Послание на Планетния Логос от 1996/97 г. до 1988/89г.

Арxив | брой 3 / 1997

 

На 21/22 декември настъпва Новата 1997 астрономическа година.

Призованите на бдение в Космичния дом на Планетния Логос – Посветени мъже, Войнство на Любовта и Децата на Деня – взеха осветения хляб на Мъдростта и тръгнаха на светителство.

 

А той рече: Деца на Деня,

 

1. Извикани сте на Мирово битие с неотложна воля по Пътя на Мъдростта и принесена жертва на служението;

2. Не търсете спомен за човека, а живейте с динамиката на Деня – бог в развитие;

3. На тази планета никой не може да спре изгрева и пладнето, пътя и делото на Духовните вълни!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
  5:13-14 1:16-17 2:34-35 4:24-26
  10:34-36 2:27-28 9:53-55 11:22-25
  24:4-6 12:10-11 19:5-7 14:15-17
Агни йога: §§ 38; 106; 222; 538

 

Господи,

1. Дай ми [ни] жизнепотребата на осветено всекидневие;

2. Научи ме [ни] на прозрение и признание на всеки личен дом и свят;

3. На забвение прати моите [нашите] тревоги и чужди клевети, та недостойно слово и дело да нямат присъствен ден!

 

АМИН

 

 

На 21/22 декември започна Новата астрономическа година.

Планетният Логос призова в своя Миров дом – Посветените мъже, Войнството на Любовта и Децата на Деня на Всемирно бдение пред запалените канделабри на Мъдростта.

 Светът на бъдещето рече:

 

1. Деца на деня,  направете Учението житейска съдба! Съдба без мъдрост, без воля и жертва няма;

2. Не търсете друго време за приложена мъдрост – то е всяко днес;

3. Часът на отговорна святост и историческо бдение Ви зове!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   3:16-17  3:22-24 11:47-48  6:32-34
  11:28-30  6:25-27 12:51-52 12:26-27
  26:63-64 14:27-29 23:18-20 18:36-37
Агни йога: §§ 133, 360, 418, 534

 

Господи,

1. Дай ми [ни] прозрение за свобода от онова, което ме [ни] далечи да Те позная [ем] и живея [ем];

2. Научи ме [ни] на дързост, та без страх и без тъга да духна [ем] свещта на грехопадението като приложено насилие;

3. Дай ми [ни] ключа на знанието и пътя на Мъдростта, които ме [ни] водят чрез Тебе до Вечния!

 

АМИН

 

 

На 21/22 декември 1994 г. започва Новата астрономическа година.

На Космично бдение в храма на Планетния Логос са призовани Синовете на служението, Посветените мъже и Децата на Деня – за мир, светителство и братство.

 

И рече: Деца, Денят направи своя кръговрат!

 

1. Бъдете неотречни от своя обет: Мъдростта – живот;

2. Търсете собствения си знак като битие в хармония с космическия хороскоп и планетен дълг към Учението;

3. В Мъдростта: 

- пътят се ходи като просветление;

- знанието се живее като откровение;

- волята се прилага като служение!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   5:16-17  8:34-35  2:49-50  4:34-35
  19:28-29 13:10-11  8:5-8 12:14-16
  24:42-44 15:12-13 18:15-17 19:19-20
Агни йога: §§ 17, 62, 267, 432

 

Господи,

1. Дай ми [ни] свобода от върнато минало, като отживяна потреба и изживяно упование;

2. Научи ме [ни] сам [и] (а не Пилат) да надпиша [ем] символния знак на Мъдростта в моя [нашия] видим и невидим храм;

3. Не оставяй очите ми [ни] без житейски олтар, заради нас, които сме у Тебе, и Ти, Който си у нас!

 

АМИН

 

 

На 21/22 декември 1993 г. започва Новата астрономическа година.

През отворената врата на Вечното Планетният Логос призова в Своя Космичен храм Синовете на служението, Посветените мъже и Децата на Деня – на Всемирно бдение за Небесен мир, земно светителство и всечовешко братство.

 

И рече: Денят започна!

