Зареждам...
Интервю с Автора по случай 10 годишнината на Нур (1/2003)

Интервю с Автора
по случай 10 годишнината на Нур

 

Г-н Ваклуш Толев, какво е списание „Нур“ за следовниците на Учението Път на Мъдростта, наречени от Вас Деца на Деня?

В най-афористичен образ, то е съхранено Знание, т.е. хлябът на Знанието, и храм на светителството. Среща на Божията човечност, чрез неговите страници, с Човешката божественост – на събожника и жертвения!

Това, което не бива да забравят Децата на Деня, е реалната тревога на еволюцията, за да не се заблудят в служението. Затова тази година Посланието е Послание на Бдението, т.е. едно Мирово тайнство!

 

Казали сте, че списание „Нур“ е българската страница от Книгата на Живота. Какъв е знакът на десетгодишнината му?

Да, казал съм! Защото Книгата на Живота не е само лист на личното битие, писан от Мировото съзнание. Тя има страници, съхранили родовите енергии на предназначение, изявено на историческата сцена чрез съответните Коренни и подкоренни раси. Там има утвърдени образци на трон и олтар, характерни за живените Духовни вълни.

Знайте, че това, което ще премълчи историята, а недоимъкът на прозрението – лично, национално или Мирово, не може да улови, ще го намерите в списание „Нур“, т.е. ще намерите предреченото бъдеще. Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни, т.е. като лист на Логоса!

Така че знакът на 10 години „Нур“ не е 5 плюс 5, а 7 – планетното число на Сътворението, плюс 3 – идеята за Единосъщието. Плът и Дух! В този смисъл може да кажем: Нур е кръщелното свидетелство на човека – еволюиращ бог!

 

Какво значи възраст 10 години в живота на списанието?

Нур, Светлината, няма възраст, обаче списанието има и както посочихме – не цифрова, а идейна (защото в света още има нееволюирало добро). Казал съм: Пестете енергията, а не времето!

 

Как се роди надсловът, или това, което е куполът на списанието – „Няма зло, има нееволюирало добро“?

Надсловът на Списанието се роди без клониране, роди се (оставете иронията на страна) в пътя на йерархиите на Духовните вълни от утробата на Мъдростта, оплодена от Посланията на Планетния Логос. Нур е светлина! Какво е казано за Логоса (Словото) в светото Евангелие – „В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците“ (Иоан 1:4).

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993