Послание на Планетния Логос от 1978/79 г. до 1976/77г.

Арxив | брой 2 / 1998

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  20:1-28  9:1-13 9:18-31 7:1-29
Послание до Евреите от Павла: 10:1-19
Агни йога: §§ 1, 113, 147, 150, 158, 231, 256, 301, 429, 599, 642, 645

 

Служение:

 

1. Низпосли благодатните си дарове на Твоите синове, та без страх да ходят Пътя и опазят Твоето творение;

2. Подкрепи духовното ни зрение без съмнение и с убеденост да свидетелстваме за нетленната светлина;

3. Подкрепи чувството ни за отговорност пред видимия и невидим свят!

 

Пази ни Отче наш!

 

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  26:59-61  10:29-30 15:3-7 18:22-23
Агни йога: §§ 273, 336, 408, 436, 494, 496, 502, 505, 512, 520, 615, 637

 

Служение:

 

1. Дай ни сили да работим за светлото Рождество на космичната мъдрост между човеците, като забравим отделното раждане;

2. Дай ни благодатта на прощението, която ражда радост в сърцето на човека;

3. Дай ни сигурност да познаем промяната без страх!

 

Благодарим Ти Боже наш!

 

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  18:1-5  10:17-30 10:1-10 6:53-68
Агни йога: §§ 21, 90, 94, 95, 244, 262, 270, 278, 333, 438, 439, 446

 

Служение:

 

1. Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля;

2. Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията;

3. Съхрани планетата ни в мир и пътя на Учителя в сигурност!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/1998) Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а да прави богове! Evolution does not have the task to create prosperity, but rather t ... Проглас (2/1998) Боговете са безсмъртни човеци; човеците са смъртни богове! Хермес Житието на човека няма да затвори страницата си с битка за безсмъртието. Ехото на Съдбата му позволи да изжив ... Човекът - бъдещ Бог и бъдеща Вселена Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а да прави богове! Благодатни са ония, които, както казва Христос, като ги поканят да ходят една миля, ходят две – защото ... Върху Посланието (продължение) (продължение) Битката вече не е за човека, а за свободата на Бога в човека! Дарени сме с една щедрост, която не можем да не признаем; имаме едно благоволение на волята, която тря ... Послание на Планетния Логос от 1978/79 г. до 1976/77г.   Евангелия: Матей Марко Лука Иоан   20:1-28  9:1-13 ... Превъплъщенията на националния дух Националният дух е вътрешно живеене. Всемирният Дух, водачите, които градират човека, наричани Отци или Бащи на човечеството, са давали своята енергия за изграждането както на расовите ... Човекът – зрим теогон (Откриване на Събора) Гласът на Съдбата е нашата провиденция! Скъпи Деца на Деня, честито ви правото да бъдете богове в развитие! Честито ви Осмият събор на Обществото &bdqu ... Закриване на Събора Няма по-лек път от този, когато в душата на човека е самият Път! За да изгрее едно слънце, безспорно то е минало една нощ. Задоволството от предишния ден му дава покойност в нощта ...