1. Вълната на Мъдростта е дадената благодатна Воля на Бъдещето;

2. Душата [душите] ми[ни] се преселва[т] от скинията на надеждата в храма на обричането;

3. С главнята на Мъдростта от личния дом тръгнете към Мирово служение!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   6: 31-33  5: 41-43  6: 45-48  1: 17-18
  12: 5-8  8: 11-13  9: 24-27  7: 43-45
  24: 3-5 13: 6-7 11: 9-10 12: 42-45
Агни йога: §§ 65; 146; 147; 253; 330; 340; 481; 484; 509; 566; 575; 615

 

Господи,

1. Дай ми [ни] живяна радост на изпълнен дълг;

2. Дай ми[ни] свобода от зломислие като дар на осъществена Любов;

3. Не гаси Бъдника в моята [нашата] душа, който свидетелства за Рождествата!

 

АМИН

 

 

На 21/22 декември 1992 г. започва Новата астрономическа година.

В радостен час битието на Логоса излива своята космична сила, като благодатен дар на будност и служение. Призовано е Всемирното Братство да събуди отговорна тревога за мир и поведе човечеството по благословения път на Мъдростта.

 

 Планетният Логос рече:

 

1. Деца на Слънцето, на Път сме;

2. Вие ядете хляба на Мъдростта, не събирайте трохите на миналото;

3. Отворен е новият храм – там има: олтар, трон и жезъл; чакаме вашата жертвена дързост!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   8: 21-22  8: 31-33  1: 34-35  8: 42-43
  16: 24-25  9: 35-37 10: 25-29 10: 17-18
  25: 3-4 13: 30-31 19: 10-13 20: 8-9
Агни йога: §§ 32, 74, 162, 410, 425, 426, 501, 563, 581, 589, 598, 631

 

Господи,

1. Дай ми [ни] свобода от страх за принадлежност;

2. Дай ми [ни] властното Си Слово, та Мъдрост да води дните на моето [нашето] служение;

3. Поискай, Господи, послушание, което ме [ни] освобождава от себичност!

 

АМИН

 

 

На 21/22 декември 1991 г. започва астрономическата Нова година, когато Планетният Логос в името на Отца призовава в своя Космически храм – Синовете на жертвата, Великите посветени и Своите Адепти – на Всемирно бдение за Небесен мир и земна будност.

 

Той рече: Деца, време е!

 

1. Вие сте хлябът на Мъдростта – дайте го на света;

2. Вие сте дом Господен, обител на съхранението – приютете света;

3. Вие сте Вратата на Бъдещето – осветете настоящето!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   6: 21-24  6: 2-4  6: 35-38  5: 17-20
  12: 23-26 11: 24-26 10: 26-29 19: 4-6
  20: 25-28 14: 61-64 12: 51-53 20: 20-23
Агни йога: §§ 9, 27, 133, 162, 198, 228, 321, 374, 416, 426, 534, 621

 

Господи,

1. Дай ми [ни] свобода от ограничение в жертвата;

2. Дай ми [ни] воля на готовност за присъствие и служение в Твоето дело;

3. Научи ме [ни] да се позная[ем] в другия като потреба за единство във Всемирното братство!

 

АМИН

 

 

На 21/22 декември 1990 г. започва астрономическата Нова година.

 

Деца на Божията воля, Планетния Логос рече:

 

1. Утвърждавайте Мъдростта;

2. Умножавайте Светостта;

3. Умението да служите е новият Ви дар!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
   5: 43-45  9: 38-40  2: 34-35  8: 13-15
  12: 35-37 14: 38-40 22: 45-46 10: 17-18
  24: 10-13 16: 14-15 24: 39-41 18: 37-38
Агни йога: §§ 48, 105, 111, 150, 175, 263, 292, 294, 349, 425, 543

 

Господи,

1. Дай ми [ни] отговорна будност, та в часа на служението Той да не бъде сам;

2. Дай ми [ни] жертвена вярност да опазя трапезния хляб на Мъдростта, докато светът се научи да го яде с нас и да живее с него;

3. Като ни учиш, че смирението възвисява, че будността зида храма, че само жертвеният има олтар – то подкрепи ръката на състраданието, сърцето на прощението и Волята на Жетваря!

