Проглас (4/2002)

Арxив | брой 4 / 2002

„...истината ще ви направи свободни.“ Иоан 8:32

Всеки стои пред въпроса – защо се родих? За мисия или за развитие?

При Учението Път на Мъдростта мисията свързва Бога и човека чрез знанието, а Развитието го обучава в Човешката божественост, битка между Реалност и Иреалност.

Човек винаги изповядва някакво божество, но бяга от Бога, защото не Го познава като Истина, а само като чудодействие и не Го живее като идея за свобода и отземяване. Само огънят на Истината изгаря съня на довчерашното битие, та да не остане Божията човечност заземена.

Тя, Истината, отверижва волята и освобождава смълчаната мисъл във Възкресение за Единосъщие. Това е нейната борба, че Бог не като олтарен е Сътворител и мистична Реалност. Тъй като за Себе Си е винаги Реален!

Затова науката богознание (брахмавидия) е много стара! Но Догмата не всякога е добронамерен и верен страж на Знанието – тя често рони цвета на Истината от Дървото на Свободата. Тя краде бъдещето!

Така хилядилетията държат Божията човечност невъзкръснала за среща с Човешката божественост!

Още от броя
Интервю с автора на списание „Нур“ (4/2002) Г-н Толев, каква е ролята на Дните на Дома на Мъдростта, организирани около периода 21-ви декември – Денят на Посланията? Казал съм, че Децата на Деня са клада на свободата, т ... AXIS LIBRI (4/2002) В храма на Истината олтар е Бог в човека! The struggle for Truth – struggle for God’s birth! ... Проглас (4/2002) „...истината ще ви направи свободни.“ Иоан 8:32 Всеки стои пред въпроса – защо се родих? За мисия или за развитие? При Учението Път на Мъдростта мисията свързва ... Бог в човека – борба за Истина (4/2002) В храма на Истината – олтар е Бог в човека! Mоже би щедростта на Небето беше неизмерима към Децата на Деня, когато им даде едно велико повеление – служение без Себе си. ... Послание на Приложната Молитвеност Агни Йога (4/2002) Свържете Божията човечност с Човешката божественост! Деца на Деня! Това, което измерението не може да обхване с нашите възможности, е предоставено в будността ни. Защото Небето с ... Събожникът – Същност на Учението на Мъдростта (4/2002) Събожникът е същност от Същността! Посланията на Планетния Логос осветиха една стара моя фраза – Пътят е един, улиците са много, а Пътят се ходи само с жертва! Благословенията ... Децата на Деня – Мирова необходимост (4/2002) Учението на Мъдростта е майката на Децата на Деня! Нищо не е в състояние да отлъчи битието на Децата на Деня в тяхното предназначение. Когато са били отворени окните Небесни, те са ... Откриване на учебната 2002/2003 година (4/2002) Не доказвайте – живейте Учението на Мъдростта! Деца на Деня! Присъствието на Мъдростта в личното ви битие е вашата вътрешна изповед: Пътят да ви бъде воля за Единосъщие; живот ...