Интервю с Ваклуш Толев

Арxив | брой 2 / 2000

 

 

Г-н Толев, бихте ли характеризирали Дома на Мъдростта – какви ще бъдат неговата същност и неговото предназначение?

Този Дом е материализираната същност на Учението Път на Мъдростта – една зрима субстанциална даденост. Радвам се, когато започва да става реално усещането за Новата култура, когато един по-висш свят влиза в една триизмерност. Триизмерност обаче, която свидетелства за висшето, свидетелства за един културен свят с определена будност и тенденция. Тенденцията е безспорна: Децата на Деня тръгват да освобождават света или както казваме битката за човека свърши, битката за извеждането на Бога от човека влиза в осъществяване!

Как се осъществяваме? Адам яде плода на знанието и тази негасима жажда продължава милиони години. Хилядилетия човечеството под различни форми се манифистира в осъщественост за знания. Тази битка обаче се води между мисъл и Дух, между разумност и прозрение. И тежката ви задача е, че на този Дом, на който дадохте образ, дадохте безспорно и подобие, защото е наречен „Дом на Мъдростта“, т.е. той е хранилница на Духа. Хранилница на слово писано и слово манифестирано с достиженията на цивилизацията, за да обслужи света. Никога и за нищо не отричайте цивилизацията, защото макар и като достижение на ума, тя обслужва откритията и гениалността на Духа – докато станете напълно духовни.

Домът на Мъдростта е една аурна общност, в която всеки в потребата си, всеки в тревожността си може да отиде както да си купи книга, списание и др., така и на среща, на разговор; да гледа или да слуша лекции, записи...

 

Защо нарекохте „Слово“ прилежащата към Дома книжарница?

Наистина кръстих книжарницата „Слово“, защото Христос като Слово или Логос, както Иоан Го нарече, стана плът. Е, защо този Дом, тази книжарница „Слово“ да не стане плът?! „Словото стана плът“ е част от вашето вече направено действие.

 

Каква е магията на един голям притегателен център?

Единствената магия ще остане човекът – затова го наричам свещен. Другото са средства, с които цивилизацията си служи. Човекът не е средство на цивилизацията, той е духоизявеност. А Децата на Деня не са средство на Митологията, на Правдата, на Любовта, те са един изявен Дух, който трябва да се манифестира в йерархията човекът – бог в развитие. Така че магията е начинът да давате нещо. Това е безспорно едно избрано слово. Не човекът да бъде ограничен – в Дома ще трябва да се знае словото знание ли е или занимание. Защото човек след като се е загубил в това, което се нарича забавление, то прераства в занимание. Но трябва да загуби и заниманието си, за да стане просветен! Когато имате мироглед, вие сами си ограничавате заниманията.

Така че, „Домът на Мъдростта“ е част от усвоения образ на Децата на Деня в приложността – да имат и свое, така да се каже, всекидневно слово. Защото Децата на Деня имат много тежка пътека – пътека за Свобода. А осъществяването `и има един край – осъществена битка за Бог!

Домът на Мъдростта е един първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди!

Още от броя
Интервю с Ваклуш Толев     Г-н Толев, бихте ли характеризирали Дома на Мъдростта – какви ще бъдат неговата същност и неговото предназначение? Този Дом е материализираната същност ... AXIS LIBRI (2/2000) Присъствието на Мъдростта в Третото хилядолетие е една воля на Мировата даденост! The Presence of Wisdom in the Third millenium is a Will ... Проглас (2/2000) Победете сенките на Съдбата! Учението на Духовната вълна на Мъдростта, т.е. Небето, е достатъчно щедро да храни всеки, чиято отговорност го прави Дете на Деня, за да мине своето обучен ... Присъствието на Мъдростта (Откриване на учебната година в Школата „Път на Мъдростта“) Присъствието на Мъдростта в Третото хилядолетие е една воля на Мировата даденост! Някаква особена радост и ... Послание на Присъствието (Върху Евангелията) (Върху Евангелията) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях: Възкресението! Тези, които са въведени в олтарно служение нямат друго задължение, освен да облекат дрехата, с която т ... Пътят на Кундалини Пътят на Кундалини е доктрината на Живота! Щедростта не може да бъде измерена, тя трябва да бъде понасяна – от нея всеки взима толкова, колкото може да понесе. Тя няма измеримост ... Социалното развитие и ритъмът на Духа (Продължение) (Продължение) Свещен е човекът, не институцията! Социалната общност минава през различни духовни виделини. Тя е ползвала за богове стихиите – всяка от тях е една енергия. Ч ... Откриване на Десетия събор на Общество Път на Мъдростта Няма мъка, която може да убие Бог у човека! С Посланието на Планетния Логос за 2000 година: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението!, с ръката на Вечния и с пътя на Служ ... Откриване на семинара (2/2000) Който върши Божие дело, той не се уморява! Деца на Деня! Призвани сте в Третото хилядолетие като Присъствие на Учението на Мъдростта! Мъдростта сама за себе си не може да бъде, но чрез ... Закриване на Събора (2/2000) Ограниченият Бог прилича на свободния човек, нека свободният човек отверижи ограничения Бог! Благодаря на Небето – израз, който вгръща всички същества от Сътворителя до неговите ...