Послание на Бдението – Агни Йога (1/2003)

Арxив | брой 1 / 2003

В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят!

Ще продължим да разтълмяме това, което създава аурата на Посланието на Планетния Логос. Послание, пратено на Децата на Деня, а оттам и на националната битност, дала белега на нашия народ. И трябва да бъдем благодарни на онова, което (макар и по-скоро като доктрина на обучението, отколкото на прозрението) учението на Агни йога е предоставило на бъдните поколения!

  • §135. Можем да се радваме, когато наближава времето на големите събития. Никакви разрушения не ще убият съзнанието за действителността на новите космични съчетания. Тези съчетания трябва да ни изпълнят с радост. Ако ги съзнаваме, това значи, че ние вземаме участие в тях. А всяко, макар и частично осъзнато участие в космичния процес, е вече голяма победа на духа. Стремежът към далечните светове е естествено направление на човешкия дух, спомнящ си своите междупланетни опити.
  • Необходимо е да се насочи човечеството към далечните светове. Това насочване трябва да се проведе, въпреки всички насмешки на невежеството, до истинско реализиране. Връзката с далечните светове ще преобрази живота на земната кора. Неизбежната реалност ще помете застоя на дребнавите мисли.

Това е благодатта на Планетния Логос – „Никакви разрушения не ще убият съзнанието за действителността на новите космични съчетания.“ Никакви!

„Тези съчетания трябва да ни изпълнят с радост. Aкo ги съзнаваме, това значи, че ние вземаме участие в тях.“ Виждате ли колко реална отговорност носи всяко Дете на Деня, когато направи Посланието не възглаве за съновидения, а реална изповед!

И ето какво прави Учението – дава голямата идея, че радостта е усмивка на Мъдростта и отвежда в далечни светове. Това е великото съчетание! А за този стремеж, който човешкият дух има, е наистина много добре казано: спомня си своите междупланетни опити. Голямата тайна да се вземе участие в процеса да дадем ход на Духа е безспорно и най-голямата радост, която Децата на Мъдростта имат – именно връзка с далечните светове.

Всъщност няма по-далечно нещо от това, което е най-близо. А това е Бог у нас – човекът е в Бога и Бог е в човека! Той е толкова близо, колкото нашата култура ни позволява; Той е толкова далече, колкото нашето невежество не иска да Го познае. В това е голямата тайна – далечни светове, минали планетни усещания. И колко реална е тогава културата на пребиваването ни в периода на Сатурн – бащата на Мъдростта, в периода на Слънцето, на Луната, сега на Земята, както и в бъдните наши похождения. И точно тук ще разберете, че не блудник се връща, а син намира своя Баща, изпътувал всички далечни светове, познал будността.

Всичко това Посланието ви дава. Затова казвам, че Посланията са автографът на Третото хилядолетие. Разбира се, насмешки ще има, но от тях се страхува неопорността – това е играта на ума, а не прозрението на Духа!

  • §211. Майката на Друидите е пазила знанието от извратяване, също така майката на Агни Йога пази Учението от неправилни тълкувания. Огненото разбиране на Истината е тежко, но службата на поста не търпи предателство. Слънчевият меч не ще падне от ръцете и коляното не ще се преклони пред неправдата. Така трябва да се разбира Учението, което носи изграждане на новия живот. То казва: вий чухте, вий трябва да разбирате и от този час вий сте отговорни за извращението.

„От този час вий сте отговорни за извращението.“ Изрично е казано в Посланието на Бдението: Дойде отговорният Ви час – защото Денят на оробителя свърши; защото няма да изживяваме примирението като смирение.

„Огненото разбиране на Истината е тежко“, то е прощение, раздяла с всяка довчерашна радост. Тогава чак разбирате, че на децата играта е много завидна: „Дай си ми куклата...“. Но дойде време да спрем да играем на кукли, защото огнената Истина е тежка и тя няма да предаде поста на служението!

„Така трябва да се разбира Учението, което носи изгpажданe на новия живот. То кaзвa: вий чухте, вий трябва да разбирате и от този час вий сте отговорни за извращението.“ Ето будността, с която извеждате събудения Бог в живот! Ужасът на предателството и безспорно извращението – това не е проблем на грях, а пречка в Мировата еволюция.

  • §280. Посред вражеските удари Акбар бил запитан – „Отгде са толкова нападения?“ Той отговорил: „Дайте и на враговете малко работа.“

„Дайте и на враговете малко работа.“ Ето къде може да намерите смисъла на нашата формула няма зло, има още нееволюирало добро. Да, дайте им малко работа – колко вярно и колко достойно, на нееволюиралото – дайте му еволюция! Нека, ако щете, да отлющват миди и ако в мидата намерят бисер, ще познаят болката на мидата, че една песъчинка е влязла в нейната аура.

