Проглас (2/1998)

Арxив | брой 2 / 1998

Боговете са безсмъртни човеци; човеците са смъртни богове!
Хермес

Житието на човека няма да затвори страницата си с битка за безсмъртието.

Ехото на Съдбата му позволи да изживее своя безбиографичен стадий и своя бездомен покров. Той можа да чуе песента на стихиите, които се самообладават в безсмъртието, но не в Адамовото начало, т.е. знание и памет, та кога загубят името (званието) си, сами да го потърсят и овладеят. Затова стихийните богове станаха подвластни на човеците, които бяха смъртни богове. И започна най-големият двубой: двубоят между очевидността и Духа; между оракула и познай себе си...; между Ето Човека и Това е Моят възлюблен Син – обещаното бъдеще. Така смъртта стана свидетел на безсмъртния.

За него, за безсмъртието, трябва върховна пригодност – Възкресението. То ражда човека бог в развитие. И рече Христос: „Аз и Отец едно сме“ (Иоан 10:30); и Го замериха с камъни, за „дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог“ (Иоан 10:33).

Чу се гласът на Съдбата: Денят започна – човекът бъдещ Бог и бъдеща Вселена!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/1998) Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а да прави богове! Evolution does not have the task to create prosperity, but rather t ... Проглас (2/1998) Боговете са безсмъртни човеци; човеците са смъртни богове! Хермес Житието на човека няма да затвори страницата си с битка за безсмъртието. Ехото на Съдбата му позволи да изжив ... Човекът - бъдещ Бог и бъдеща Вселена Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а да прави богове! Благодатни са ония, които, както казва Христос, като ги поканят да ходят една миля, ходят две – защото ... Върху Посланието (продължение) (продължение) Битката вече не е за човека, а за свободата на Бога в човека! Дарени сме с една щедрост, която не можем да не признаем; имаме едно благоволение на волята, която тря ... Послание на Планетния Логос от 1978/79 г. до 1976/77г.   Евангелия: Матей Марко Лука Иоан   20:1-28  9:1-13 ... Превъплъщенията на националния дух Националният дух е вътрешно живеене. Всемирният Дух, водачите, които градират човека, наричани Отци или Бащи на човечеството, са давали своята енергия за изграждането както на расовите ... Човекът – зрим теогон (Откриване на Събора) Гласът на Съдбата е нашата провиденция! Скъпи Деца на Деня, честито ви правото да бъдете богове в развитие! Честито ви Осмият събор на Обществото &bdqu ... Закриване на Събора Няма по-лек път от този, когато в душата на човека е самият Път! За да изгрее едно слънце, безспорно то е минало една нощ. Задоволството от предишния ден му дава покойност в нощта ...