Интервю с Автора по случай 10 годишнината на Нур (1/2003)

Арxив | брой 1 / 2003

 

Г-н Ваклуш Толев, какво е списание „Нур“ за следовниците на Учението Път на Мъдростта, наречени от Вас Деца на Деня?

В най-афористичен образ, то е съхранено Знание, т.е. хлябът на Знанието, и храм на светителството. Среща на Божията човечност, чрез неговите страници, с Човешката божественост – на събожника и жертвения!

Това, което не бива да забравят Децата на Деня, е реалната тревога на еволюцията, за да не се заблудят в служението. Затова тази година Посланието е Послание на Бдението, т.е. едно Мирово тайнство!

 

Казали сте, че списание „Нур“ е българската страница от Книгата на Живота. Какъв е знакът на десетгодишнината му?

Да, казал съм! Защото Книгата на Живота не е само лист на личното битие, писан от Мировото съзнание. Тя има страници, съхранили родовите енергии на предназначение, изявено на историческата сцена чрез съответните Коренни и подкоренни раси. Там има утвърдени образци на трон и олтар, характерни за живените Духовни вълни.

Знайте, че това, което ще премълчи историята, а недоимъкът на прозрението – лично, национално или Мирово, не може да улови, ще го намерите в списание „Нур“, т.е. ще намерите предреченото бъдеще. Нур винаги е имало – като скрижала на Духовните вълни, т.е. като лист на Логоса!

Така че знакът на 10 години „Нур“ не е 5 плюс 5, а 7 – планетното число на Сътворението, плюс 3 – идеята за Единосъщието. Плът и Дух! В този смисъл може да кажем: Нур е кръщелното свидетелство на човека – еволюиращ бог!

 

Какво значи възраст 10 години в живота на списанието?

Нур, Светлината, няма възраст, обаче списанието има и както посочихме – не цифрова, а идейна (защото в света още има нееволюирало добро). Казал съм: Пестете енергията, а не времето!

 

Как се роди надсловът, или това, което е куполът на списанието – „Няма зло, има нееволюирало добро“?

Надсловът на Списанието се роди без клониране, роди се (оставете иронията на страна) в пътя на йерархиите на Духовните вълни от утробата на Мъдростта, оплодена от Посланията на Планетния Логос. Нур е светлина! Какво е казано за Логоса (Словото) в светото Евангелие – „В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците“ (Иоан 1:4).

Още от броя
Защо сме родени? (1/2003)   Скъпи Деца на Деня! В Прогласа на този четвърти брой от 2002 година на списание „Нур“ е поставен въпросът „Защо се родих?“. Не може да каже чове ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване (1/2003) Откриване   Деца на Деня, днес откриваме дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, което Молитвата на Мъдростта дава, за да изпълните своето предназнач ... AXIS LIBRI (1/2003) Осъществете дадената Ви Cиновност! Realize your given Filiation! „Ето, всичко ново творя.“ ... Проглас (1/2003) Списание Нур – кръщелното свидетелство на Мъдростта! Списание „Нур“ завърши цикъла на нумерологията – стана на 10 години! В списание „Нур“ Мъд ... Интервю с Автора по случай 10 годишнината на Нур (1/2003)   Г-н Ваклуш Толев, какво е списание „Нур“ за следовниците на Учението Път на Мъдростта, наречени от Вас Деца на Деня? В най-афористичен образ, то е съхранено ... Послание на Бдението – Слово (1/2003) Осъществете дадената Ви Синовност! Деца на Деня, благоволението и съдбата, за която казах, че трябва да надкрачите бреговете `и, ви дариха с щедростта на бъдното велико тайнство &nd ... Послание на Планетния Логос за 2003 година (1/2003)   Отче наш! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, ... Послание на Бдението – Повеления и Искания (1/2003) „Ето, всичко ново творя.“ Откровение 21:5 Скъпи Деца на Деня! Бъдете благословени в избрания път и в неуморността; боговете трябва да дадат на своите следовници великата ... Послание на Бдението – Евангелия (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Повеленията и Исканията са характеристика или както казах – автографът на 2003-та година. Повеленията, че: Денят на оробител ... Послание на Бдението – Агни Йога (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Ще продължим да разтълмяме това, което създава аурата на Посланието на Планетния Логос. Послание, пратено на Децата на Деня, а отт ... Посланието и Зодиакът в годината на Бдението (1/2003)     Повеление Евангелие Агни Йога Искане Козирог 2 Матей 8: ... Интервю с Ваклуш Толев – ТВ Канал 3 (1/2003)   Татяна Иванова: Посрещам нашия първи гост – Учителят Ваклуш Толев. На многая лета, Учителю Ваклуш! Лесно е да се пожелаят хубавите неща. А как се постигат те, как се по ... 1 Ноември – Денят на Дома на Мъдростта (1/2003) Знаещият е повече от безгрешния! Да благодарим, че чухме Молитвата на Мъдростта, която отвори вратите за нашето голямо тайнство – предназначението! (Трябва вече да се разбере ... Честит 80 годишен юбилей, Учителю Ваклуш! (1/2003)   Вие родихте Учението на Мъдростта! Благодарим Ви за новата нравственост: няма зло, има нееволюирало добро; Благодарим Ви за новата преценка: човекът – бог в ра ...