Това е еволюцията; това е прозрението на посветения Акбар, който не се смущава, че отвсякъде го нападат и се стреля. Това са пътните тръни на учениците, които трябва да осъществят огнената сол; това са Ученията!

  • §611. Учението ще бъде пророчество в света на науката. Дори скептиците ще се съгласят, че съдбата на човечеството не може да зависи от рязането на жаби. Проявата на Нашите съвети не ще умножи проявите на носителите на невежеството. Приемете просветлението, помощника на човечеството. Притежателите на дипломи не можаха да схванат закона за общото благо. О, вий, привлечени от Майа, проявете разбиране!

Да отбележим – 611 прави осмицата. Когато говорим за осмицата, трябва да имаме предвид, че нейният долен кръг, който винаги е малко по-голям от горния, е миналата школа на човека, школата през която той е минал в посвещенията си, за да има устойчивостта да понесе настоящата благодат. Защото благодатта може да изгори някого, който няма достатъчно поносимост. Така че долната част на осмицата е устойчивата човечност, изградена на тази планета, минала през школите, а след това вече благодатта е отгоре.

„Учението ще бъде пророчество в света на науката“ – това е прозрението! Естествено, че ще бъде, и то не става само с това да се даде отпечатан лист или някакъв образец на учените, за да правят опити. Десетки неща вече ви направих достояние, които науката откри – откри онова, което ние много по-рано сме казали. Защото предаването на духовните истини става и по други пътища.

С много особен опит съм внасял известни закони в някои държави, които трябваше да правят нова социална политика. След време онова, което в идейното поле сте пратили, го правят. И за новооткритието, което направиха японските учени с водата, с години казвам, че водата е астралният образ на Светлината. (Знаете и другата ми теза – защо сме имали наколни жилища.) Откритието на японците е епохално (какво има вътре във водата) – когато засвири класическа или църковна музика, водата в чаша веднага чертае красиви фигури. А когато упражните проклятие (за да видите мотива в дълбочината на прозрението, че искаме защита на душата от анатемата!), тя става на мътилка. Астралният образ на Светлината! Така че наистина „Учението ще бъде пророчество...“. И затуй много несмутено тук говорят: „Дори скептиците ще се съгласят, че съдбата на човечеството не може да зависи от рязането на жаби.“ Духът подсказва – умът иска потвърждение, взима скалпела и прави експеримент. Експериментът – да режеш жаби, но и да откриваш науки! Затова казвам, че експериментът ще даде достатъчно аргументи на ума да не говори онова, което не знае.

„Проявата на Нашите съвети не ще умножи проявите на носителите на невежеството.“ Ако се опитат да се хранят от това, което Учението на Мъдростта дава, невежеството няма да се изявява.

„Приемете просветлението, помощника на човечеството. Притежателите на дипломи не можаха да схванат закона на общото благо.“ Тук е голямата битка сега, която не могат да разрешат – клонирането. Кой ще даде преценка на общото благо (и тогава не са го схващали)? Общото благо може да бъде благо в неблагополучието, може да бъде благо и в йерархия на сполуката, но не се оценява. За тайната на клонирането преди десетки години съм казал: Да, наистина човекът ще прави материя, но ще може ли някой да улавя души? Кой и как?

Вие знаете моята контраверсия, че учените клонират, но преди тях Бог клонира от Адама Ева. Но Бог не се е криел и не е лъгал, а сега и се крият, и лъжат! Преди десетки години казах, че ще се извикват духовните единици и ще им се прави материя, защото Голгота какво е – победа на Духа над материята! На италианския професор Петручи навремето папата му забрани да прави in vitro. Разбира се, учените го направиха! И сега папата обяви клонирането за сатана... Безспорно, че не са съвършени и че лъжат и се крият – но защото още не са богове. Проблемът е другаде – как ще сложат душата, как в закона на прераждането ще създадат множество в единството и единство в множеството.

Когато се опитват учените да ни дават знание, едно нещо трябва да научат – че преди това трябва да го намерят казано от посветените. Посветените са, които знаят, другите ще го осъществяват! И затова първом бе създаден човек, след това Бог го раздели на мъж и жена и му даде право да се плоди и развива...

„О, вий, привлечени от Майа, проявете разбиране!“ Едните в грижата си да бъдат съ-Сътворители, без да притежават провиденциалната енергия на събудения Кундалини, искат да бъдат големи; другите от страх, че ще загубят Твореца, никога не са раждали в себе си идеята за Съсътворителство. Но Учението на Мъдростта каза: човекът е един бог в развитие; неговата същност и неговата бъднина за общото благо е в дарението му да прави възпроизводство. Той е бъдният Съсътворител!

