Проглас (4/2005)

Арxив | брой 4 / 2005

„Нека бъде Твоята воля!“ 

(Матей 26:42)

Иисус е съзнавал двете Си естества – да не отрича Божията Си човечност, носена от Човешката Му божественост.

Христос е знаел как да изяви Твореца – и като Бог-Сътворител, и като Син Човешки.

Раждането е тайнство, а Рождеството Битие, т.е. „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение!“ (Матей 3:17) и „Където Аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире Ми сега...“ (Иоан 13:36).

Затова Иисус прави раздяла, а Христос – Път!

Иисус прави раздяла с майка Си (която остава вечната Богородилница) – Иоане, ето майка ти; жено (майко), ето син ти;

Раздяла с учениците – Тайната вечеря: изми им нозете – приготви ги за Път;

Раздяла с принудата като услуга – причислиха Го към грешниците и престъпниците; с културата на отживени съзнания, чийто нарицателен образ беше Стената на плача.

Затова рече: „Нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната“ (Матей 6:3).

Христос – т.е. Помазаничеството, като благодатна дан в служение на тази планета, няма да си отиде! Няма да си отиде като посвещение; няма да си отиде като Кръста на двубоя между Дух и материя – като Голготски Път, като Разпятие, като Самокръщение, като Възкресение, като Единосъщие, като Съсътворител, като Пантократор!

За Духа няма гроб – има Път!

Затова Учението Път на Мъдростта каза на своите Деца на Деня:

Бях, за да Mе няма; няма Mе, защото бях Възкресението!

Още от броя
AXIS LIBRI (4/2005) Гроб има преходността − Духът гроб няма! The transience has a grave − no grave has the Spirit! ... Проглас (4/2005) „Нека бъде Твоята воля!“  (Матей 26:42) Иисус е съзнавал двете Си естества – да не отрича Божията Си човечност, носена от Човешката Му божественост. ... Отиде ли си Христос?! (4/2005) Гроб има преходността – Духът гроб няма! Човек не може да се откаже от дарението, което Небето му прави, и не бива да се отказва! Дали е проблем на изпитание или на дарование, ... Болката на Твореца?! (4/2005) Болката е развитие на сътворения – Творецът болка няма! Един трудно решим в същината си проблем е „Болката на Твореца“. Едва ли може да бъде решен с едно „да ... Адам като Мирова защита на знанието (4/2005) Адамовото умиране е идеята за Мировата защита на знанието! Има радости, които не могат да бъдат вписани в минало, защото те са радости на едно откровение на бъдещето, което ви чака. ... Откриване на учебната година (4/2005) Бъдеще не се връща, Бъдеще се извоюва! Скъпи Деца на Деня! Бъдете благословени в своето предназначение, отговорни в Пътя на своето служение! Позволете ми не само да ви радвам, позво ...