 

АМИН

 

 

На 21/22 декември 1989 г. започва астрономическата нова година, когато Планетният Логос призовава в Своя космичен храм Великите посветени и Своите земни Адепти на Всемирно бдение. Да не губим присъствието си у Бога и приемем Неговия дар за годината:

Мъдрост в живота и святост в делата!

 

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
  5: 44-45 3: 28-30 2: 49-50 8: 15-18
  13: 54-57  7: 27-29 11: 34-35 10: 27-29
  22: 16-18 13: 13-14 16: 16-17 13: 15-17
Агни йога: §§ 97, 98, 140, 154, 176, 206, 250, 251, 266, 328, 424, 467

 

Господи,

1. Научи ме [ни] да не пестя [им] хляба на живота в дни на глад и потреба;

2. Дай преданост на сърцето ми [ни] в жертвата, та ръката да не мери щедростта;

3. Научи ме [ни] да позная[ем] благодатта от болката на еволюцията, та да не ми [ни] тежи скръбта на всекидневието!

 

АМИН

 

 

На 21 срещу 22 декември 1988 г. започва астрономическата нова година, когато Планетният Логос отмята от Книгата на Космичния живот листа на нашата планета и праща Своите планетни синове да занесат на човечеството съдбовните знаци.

Да благодарим и да сътрудничим!

Евангелия: Матей: Марко: Лука: Иоан:
  12: 5-8 12: 35-40  2: 34-35  4: 31-34
  15: 24-28 13: 11-13  7: 16-20 12: 44-47
  16: 20-24 16: 14-15 10: 20-21 19: 5
Агни йога: §§ 105, 109, 197, 200, 211, 213, 336, 349, 374, 462, 469, 520

Господи,

1. Дай ми знание за Пътя, Волята и Жертвата:

-   Пътят като Съдбовна нужда;

-   Волята като Всемирна сила;

-   Жертвата като лично служение!

2. Научи ме:

-   без тъга да гася лампата на миналото;

-   да срещна зората буден;

-   да имам на пладне олтар!

3. Научи ме на:

-   милосърдие от Любов;

-   знание от Мъдрост;

-   служение от Истина;

Тогава сърцето ми ще знае смисъла на бедствието!

 

АМИН

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1997) Битката вече не е за човека, а за свободата на Бога в човека. The fight is not for the man but for the freedom of God in man. ... Проглас (3/1997) Пътникът е същият, пътищата са нови! Най-потребното прозрение на пътника в Духовната вълна на Мъдростта, което тазгодишното Послание му даде, е, че човекът е една зрима теогония. Той м ... Послание на изобилието Битката вече не е за човека, а за свободата на Бога в човека! Човек може и без себе си, но никога без Бог! Затова отговорността ни във великото служение е исканото в молитвата на Мъдро ... Послание на Планетния Логос за 1997/1998година   На 21/22 декември влиза Новата 1998 астрономическа година. В Космичния храм на Планетния Логос са призовани на бдение Посветени мъже, Воини на Любовта и Децата на Деня. ... Посланието и Зодиака за 1998 г.     Повеля Евангелие Агни йога Искане Козирог 1 Матей 3:11-12 ... Послание на Планетния Логос от 1996/97 г. до 1988/89г.   На 21/22 декември настъпва Новата 1997 астрономическа година. Призованите на бдение в Космичния дом на Планетния Логос – Посветени мъже, Войнство на Любовта и Децата на Деня – ... Свободата на избора Еволюцията позволява избор, Свободата дава Живот! Покровът, който ни дава Всевечният, брани не само личната ни душа, но и пътя на човечеството! Достойно всяка душа трябва да му предост ... Антропософия Върху Откровението на Иоан В Откровението е вложена същината на мистериите! За да вникнем в учението на Рудолф Щайнер, ще се спрем на схващането му върху Откровението на Иоан[2]. ... Лъчът на делотворството Ora et labora! Нека нямаме скъперничество към сърцата и душите си, за да им дадем право да си вземат от всичко, каквото Бог ни е дал – от изобилието, с което ни храни Вечността. ... Правата на човека Свободата е идея за божественост! Хартата за защита правата на човека е открадната радост от съвестта на човечеството – израз срещу една жестокост, несравнима в историята преди т ...