Проглас (4/1994)

Арxив | брой 4 / 1994

 

Светът не може да се изживее само в едноактен феномен. Трябва му сигурност в идеята да еволюира чрез предаността като индивидуална, сборна и родово-всечовешка потреба пред Царството Небесно. Това ражда молитва и олтар.

Земята го учи на преданост, Небето обаче го приема в отговорността на осъщественото. Това е свобода от идеологията на малката мисъл, че е само земен жител.

Историческата преданост, която обвързва човека с миналото, е най-дълбокият коловоз на устойчивостта, но и най-тежката верига за волята на отговорността пред бъдещето. „И имаше голям ропот у народа за Него.“ (Иоан 7:12).

Бремето на фактите пред стрелата на провиденцията може да ни остави без обиталище в отвъдността.

Приложената преданост и отговорност са белег вече на Живота, а не на вегетирането.

Предаността е поведение за сигурност, а Отговорността е дълг към Бога!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (4/1994) Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми! I must be inside what belongs to My Father! Всеки ... Проглас (4/1994)   Светът не може да се изживее само в едноактен феномен. Трябва му сигурност в идеята да еволюира чрез предаността като индивидуална, сборна и родово-всечовешка потреба пред Царст ... Преданост и отговорност „Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми!“ (Лука 2:49) Благодатта на Планетния Логос беше Денят започна[1] и този Ден няма да свърши за двадесет и четири часа ... Върху Посланието Агни йога (4/1994) Всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Господа е наша повеля! Като Деца на Деня – така Посланието ни призова – не можем нито да раждаме съмнение, нито да не се радв ... Върху Блаженствата (4/1994) Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. (Матея 5:6-8) ... Окултизъм и мистицизъм (Херметизъм)   Устните на мъдростта са затворени, освен за уши, които могат да слушат. Хермес е и далечен, и близък, вечен и несменен в историята на знанието. Това, което той е остави ... Религиите в българските земи (обзор) (обзор) Бог и България – единство в двойна плът! Пенчо Славейков Това, което Небето скриптира, не може да изчезне, само преценката за него е лична. И звезди на Небето ви ...