Послание на Бдението – Слово (1/2003)

Арxив | брой 1 / 2003

Осъществете дадената Ви Синовност!

Деца на Деня, благоволението и съдбата, за която казах, че трябва да надкрачите бреговете `и, ви дариха с щедростта на бъдното велико тайнство – служението. Приемете този дар без смут; изпълнете служението без смут! Вашият път е белязан; вашето дело чака своето осъществяване! Да благодарим, че Това, Което сътвори света, ви зове в Неговото Съсътворителство!

В битието на Бога човекът продължава да се търси! Защото най-съкровеното знание, което човечеството трябва да осъществи, е в Неговото битие човекът да се търси, за да може да се осъществи в една от най-големите му вложени тайни – тайнството да стане Съсътворител!

 • Поведение може да има всяко същество, молитва може да прави сътвореният човек, божественост може да иска само надмогнатият човек!

Във всичко, каквото сме правили досега, и в Посланието, което отмина – в тази наистина Приложна Молитвеност, която осъществихме – беше голямата идея да се надмогне човека, тъй като срещата, която правят Божията човечност и Човешката божественост, е една реална нереалност. Реална е, защото човекът е в наличие; нереална е, защото в него е Божията човечност! Затова тази година Посланието е малко по-особено и то е наистина свидетел на тази реална нереалност, на тази благодат, на която другото име е, че в битието на Бога продължава Неговият син да се търси.

В Посланията в продължение на десетки години (дори в Посланието още от 1977 година) ще видите един символен знак (в културата вече на Божията човечност с Човешката божественост) – че наистина змията е захапала своята опашка. Ние сме, които сложихме и за символ змията – дадохме `и надкръстната победа, за да я направим битие. Може светът да бъде смутен, но той е достатъчно зает и пре` силно заземен. И точно тук е голямата воля, която Децата на Деня в своето предназначение трябва да сложат в живот.

На 21-ви срещу 22-ри декември влиза Новата 2003-та астрономическа година от Христовото летоброене. (Разбира се, че светът е много по-стар от това, което свещените книги са оставили.) И в Посланието на Планетния Логос е казано:

 • На бдение в Мировия храм в часа на благодатта
  Той рече:
 • Деца на Деня, осъществете дадената Ви Синовност!

Знаете разликата между син и Синовност – осъществете дадената Ви Синовност!

В Повеленията първом е дадено:

 • Знайте, че Денят на оробителя свърши, дойде отговорният Ви час!

Ролята на мировия оробител, на утвърдените култури, на изповяданите олтари, на ядения тотем свърши. Но не е проблем само дали привърши оробителят и как е трансформирана тази част от еволюцията, а дошъл ли е часът на това, което наричаме отговорното ви служение? (И наистина в 1977 година съм казал за това велико тайнство служението – още тогава.)

Второто повеление е:

 • Знайте, че не блудникът се връща, а синът намира Бащата!

Човекът никога не е бил блудник – това е еволюцията му, това е опитът му, това е знанието му. И не блудникът, който трябва винаги да бъде коленопреклонен грешник, се връща, не, а синът намира Бащата!

Третото повеление:

 • Знайте, че раздялата не е милост, а тайнство на Огъня!

Раздяла с всичко – със себе си, със света около нас; с цялата космична конструкция и с всичките енергии, с онези нейни грижи чрез потопи да ви раздели. Така че тази раздяла не е милост, а тайнство на Огъня; влизането на една нова енергия, която ви дава да растете в идеята за свобода – свобода от астрала във виделината на Огъня, за да можете да се освободите в осъществяването си.

В същото време ние правим едно съчетание със светите Евангелия, с това което християнската доктрина предостави на света. Тя именно е най-големият огън за раздяла: личността над колективното съзнание – личният голготски път; разпятието като социално битие, където казах, че там вече вие дарявате, вие се разделяте с кръв и с дело, което сте направили. Вие давате вашата кръв – майката, вие дарявате вашия ученик – делото!

Това, което Христос остави на света, е неизмеримо, именно защото е идея на Огъня. Великата раздяла, казана още в страниците на Кръщението: Аз ви кръщавам с вода, но Този, за Когото чухте, че Небето рече „Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“, Той ще ви кръсти с огън! И Той направи великата раздяла. Затова включваме дванадесет евангелски текста в трапезността на Посланието в Повеленията му.

Има и четири параграфа от Агни йога, които са живият плет, така както винаги съм говорил. След тях идват трите лични Искания – с тях ние се отверижваме. Отверижваме се от забраната да искаме от Бога себеосъществяване чрез Неговата присъственост у нас. Това е една от най-големите идеи да сложим в жертва себе си в признание на Него, а Той не би имал воля, ако ние не я осъществяваме.

И така трите Искания тази година са:

 • Господи!
 • Дай ми зрение за будност и слух за Знание!

Зрение за будност и слух за Знание искаме!

 • Нека личната ми воля не бъде власт за безвластието на другия!

