Проглас (3/1994)

Арxив | брой 3 / 1994

„И животът беше светлината на човеците“
(Иоан 1:4)

Само Огънят може да изгаря съня на довчерашното битие, защото плод на Огъня е Истината.

С воля за знание, път за съвършенство и идея за единство държим в ръцете си Космичната еволюция като:

Прометеева светлина, която е борба за човека;

Таворска светлина, която е борба за безсмъртие;

Възкресенска светлина, която е борба за Божественост!

Чрез Огъня и Светлината човек е спасен от малоценността да отрича Бог в себе си и да създава лична и социална трагичност – толкова ясно четима в историята човешка. А Духът му е дал огнени дракони, Огнен бик, Змия–Огън, Дух Светий...

Целият Космос е една религия на пламеннозвучност. Вярата е идеология на лично битие, хранено от всемирната трапеза. Затова Христос рече: „Докле съм в света, светлина съм на света.“ (Иоан 9:5).

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1994) Светлината е видимият образ на Огъня. Огънят е Баща на света, Светлината – Майка! Light is the visible manifestation of Fire. Fire i ... Проглас (3/1994) „И животът беше светлината на човеците“ (Иоан 1:4) Само Огънят може да изгаря съня на довчерашното битие, защото плод на Огъня е Истината. С воля за знание, път за ... Огън и Светлина Светлината е видимият образ на Огъня. Огънят е Баща на света, Светлината – Майка! Ще представим една особена тематика – едно виждане върху онова, което е нашата жизне ... Върху Посланието – Евангелия (продължение) (продължение) Всяко време е благодатно, щом отворим Евангелието, и всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Господа е наша повеля! Лука, глава 6: 4 ... Върху Блаженствата Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. (Матея 5:3–5) Онова, ... Окултизъм и мистицизъм (Хермес) Хермес Не Египет посвети Хермес, а Хермес посвети Египет. Хермес – това е една от най–големите личности на древността, даже не толкова личност, колкото митически бог! ... Школата върху Агни Йога (3/1994) Свободата ни прави родствени с Бога! 19. От всички творчески енергии най-висша си остава мисълта. В какво ще се изрази кристализацията на тази енергия? Някои мислят, че венецът на мисълта е ...