Послание на Планетния Логос за 2003 година (1/2003)

Арxив | брой 1 / 2003

 

Отче наш!

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и със събожническо служение
към всичко!

 

Ти си сега
и във всички времена!

А М И Н !

 

На 21/22 декември влиза Новата две хиляди и трета (2003) астрономическа година от Христовото летотоброене.

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Той рече:

 

Деца на Деня, осъществете дадената Ви Синовност!

 

1. Знайте, че Денят на оробителя свърши, дойде отговорният Ви час;

2. Знайте, че не блудникът се връща, а синът намира Бащата;

3. Знайте, че раздялата не е милост, а тайнство на Огъня!

 

В 0.00, 6.00, 12.00, 18.00 часа в четирите посоки на света се четат Молитвата на Мъдростта, Посланието с Повеленията, текстовете от Евангелията, параграфите от Агни Йога и трите Искания!

 

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  5: 38-40 2: 25-26 8: 16-17 6: 5-6
  8: 21-22 9: 49-50 12: 49-50 10: 34-36
  23: 24-25 16: 3-4 22: 63-65 19: 7-9
Агни йога: §§ 135, 211, 280, 611.

 

 

Господи!

1. Дай ми [ни] зрение за будност и слух за Знание;

2. Нека личната ми [ни] воля не бъде власт за безвластието на другия;

3. Пази ме [ни] да не изживявам[е] примирението като смирение!

 

Амин!

 

Това е Послание на Бдението!

 

 

 

Eвангелия

Матей 5:38-40.

38. Слушали сте, че бе казано: „око за око, и зъб за зъб“.

39. Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.

40. И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.

 

Матей 8:21-22.

21. Друг пък от учениците Му рече: Господи, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.

22. Но Иисус му рече: върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

 

Матей 23:24-25.

24. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате!

25. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда.

 

Марко 2:25-26.

25. Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него?

26. Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него?

 

Марко 9:49-50.

49. Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли.

50. Добро нещо е солта; но, ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте в себе си сол, и мир имайте помежду си.

 

Марко 16:3-4.

3. и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?

4. И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.

 

Лука 8:16-17.

16. И никой, като запали светило, не го захлупва със съд, нито го туря под одър, а го туря на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат.

17. Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.

 

Лука 12:49-50.

49. Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал!

50. С кръщение трябва да се кръстя; и колко Ми е мъка, докато се свърши това!

 

Лука 22:63-65.

63. Човеците, които държаха Иисуса, ругаеха Го и Го биеха;

64. и като Го забулиха, удряха Го по лицето и Го питаха: проречи, кой Те удари?

65. И много други хули казваха против Него.

 

Иоан 6:5-6.

5. А Иисус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, казва на Филипа: отде да купим хляб, за да ядат тия?

6. А това казваше, за да го изпита; понеже Сам знаеше, какво щеше да направи.

 

Иоан 10:34-36.

34. Иисус им отговори: не е ли писано в Закона ви: „Аз рекох: богове сте“?

35. Ако Той нарече богове ония, към които бе отправено словото Божие (и не може да се наруши Писанието),

36. на Тогова ли, Когото Отец освети и прати в света, вие казвате: богохулствуваш, защото рекох: Аз съм Син Божий?

 

Иоан 19:7-9.

7. Иудеите му отговориха: ние имаме закон, и по нашия закон Той трябва да умре, защото Себе Си направи Син Божий.

8. Когато Пилат чу тая дума, повече се уплаши.

9. И пак влезе в преторията и рече на Иисуса: отде си Ти? Но Иисус му не даде отговор.

 

 

Агни йога

§135. Можем да се радваме, когато наближава времето на големите събития. Никакви разрушения не ще убият съзнанието за действителността на новите космични съчетания. Тези съчетания трябва да ни изпълнят с радост. Ако ги съзнаваме, това значи, че ние вземаме участие в тях. А всяко, макар и частично осъзнато участие в космичния процес, е вече голяма победа на духа. Стремежът към далечните светове е естествено направление на човешкия дух, спомнящ си своите междупланетни опити.

