Зареждам...
Ден на Рождеството (1/2007)

Ден на Рождеството

Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество!

Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го демонстрира преди 2000 години и рече: Аз и Отец сме едно! Следователно, когато се себесъзнаем в отговорност чрез Човешката си божественост да изразим Божията човечност, човекът с основание ще бъде това, което е предназначението му; поради една проста причина – че в идеята на Сътворението е сложено Диханието на Сътворителя.

Затова си позволих да кажа, че бъдещият човек ще е Съсътворител. Не само че е събожник – той ще е и Съсътворител! За да нямаме основание да казваме, че планетните богове са лоши човеци; да нямаме основание за илюзията, с която човекът живее чрез обредите. За да бъде реална онази мисъл, че няма да има тайни в бъдещето, ще има само тайнства, които ви разкриват гънките на тайните.

Трогнат съм от дързостта ви и от това, което сте извършили, защото аз имам раждане. Много благодаря за всичко това, което изразихте! Трогателно е жертвеното ви пътуване. Но жертвата трябва да е израз на достойнство. Запазете величината на достойнството, за да имате човека, който може да стане Бог! Защото бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество!

Всички се раждат, малцина са правили Рождество! Рождеството е принос на Мировото съзнание, за да създаде възможността на едно планетно знание да направи Път. Така Рождеството е Мирово съзнание, което в своята пътнина създава планетното знание, а планетното знание е, което прави единство с Мировото съзнание!

  • Раждането е изпълнение само на жизнеността – Рождеството създава служение!

Служението сега е с благословението на новата Духовна вълна, която с много вече зряла необходимост човечеството желае, копнее. Без да искаме цивилизацията руши културите. Това е първият знак на новото. Ние не можем да изкажем радост, че се рушат културите, но не можем да не признаем потребата от своя, така да се каже, посветен Път, за да има човечеството културата на събудената отговорност. Събудената отговорност е част от голямата схема на посветените. Затова казвам, че пирамидите са зидано Слово. Който мисли, че пирамидите са само големите 40-тонови камъни, се лъже. Камъкът е бил акумулаторът на Слово. Това Слово е нашата жизненост вече. Там някъде в дълбочините му, в които имаше да се вършат посвещения, някои не бяха дочели последните знания, които Откровението дава, и които Отец, разбира се, препрати на Своите чеда. Нека благодарим за възможността да ги изведем!

Ние слагаме основна разлъка с това, което човечеството трябваше да отработи, наречено добродетели. За да може Знанието да надмогне вибрациите на еволюцията и да направи Път на посвещение. Пожелавам ви този Път! Извървете го! Намерете възможната поносимост на своята посветеност!

Отговорността, която съм поел, вие съхранявате със собствения си Път. Тази отговорност я дарявам на всички ви във вашето служение, което тепърва ще трябва да удовлетворите като сътворци на Твореца. Това е предназначението ви!

Вашето предназначение е да бъдете челници на бъдещата епоха! Двадесет и първи век ви зове! Нямаме основание да се сърдим на предшествията, но имаме основание да се освобождаваме от минало. Това е тотемът да бъде свободен, да бъдем свободни от всички минали богове, защото човекът вече осъществява Божията си човечност.

Но само истината може да направи свобода. Защото свобода, в която няма истина, тя е още косматата дреха на човека в своето първобитство. Разбира се, ние не можем да му се сърдим. Ние, обаче, можем да поискаме институтите да коригират поведението си и да приемат човека – бог в развитие, а не себе си да поставят над това, което се нарича човек. Институцията е услуга, човекът е творец! Затова казах на Децата на Деня да нямат помрачение в своето служение.

Благодаря за това, което направихте! Наистина е трогателна тази дързост от ваша страна. Но позволете ми – това, което като лекция изнесох, да го направя реалност – смирението като култура. Това ще даде нов облик на повиканите на служение в Пътя на Мъдростта. Поемам част от отговорността за будността, с която тръгвате! Не се страхувайте от предназначението си, т.е. човекът – Бог!

 

Звучи „На многая лета“ в изпълнение на Борис Христов.

 

Тази защитна аура над Земя и Небе да ви придружава в неуморността на вашето вестителство! Благодаря от сърце!

Когато преглеждах критите и прокълнатите Евангелия – тези, които първите учредители на Християнското учение се опитват да унищожат, срещнах една много странна фраза. Петър пита Христос: Кой е световният грях? Христос отговаря: Грях няма… Както Светият Дух, както Синът, както Бог Отец нямат грях. Грях няма, има поведение, с което отделният човек прави нещо, несъвместимо с предназначението му. Бях изумен от тази концепция. Въпреки че тя сега идва, а аз преди повече от 50 години протестирах и поисках ревизия на молитвата „Отче наш“, за която писах, че не може да се каже: Не ме въвеждай в изкушение… Това беше грешката не, а по-скоро непосветеността на миналите векове, в които написаха такова покушение над човешката душевност – Бог да ги въвежда в изкушение! Ето защо, когато Иисус отива в пустинята, там е казано, че сатаната Го изкушава, а не Бог.

Искам зрение в познанието! За да мотивирате поведение не на отрицание, а на неприемане на уж Господни истини. Няма такава истина, че Бог ви изкушава – това е посегателство над Божията даденост у нас! Бъдете свободни в съзнанието си!

Така че, скъпи Деца на Деня, благословен да бъде Пътят! И нека този голям покровник – „На многая лета“, да бъде ваш покровител!

Направете това, което гостолюбието е решило да ви предложи! Благодаря за приложения труд и за грижовността! Разбира се, щедростта има различни измерения и аз не мога да кажа кое е най-важното в нея. Но безспорно щедростта има само един голям знак – жертва!

 

07.01.2007 г., гр. София, Съюз на архитектите

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993