Посланието и Зодиака

Арxив | брой 1/ 1997

Научи ме на прозрение и признание на всеки личен дом и свят!

 

Зодия Повеление Евангелие Агни йога Искане
Козирог 3 Лука 2:34-35 § 38 1
Водолей 2 Иоан 4:24-26 § 106 1
Риби 3 Матей 5:13-14 § 538 3
Овен 1 Марко 1:16-17 § 222 2
Телец 2 Лука 19: 5-7 § 38 2
Близнаци 2 Иоан 11:22-25 § 106 3
Рак 3 Матей 24: 4- 6 § 538 3
Лъв 2 Марко 2:27-28 § 222 1
Дева 3 Лука 9:53-55 § 38 2
Везни 1 Иоан 14:15-17 § 106 1
Скорпион 1 Матей 24: 4- 6 § 538 2
Стрелец 1 Марко 12:10-11 § 222 2

 

Космичният хороскоп на Посланието е една нова наука на Мъдростта – принесена жертва на служение, в което човекът се себеосъществява като богоосезаема необходимост, защото е едно родено бъдеще, а не прищявка на богове. Посланието и Зодиака вибрират в една хармония на изграждането – Бог в човека и човек в Бога. Те са приложността на прозрението за Богоживот и мирово битие. Децата на Деня са извикани на Мирово битие с неотложна воля по пътя на Мъдростта!

Няма по-голяма благодат от тази, с която ни е дарило Посланието, и по-достойно поведение от служението. Човек като същност се определя в едно число и в един слог. Да бъдем в себе си, защото Бог е у нас!

Онова, което ни прави единство с Бога, е, че човешкото и божественото ни естество са неслитни, както е казано за Иисус Христос, т.е. без смесване. Те са неизменни в единство. Неслитността е единение с неразградимостта, неразделно съчетание в една личност. Един от големите църковни догматици, Йоан Дамаскин, нарича този процес „перихорсис“, т.е. взаимно всмукване, взаимно проникване. Той казва, че Иисус Христос не върши нищо човешко само като човек, защото е и Бог, и не върши нищо божествено само като Бог, защото е и човек! Не се разгражда човешкото в Божественото и не се губи Божественото в човешкото, те са една космична цялост. Посланието е търсене на път към това единство с яснотата, че сме толкова божествени, колкото човешки, и толкова човешки, колкото и божествени. Тази неслитност между Дух и Материя съществува, затова материята трябва да бъде одухотворявана, а не отричана! Древногръцката философия дава идеята, че човек е микрокосмос. Следователно съвършенството му е в това, че може да побере в себе си целия Космос. А тайната на Твореца е, че е могъл да Се излъчи, за да направи този перихорсис!

Всеки човек като личност в историческо-социалното живеене притежава зодиакален знак, но като индивидуалност, поради кръговрата на хилядолетното си присъствие, минава през всичките зодиаци. Всеки е всичко и всичко е във всеки! Всеки от нас е всичко от Космоса, цялата космична енергия е дадена и вложена в човека. Затова трябва много изтънчено да определяме мястото си в зодиакалното присъствие! Легитимирането в една зодия е сбор и на кармични, и на по-общи еволюционни сили. А когато трябва да влезе една духовна вълна в действие, предназначението може да забави известни закони или да извика души, които имат йерархия да приложат едно битие. Астрологията работи (и опитно, и посветено) с енергетичните потоци, под чиято благодат или отрицание градим характер, но нашата цел е не да гадаем зодиакалните знаци, а да зрим съвместимостта им с Посланието.

  • Посланието е битието на бъдещето!

Космичният хороскоп на Посланието е една нова наука на Мъдростта. Тепърва ние поставяме нова страница. Това е и един призив за приложена вече будност от усвоено знание. С нея посветеният може проникновено да надкрачва в пътя страданието, като го признае за развитие. Целта на всички Учения е да събудят в човека прозрението, че няма мъка, която може да убие Бог в човека. Човек дори да стане жертва на животното в себе си и мъката да го доведе до неоприличимата болезненост да се самозатрие, все пак кандилцето на божествеността ще мъждее.

Посланието оформя човешкото същество в космично служение, т.е. в онова взаимно проникване, в неслитната даденост, най-добре изразена в тази вечна формула: Ето Човека – Това е Моят възлюблен Син, над Когото е Моето благоволение! За да се стигне до нея, е необходимо вътрешно зрение и принесена жертва на служението. Богоречието винаги е казвало, че човекът ще осъществи Живота – другото са сенки на отживелици!

  • Не космичността ще определя битието на човека, а човек, когато се осъществи като бог, ще определя битието на космичността.

Зодиакът безспорно влияе. Но и ние въздействаме на Космоса толкова, колкото той на нас. Ако не сме осъзнали присъствеността си на сътрудници и властници във Всемира, значи не сме се видели като богове в еволюция. Ние вземаме това, което сме пригодни да понесем, и чакаме онова, което сами приготвяме да приемем. Всеки може да понесе Духовната вълна на Правдата или на Любовта след хилядолетията, но пригодността да се приеме Духовната вълна на Мъдростта сега е нещо съвършено друго. Днес е потребно да кажем: „Прости!“, но предназначението ни е да приемем: „Научи ни!“ Научи ни да бъдем, а не да имаме! Тази идея се храни от цялата Космичност, както и тя – Духовната вълна на Мъдростта, храни и променя Космичността. Това е скаченият съд, в който феноменът на дарението и пригодността на усвояването са налице, за да можем да градим новата наука – Посланието и Зодиака!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/1997) Историята и културата са биография на човечеството! History and culture are a biography of humanity! П ... Проглас (1/1997) Господи, що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш? (Псалом 8:5) За Христовото съзнание и Духовната вълна на Мъдростта човечеството е изявеното и еволюиращо Адамово ... Човечество, история, култура Историята и културата са биография на човечеството! Има едно вечно дихание на Всевишия, в чиито вибрации живеем. И в дните ни има надежда толкова, колкото сме приложили от Неговата люб ... Върху Посланието (1/1997) Посланията са хлябът на Отца! Посланието на Планетния Логос е път, който трябва да осъществим; волята ни е да бъдем с волята на Отца чрез дарението, което ни даде! А щом Божия е ръката ... Посланието и Зодиака Научи ме на прозрение и признание на всеки личен дом и свят!   Зодия Повеление Евангелие Агни йога Искане ... Теософия (продължение) (продължение) Няма религия по-горе от Истината! Теософията, т.е. богомъдрието, е един всемирен храм, който има най-открития олтар. Тя скрепява велики тайни и позволява на човечес ... Лъчът на доктрината Като принцип и като осъществяване Лъчът на доктрината е свобода от идеята „зло“! Всяка звезда може да бъде Витлеемска за тези, които са чули хор от ангели, дочакали овчари ... Агни йога (1/1997) Огънят е утробата на мисълта! 41. Мостовете, които съединяват различните степени на съзнанието, съществуват вън от текущите събития. Погрешно е да се очакват някакви външни съзвез ...