиначаване на оригиналната молитва и дава ново сияние в небесата.

По-късно той открива и посочва доказателство за погрешността на известния текст на молитвата. Това е в Съборното послание на св. ап. Иакова гл. 1 ст. 13: „Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого.“

През 1957 г. Ваклуш е писал писмо по този въпрос на патриарх Кирил, но отговор не е последвал.

 

„НУР“

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993