Зареждам...
8 години Списание Нур (1/2007)

8 години Списание Нур

Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие!

Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за онези, които чакаха нейното ниспослание. Нур трябваше да бъде сакрална страница за едно Ново хилядолетие! Ето защо, когато правя характеристики, казвам, че списание Нур е предназначеният автограф на Учението Път на Мъдростта в първата страница на Третото хилядолетие! Нур е първият автограф, който Учението Път на Мъдростта писа в историята, започнала Третото хилядолетие.

Разбира се, че то трябваше да се научи да ходи. И то се научи не само да ходи, то се научи да води битка! Тогава не се учудвайте на приказите, които митологиите са оставили, а вижте реалността им: когато Херкулес се ражда, в отмъщение за това, което той има да прави, силите в противовесието пращат две отровни змии да го убият. Но не забравяйте, че той е син и пратеник на Зевс, а не като Антей – син на Гея. Тогава Херкулес – новороденият герой, използва силите на своя баща и удушава змиите. Така и Нур – когато се роди за служението „свобода от еволюция“ и когато беше на един ден, някои се опитаха да го махнат, но той победи! Не е имало съмнение, че това ще бъде. Благословеният Нур трябваше да живее и живее!

  • Голямата тайна, която списание Нур носи на човечеството, е да се йерархира Духовното съзнание в отговорност пред извеждане на чакащия в човека Бог!

Точно този Нур ми трябваше. И когато исках да бъде, имаше една велика тайна: Нур като светлина е Живот! (Така, както е казано за Логоса в Евангелието на Иоан). И чак в Духовната вълна на Живота ние можем да си представим осъществен не човекът бог в развитие, а човекът – Бог.

Списание Нур имаше куража да рече, че религиите най-бавно стареят и най-дълго стоят стари! Това не е да отречеш. Това е, както в тазгодишното Послание е казано: Отговорна преценка на забравата!11

Нур не е списание на верски клуб; Нур не е академично списание, в което експериментът доказва; Нур не е и социологическо изследване. Не!

  • Нур е Пътят на Мъдростта!

Имахме цялата волност на Божественото сътворение – от водата до най-висшето животно. Но всичко бе подчинено в идеята да се изгражда поклонение пред Божеството. Нур зри над всичко това, ала потърси идея за свобода на човека от онази съдбовност, която му създаваше олтари и подчинение. Това е да се освободите от всяко околовръстие, в което еволюцията и кармата ви държат.

Нур води и една от най-големите битки – битката срещу страданието и греха. Не можете от човека да отнемете онзи, който бе поискал знания, за да се научи дори да разделя що е добро и зло – това е първичната етика. А камо ли висшата етика за събожника! В света винаги ще има йерархии на възможности. Умът, очите, обикновеното ще ви карат да определяте поведение и да изграждате учение. А къде е прозрението; коя енергия го храни? Енергията на Диханието; събуденият Кундалини!

Ето това са големите проблеми, които Нур поставя пред човечеството. И затова в цялата своя култура прави отричане не, а преценка. Преценка на всички стойности. И тя започва от заглавието му: Няма зло, има нееволюирало добро!Да, има хиляди страници за злото, но никой не го каза така. Както има хиляди страници за материята, но само Един можа да рече: Аз мога да я направя възкръсваща! И цялата материя излезе в признание на вечно послушание пред Духа на Божеството, което беше човек!

Така списание Нур преди осем години се роди с благоразположение и предназначение. И нямаше нужда да носи нечие проницание или предзнание, защото то се списваше и продължава да се списва само от един човек. Но голямото служение е без Себе си! Така че, когато родих идеята за Нур – това беше без Себе си.

Нур е най-голямото предизвикателство в Третото хилядолетие! Затова е едновременно и история. Не можем да правим общество вън от историческата реалност, която искаме (и с основание!) дълбоко да променим и ако трябва – да упражним забрава за културите. Защото в прощалния момент Христос рече: Прости им, Отче, те не знаят! Не каза „те не вярват в Мене“ – не знаят!

Трябва да се смени начинът на усвояването на света. Затова и Учението Път на Мъдростта, което списание Нур представя, не е битие за днес, нито e битие за утре.

Днес и утре Нур се отработва за едно бъдеще, което след хилядолетие трябва да се научи, че е необходимо да се смени с друго бъдеще!

 

13.02.2001 г., гр. Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

11 Нур 1/2001, с.5.

НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993