Така не само отделната личност ще бъде освободена от господстваща, направляваща, депресираща сила, чрез волята на Бога уж делегирана. Жестокостта на вековете в културите им чрез религия и социални законодателства трябва да бъде погребана! Личната ми воля да не бъде власт за безвластието на другия – нещо, което облече някои в себична безотговорност.

 • Пази ме да не изживявам примирението като смирение!

Примирението да не изживявам като смирение, защото, както казвам: Примирението е страх от неизвестното, то е безсилие, а смирението е победа над себичното и път на жертвата!

Това е Посланието на Бдението! Бдението е присъственост (във всички Послания) в Мировия храм, където миналите приемници са чакали благоволение и благодат. Сега цялото Послание е на Бдението! Бдение, в което трябва да познаем, че не блудник се връща, а синът намира Бащата.

Ето вашето дарение тази година. Защото искаме да обраним света, който, упражнявайки лична воля, е създал възможности другият да прави безвластие. Цяла институция съществуваше – Инквизицията, и за съжаление това, което тя ни остави, още съществува в гримирана форма.

Благодатта тази година е толкова голяма, за да може това, което в Молитвата сме казали, да бъде реално осъществено: поискахме от нашия Отец да ни научи да сме живи, поискахме да сме светли, поискахме целомъдрие и сме длъжни да осъществим това, което се нарича братска любов! Ако сега сме в дух и възможности да позволим в нашето настояще да дадем дясната си страна да бъде ударена (а тя не може да не бъде ударена от това, което сварваме, от цялата култура на толкова много хилядолетия), безспорно обречена на погребение (с тържественост или не) е нашата лява страна, с която трябва да извършим вътрешното си прощение. Великата тайна на раздялата, за да остане оня Един, Който, за да каже Аз и Отец сме едно, направи едно от новоизведените тайнства – Самокръщението. Опитайте се да го направите, защото има жива гробница, и то в благодат съхраняваща нашите енергии – това, което наричаме наше тяло, този вечен лабиринт!

Благодаря на всички, които, несмутени от прага на своя дом, можаха да надкрачат и да бъдат тук от различни краища на България.

Благодаря на онази велика тайна, която ни предостави този Ден!

 

21. 12. 2002 год., Пловдив, НТС

Още от броя
Защо сме родени? (1/2003)   Скъпи Деца на Деня! В Прогласа на този четвърти брой от 2002 година на списание „Нур“ е поставен въпросът „Защо се родих?“. Не може да каже чове ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване (1/2003) Откриване   Деца на Деня, днес откриваме дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, което Молитвата на Мъдростта дава, за да изпълните своето предназнач ... AXIS LIBRI (1/2003) Осъществете дадената Ви Cиновност! Realize your given Filiation! „Ето, всичко ново творя.“ ... Проглас (1/2003) Списание Нур – кръщелното свидетелство на Мъдростта! Списание „Нур“ завърши цикъла на нумерологията – стана на 10 години! В списание „Нур“ Мъд ... Интервю с Автора по случай 10 годишнината на Нур (1/2003)   Г-н Ваклуш Толев, какво е списание „Нур“ за следовниците на Учението Път на Мъдростта, наречени от Вас Деца на Деня? В най-афористичен образ, то е съхранено ... Послание на Бдението – Слово (1/2003) Осъществете дадената Ви Синовност! Деца на Деня, благоволението и съдбата, за която казах, че трябва да надкрачите бреговете `и, ви дариха с щедростта на бъдното велико тайнство &nd ... Послание на Планетния Логос за 2003 година (1/2003)   Отче наш! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, ... Послание на Бдението – Повеления и Искания (1/2003) „Ето, всичко ново творя.“ Откровение 21:5 Скъпи Деца на Деня! Бъдете благословени в избрания път и в неуморността; боговете трябва да дадат на своите следовници великата ... Послание на Бдението – Евангелия (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Повеленията и Исканията са характеристика или както казах – автографът на 2003-та година. Повеленията, че: Денят на оробител ... Послание на Бдението – Агни Йога (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Ще продължим да разтълмяме това, което създава аурата на Посланието на Планетния Логос. Послание, пратено на Децата на Деня, а отт ... Посланието и Зодиакът в годината на Бдението (1/2003)     Повеление Евангелие Агни Йога Искане Козирог 2 Матей 8: ... Интервю с Ваклуш Толев – ТВ Канал 3 (1/2003)   Татяна Иванова: Посрещам нашия първи гост – Учителят Ваклуш Толев. На многая лета, Учителю Ваклуш! Лесно е да се пожелаят хубавите неща. А как се постигат те, как се по ... 1 Ноември – Денят на Дома на Мъдростта (1/2003) Знаещият е повече от безгрешния! Да благодарим, че чухме Молитвата на Мъдростта, която отвори вратите за нашето голямо тайнство – предназначението! (Трябва вече да се разбере ... Честит 80 годишен юбилей, Учителю Ваклуш! (1/2003)   Вие родихте Учението на Мъдростта! Благодарим Ви за новата нравственост: няма зло, има нееволюирало добро; Благодарим Ви за новата преценка: човекът – бог в ра ...