Зареждам...
Мъдростта в скрижали. Миров Кундалини (1/2010)

Мъдростта в скрижали

 

Глава I, Тема 1.3
Миров Кундалини

"МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – "Мъдростта в скрижали", не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност "Мъдростта в скрижали" ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, "Мъдростта в скрижали", е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


Миров Кундалини

1. Мировият Кундалини е Диханието на Нищото, от Което е всичкото!

2. Кундалини е най-висшата енергия – еманация на Същността.

3. Огънят на Кундалини е знакът на Всемирното Съзнание.

4. Огънят е Бащата на света – той е оплодителното семе.

5. Огънят е в основата на Битието – над Огъня на Кундалини власт няма.

6. Само Огънят на Кундалини носи целокупния живот – от Изворното начало до Космичното тяло на Бога.

7. Мировият Кундалини е Космична цялост!

8. Кундалини осъществява единството между Прабога – Пуруша, и Праматерията – Пракрити!

9. Същността не е усвоима, затова има посредник – енергията на Кундалини.

10. Пулсацията на Диханието чрез метаморфозата създава преобразите.

11. Огънят е в основата на светоустройството.

12. Огънят е целокупен, проявите му са многолики.

13. Огънят е всепроникващ като вибрация – Той е вложената енергия в Сътворението.

14. Кундалини не е сътворен, Той твори!

15. Мировият Кундалини слиза от Незнайността, за да създава Знайност!

16. Огнените вълни чрез Пространствената светлина носят идеите за Еволюция.

17. Кундалини е енергията без гориво – тайната на Еволюцията.

18. Инволюиращият Кундалини е изграждал подстъпите, чрез които след това пристан ще намери еволюиращият Кундалини.

19. Пътят на Кундалини е Доктрината на Живота.

20. Огънят на Кундалини е всеобединителната сила – Той е Животът.

21. Мировият Кундалини е висшата духовна сила, образът на Нищото във всичкото!

НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993