Зареждам...
Мъдростта в скрижали (Огън и Светлина)

Мъдростта в скрижали

Глава I, Тема 1.7
Огън и Светлина

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!

Огън и Светлина

 1. Огънят е Всемирна сила!
 2. Огънят е излив на Всемирния Дух, Светлината е форма на движение на Духа.
 3. Светлината е видимият образ на Огъня.
 4. Огънят е цялостен, Светлината има йерархии.
 5. Битието на Огъня е лицето на Светлината.
 6. Огънят е вечност, Светлината – преходност.
 7. Огънят е всеобладаващ и всепроникващ!
 1. Огънят е Родителят на света!
 2. Огънят сътворява – той носи и Светлината, и оплождането.
 3. Светлината е импулсацията, с която започва Сътворението.
 4. Светлината поражда в Материята сянката на Тъмнината.
 5. Тъмнината е непромитият негатив на Светлината.
 6. Огънят е изворно начало на Творчеството.
 7. Огънят е силата на Живота!
 1. Огънят е в основата на всяко битие!
 2. Чрез вибрациите на Светлината се усвоява първичната сила на Огъня.
 3. Светлината при инволюцията не се помрачава – тя е некъсаната нишка на Божественото, влязла в преходността.
 4. Огнените вълни са революция, която чрез пространствената Светлина носи еволюция.
 5. Огънят като Воля има рушителна сила, като Светлина има възродителна сила.
 6. Вътрешната ритмичност е великото тайнство на Огъня.
 7. Целият Космос е един химн на пламенозвучност!
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993