Необходимо е да се насочи човечеството към далечните светове. Това насочване трябва да се проведе, въпреки всички насмешки на невежеството, до истинско реализиране. Връзката с далечните светове ще преобрази живота на земната кора. Неизбежната реалност ще помете застоя на дребнавите мисли.

 

§211. Майката на Друидите е пазила знанието от извратяване, също така майката на Агни Йога пази Учението от неправилни тълкувания. Огненото разбиране на Истината е тежко, но службата на поста не търпи предателство. Слънчевият меч не ще падне от ръцете и коляното не ще се преклони пред неправдата. Така трябва да се разбира Учението, което носи изграждане на новия живот. То казва: вий чухте, вий трябва да разбирате и от този час вий сте отговорни за извращението.

 

§280. Посред вражеските удари Акбар бил запитан – „Отгде са толкова нападения?“ Той отговорил: „Дайте и на враговете малко работа.“

 

§611. Учението ще бъде пророчество в света на науката. Дори скептиците ще се съгласят, че съдбата на човечеството не може да зависи от рязането на жаби. Проявата на Нашите съвети не ще умножи проявите на носителите на невежеството. Приемете просветлението, помощника на човечеството. Притежателите на дипломи не можаха да схванат закона за общото благо. О, вий, привлечени от Майа, проявете разбиране!

Още от броя
Защо сме родени? (1/2003)   Скъпи Деца на Деня! В Прогласа на този четвърти брой от 2002 година на списание „Нур“ е поставен въпросът „Защо се родих?“. Не може да каже чове ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване (1/2003) Откриване   Деца на Деня, днес откриваме дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, което Молитвата на Мъдростта дава, за да изпълните своето предназнач ... AXIS LIBRI (1/2003) Осъществете дадената Ви Cиновност! Realize your given Filiation! „Ето, всичко ново творя.“ ... Проглас (1/2003) Списание Нур – кръщелното свидетелство на Мъдростта! Списание „Нур“ завърши цикъла на нумерологията – стана на 10 години! В списание „Нур“ Мъд ... Интервю с Автора по случай 10 годишнината на Нур (1/2003)   Г-н Ваклуш Толев, какво е списание „Нур“ за следовниците на Учението Път на Мъдростта, наречени от Вас Деца на Деня? В най-афористичен образ, то е съхранено ... Послание на Бдението – Слово (1/2003) Осъществете дадената Ви Синовност! Деца на Деня, благоволението и съдбата, за която казах, че трябва да надкрачите бреговете `и, ви дариха с щедростта на бъдното велико тайнство &nd ... Послание на Планетния Логос за 2003 година (1/2003)   Отче наш! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, ... Послание на Бдението – Повеления и Искания (1/2003) „Ето, всичко ново творя.“ Откровение 21:5 Скъпи Деца на Деня! Бъдете благословени в избрания път и в неуморността; боговете трябва да дадат на своите следовници великата ... Послание на Бдението – Евангелия (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Повеленията и Исканията са характеристика или както казах – автографът на 2003-та година. Повеленията, че: Денят на оробител ... Послание на Бдението – Агни Йога (1/2003) В Твоето битие, Господи, Децата на Деня Те търсят! Ще продължим да разтълмяме това, което създава аурата на Посланието на Планетния Логос. Послание, пратено на Децата на Деня, а отт ... Посланието и Зодиакът в годината на Бдението (1/2003)     Повеление Евангелие Агни Йога Искане Козирог 2 Матей 8: ... Интервю с Ваклуш Толев – ТВ Канал 3 (1/2003)   Татяна Иванова: Посрещам нашия първи гост – Учителят Ваклуш Толев. На многая лета, Учителю Ваклуш! Лесно е да се пожелаят хубавите неща. А как се постигат те, как се по ... 1 Ноември – Денят на Дома на Мъдростта (1/2003) Знаещият е повече от безгрешния! Да благодарим, че чухме Молитвата на Мъдростта, която отвори вратите за нашето голямо тайнство – предназначението! (Трябва вече да се разбере ... Честит 80 годишен юбилей, Учителю Ваклуш! (1/2003)   Вие родихте Учението на Мъдростта! Благодарим Ви за новата нравственост: няма зло, има нееволюирало добро; Благодарим Ви за новата преценка: човекът – бог в ра ...