Зареждам...
Върху Молитвата на Мъдростта

ОТЧЕ НАШ,

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти си сега и във всички времена!

 

АМИН!

 

Върху Молитвата на Мъдростта

 

Началото на молитвата е неизменно във всички векове, защото още човек е образ и осъществяващо се подобие на Бога.

Новата молитва сменя вертикалната и хоризонталната духовност.

Искането „Научи ни“ вместо „дай ни“ показва едно ново ниво на контакт с Божествените енергии, тъй като всяка Духовна вълна носи критерии за ценностите и приложението им в съответното `и поле.

Докато Любовта предимно въздейства на чувственото поле и храни физическото, то Мъдростта е светлината на знанието, което осветява и променя мисълта, душевността и духовността.

Искането „жив да бъда в Тебе“ е стремеж към сливане с Единството на Космичния живот, защото човек съществува – само Бог се живее.

Духът никога не може да бъде опорочен или помрачен, Той е изходност или Логос. А надолу Неговото низпослание, Неговата инволюционност Го обвива в съответните материалности и прибулва съзнанието, като далечее човека от Небесния Адам. Душата е един сбор от възможности да приеме Светлината на Мъдростта. Затова и искането е „светъл в Дух и Душа“.

Мъдростта се излива чрез интуицията, но нейната изразност става чрез мисълта и основното в Учението на Мъдростта е искането за нейната чистота. Полето на мисълта трябва да бъде целомъдрено, възвишено и затова в молитвата е внесен изразът „целомъдрен в мисъл и тяло“. Сътрудничеството като цялост между мисъл и тяло дава идеята за Възкресение. Това е възможно, когато тялото във вибрацията е стигнало своята чистота и тогава мисълта и Духът могат да събират и нихилират материята.

Духовната вълна на Мъдростта не отрича, а следва и акумулира Духовната вълна на Любовта. Затова целомъдреността е съпроводена с „братска любов към всичко“. А светът е сътворен от Любов, осветен от Мъдрост и изведен от Истина.

Бог е сега и във всички времена! Амин.

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993