Послание на Планетния Логос за 2002 година

Арxив | брой 1 / 2002

На 21/22 декември влиза Новата две хиляди и втора (2002) астрономическа година от Христовото летоброене.

На бдение в Космичния храм в часа на благодатта Той рече:

 

Деца на Деня, вие сте Мирова необходимост и историческо битие!

 

Знайте:

1. Сътворението е идея за Човека, когото трябва да надмогнем;

2. Истината е победена съдба от Човешката божественост;

3. Животът е себеосъществяващият се Бог — изведена Божия човечност!

 

В 0.00, 6.00, 12.00, 18.00 часа в четирите посоки на света се четат Молитвата на Мъдростта, Посланието с текстовете от Евангелията, параграфите от Агни йога и трите лични Искания.

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан

3:16-17 1:17-18 7:45-47 1: 3-5

24: 44-46 8:11-12 11: 9-11 3:16-17

28: 5-6 15:29-31 21:37-38 15:1-3

Агни йога: §§ 35, 132, 340, 508.

 

Господи!

1. Научи ме[ни] чуждата вина да не приемам[е] за своя невинност;

2. Позволи ми[ни] да живея[ем] потребата от своя събожник;

3. Роди ме[ни] отново за приложна молитвеност!

 

Амин!

 

Това е Послание на Приложната Молитвеност!

 

ЕВАНГЕЛИЯ

Матей 3: 16-17.

16. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.

17. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

 

Матей 24: 44-46.

44. Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.

45. А кой е оня верен и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна?

46. Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй.

 

Матей 28: 5-6.

5. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;

6. няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ.

 

Марко 1: 17-18.

17. И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.

18. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.

 

Марко 8: 11-12.

11. И излязоха фарисеите и почнаха да се препират с Него и, изкушавайки Го, искаха личба от небето.

12. А Той въздъхна дълбоко и рече: за какво тоя род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на тоя род.

 

Марко 15: 29-31.

29. Минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха: уа! Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш,

30. спаси Себе Си и слез от кръста!

31. Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си: други спасяваше, а Себе Си не може да спаси.

 

Лука 7: 45-47.

45. Ти целование Ми не даде; а тая, откак влязох, не престана да целува нозете Ми.

46. Ти с елей не помаза главата Ми; а тая с миро помаза нозете Ми.

47. Затова казвам ти: прощават се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.

 

Лука 11: 9-11.

9. И Аз ви казвам: искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте – и ще ви се отвори;

10. защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.

11. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? Или, ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба?

Лука 21: 37-38.

37. Денем Той поучаваше в храма, а нощите, като излизаше, прекарваше на планината, наречена Елеонска.

38. И целият народ подраняваше при Него в храма да Го слуша.

 

Иоан 1: 3-5.

3. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.

4. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.

5. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.

 

Иоан 3: 16-17.

16. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

17. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.

 

Иоан 15: 1-3.

1. Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят.

2. Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод.

3. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал.

 

Агни йога

§35. Когато се говори за полезността на някого, не бива да се мисли, че той представлява от себе си стълб на Учението. Нещата трябва да се вземат в тяхната действителност, защото преувеличаването е еднакво по природа с умаляването. Не бива да теглим никого насила към небето, в определения му час слепецът ще прогледа. Добре е да се посочи истинският порядък на живота, за да могат по-ниско стоящите да видят целесъобразността му, избягвайки излишното, но не е нужно насилствено да се подтикват. Проучете способността на всекиго и не поставяйте товара на камилата на гърба на осела.

 

§132. Ужасна болест е самомнението и подозрителността. Първото поражда тъпостта и невежеството, от второто произтичат лъжата и предателството. Внимателно трябва да се вглеждаме в подбудите на сътрудниците. Щитът запазва този, който с искреността на озарението може да закрие извивките на тъмнината.

Не е простак щастливецът в народните приказки, а воин бодърстващ и предугаждащ — такъв е обликът на текущото време.

 

§340. Важното е да се научим да мислим насаме. Помнете отговорността за мисълта. Наистина, мисълта разрушава най-здравите стени. Съмнението, раздразнението и самосъжалението могат да бъдат съзнателно отстранени.

Съветвам ви да наблюдавате себе си и да знаете, че само Учителят може да ви помогне. Съветвам ви да считате Учителя за единствена крепост.

 

§508. Интелектът не е мъдрост. Интуицията е мъдрост, интелектът е разсъдък. Мъдростта решава, защото решението отдавна е назряло. Интелектът е преддверие на мъдростта, и когато е изострен, той навлиза в областта на синтеза. Разсъдъкът и специализираният ум са ъглите на дома на бъдещето. Човек, който има специализиран ум, може да си подготви блестящо бъдеще, но той ще се въплъщава дотогава, докато умът му изгуби своята ограничена специализираност. Когато интелектът губи своята специализираност, той става вече мъдър. Всяка специалност е предназначена за условията на земята. Духовното напрежение акумулира психичната енергия на пространството. Духовното напрежение може да ви заведе във всяка сфера на астрала.

Посланията са енергия на превратността
в Мировото съзнание на Космоса!

Още от броя
Интервю с автора на списанието по повод 9 години списание „Нур“ Г-н Толев, авторското Ви списание „Нур“ навършва 9 години. Каква е тайната на неговата характеристика, както Вие казвате, а не биография?   Списание „Ну ... AXIS LIBRI (1/2002) Свържете Божията човечност с Човешката божественост! Relate God’s humaneness to Human divinity! ... Проглас (1/2002) Свържете Божията човечност, с Човешката божественост! Непринудената принуда е болка на йерархията. Тя роди Посланието на Приложната Молитвеност. А време за нея е всяко днес! Пове ... Послание на Приложната молитвеност (Слово) (Слово) Свържете Божията човечност с Човешката божественост! Има радости, които не могат да бъдат сменени с всички същности, които са ни дали Небето и земята, защото онова, ... Послание на Планетния Логос за 2002 година На 21/22 декември влиза Новата две хиляди и втора (2002) астрономическа година от Христовото летоброене. На бдение в Космичния храм в часа на благодатта Той рече:   ... Посланието и зодиакът за 2002 година Зодия Повеление Евангелие Агни Йога Искане ... Единство и Единосъщие Единството е знакът на Битието, Единосъщието – знакът на Космичната вечност! Човечеството ще продължава да пътува по голямото течение, докато личната ни душевност не стане капка ... Пантократорът – Личност и Институция Пантократорът е един неограничен Бог! Божията човечност в Човешката божественост, това е благодатта, на която дължим своето битие. Много пъти съм казвал, че личността е свещен ... Учението на Мъдростта – битие и култура на Живототворчеството (Продължение) (Продължение) Културата на бъдещето е културата на Духа! Всеки може да бъде Син Човечески и нямаме никакво основание да се изживяваме в невъзможност да бъдем и Син Божий! Колк ... Откриване дните на Дома на Мъдростта (Слово) (Слово) Служението в Мъдростта е без себе си! Благодаря на ръководството на Сдружение „Общество Път на Мъдростта“, което поема организирането на Дните на Дома на Мъдр ... Представяне на книгата „Езотерични школи и мистични учения“ – част II от втори том на „История на религиите“ Има една реалност, по-реална от реалността, това е реалността на Духа! Чувството за признателност е една част от Мировия дълг на човечеството! И това е било предпоставка да се изгра ... Интервю с Ваклуш Толев Канал 1 на БНТ Александър Авджиев: С новата книга на Ваклуш Толев продължаваме сега – „Езотерични школи и мистични учения“, всъщност втора част от втори том на неговата „История ...