Проглас (4/2004)

Арxив | брой 4 / 2004

Голгота не е проблем на карма, а на посветеност!

За всеки има Голгота, но не всеки я е изходил! Преломен момент е Духовната вълна.

Срещата между черепа на сътворения Адам и Кръста на родения Христос е свобода от Адиса и живот в Небесните царства. Среща между смъртта (еволюцията) като път на Знание и екзистенцията (Единосъщието) като наука на Живота.

Какво е Голгота? Феникс, а не парад за освобождаване на грешници.

Отец, Син, Светият Дух! Това е Голгота – граница на духовната пасивност. Такава е превенцията на Духовната вълна на Мъдростта, която обяви Книгата на Живота за Олтар на бъдещето, и парадигмата – да бъдеш, а не да имаш!

Ще има ли Голготи? Да! Защото безсмъртието е властност – смъртта е услуга.

Човекът (Синът) не е само съ-Божествен, а и Единосъщ!

Още от броя
AXIS LIBRI (4/2004) Голгота е сумираната тайна на Духовните вълни! Golgotha is the forgathered secret of the Spiritual waves! ... Проглас (4/2004) Голгота не е проблем на карма, а на посветеност! За всеки има Голгота, но не всеки я е изходил! Преломен момент е Духовната вълна. Срещата между черепа на сътворения Адам и Кръст ... Голгота – Граница на духовната пасивност (4/2004) Голгота е сумираната тайна на Духовните вълни! Когато благодатта се дава, не е с измерителни уреди, защото щедростта на Духа не може да бъде с уред измерена. Благодатта е щедрост, ч ... Пътят – Съдбовна нужда (4/2004) Пътят като съдбовна нужда e идея за безсмъртие! Облечени в дарението на Отца, с отговорност приехме да извършим в Негово име служение. Всяка будност е израз от Неговото благоволение ... Потопи, Пришествия, Екология (4/2004) Потопът е една драматургия на природата! Има един белег, който не можем да махнем от себе си – белегът, че Пътят е повече от пътника, защото е единството между Небе и земя. То ... Откриване на учебната 2004/2005 година (4/2004) Рубикон е всеки ден пред вас – направете духовна революция! Мили приятели! Онова, Което ви прати в живот, имаше нужда да се види осъществено! Осъществете предназначението си & ...