Минете през Самокръщение, станете Единосъщие и тогава наистина може да кажете: Преди да бъде Авраам, бях Аз!, така както го каза един Син Човечески, а не Майа-та. И точно тук, ако Майа-та стои от едната страна в полза, в другата стои във вреда. Майа-та на папата е двойна вреда, когато казва, че клонирането е дело на сатаната. Отделен е въпросът, че човекът още не е Съсътворител. Но не можеш да квалифицираш събрата си така, както цялата католическа доктрина в миналото създаде Инквизицията – всеки, който каже нещо ново, непременно е грешник и трябва да бъде изгорен в името на правдата! Каква е ползата, че след 500 години един папа прави опрощение за своите предшественици, а в същото време (сега) прави същите грешки!? Проблемът е много голям, за да бъде решен от институт, който си е запазил правото да решава съдби!

И така – това, което Посланието на Бдението поиска, е да го изведем в живот, за да можем наистина да се освободим от оробителя и да кажем, че не блудник се връща, а син намира Бащата!

  • Бдението е вътрешно прозрение – събудена и приложена отговорност!

Бдението е в това, което се нарича Мировият храм. Една от най-големите странности на това понятие е разликата не да имаш, а да бъдеш! Бдението е присъственост на будното ти духовно съзнание в Мировата даденост. Защото там, когато се бди, се раждат нови енергии и култури, а когато се служи, се повтаря отживялото (и там е като тук).

Това Послание съм нарекъл Послание на Бдението, защото предоставя на човека да се осъществи в Диханието, което го прави Единосъщ!

 

АГНИ ЙОГА е жив плет от делотворна енергия,
която обучава и калява мисълта,
за израстване в идея на жертвата!

Величие може да пожалите –
научете се да търсите Великото!

Още от броя
Защо сме родени? (1/2003)   Скъпи Деца на Деня! В Прогласа на този четвърти брой от 2002 година на списание „Нур“ е поставен въпросът „Защо се родих?“. Не може да каже чове ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване (1/2003) Откриване   Деца на Деня, днес откриваме дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, което Молитвата на Мъдростта дава, за да изпълните своето предназнач ... AXIS LIBRI (1/2003) Осъществете дадената Ви Cиновност! Realize your given Filiation! „Ето, всичко ново творя.“ ... Проглас (1/2003) Списание Нур – кръщелното свидетелство на Мъдростта! Списание „Нур“ завърши цикъла на нумерологията – стана на 10 години! В списание „Нур“ Мъд ... Интервю с Автора по случай 10 годишнината на Нур (1/2003)   Г-н Ваклуш Толев, какво е списание „Нур“ за следовниците на Учението Път на Мъдростта, наречени от Вас Деца на Деня? В най-афористичен образ, то е съхранено ... Послание на Бдението – Слово (1/2003) Осъществете дадената Ви Синовност! Деца на Деня, благоволението и съдбата, за която казах, че трябва да надкрачите бреговете `и, ви дариха с щедростта на бъдното велико тайнство &nd ... Послание на Планетния Логос за 2003 година (1/2003)   Отче наш! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, ... Послание на Бдението – Повеления и Искания (1/2003) „Ето, всичко ново творя.“ Откровение 21:5 Скъпи Деца на Деня! Бъдете благословени в избрания път и в неуморността; боговете трябва да дадат на своите следовници великата ... Послание на Бдението – Евангелия (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Повеленията и Исканията са характеристика или както казах – автографът на 2003-та година. Повеленията, че: Денят на оробител ... Послание на Бдението – Агни Йога (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Ще продължим да разтълмяме това, което създава аурата на Посланието на Планетния Логос. Послание, пратено на Децата на Деня, а отт ... Посланието и Зодиакът в годината на Бдението (1/2003)     Повеление Евангелие Агни Йога Искане Козирог 2 Матей 8: ... Интервю с Ваклуш Толев – ТВ Канал 3 (1/2003)   Татяна Иванова: Посрещам нашия първи гост – Учителят Ваклуш Толев. На многая лета, Учителю Ваклуш! Лесно е да се пожелаят хубавите неща. А как се постигат те, как се по ... 1 Ноември – Денят на Дома на Мъдростта (1/2003) Знаещият е повече от безгрешния! Да благодарим, че чухме Молитвата на Мъдростта, която отвори вратите за нашето голямо тайнство – предназначението! (Трябва вече да се разбере ... Честит 80 годишен юбилей, Учителю Ваклуш! (1/2003)   Вие родихте Учението на Мъдростта! Благодарим Ви за новата нравственост: няма зло, има нееволюирало добро; Благодарим Ви за новата преценка: човекът – бог в ра ...