AXIS LIBRI (0/2006)

Арxив | брой 0 / 2006

“Нур” е планетна социология − битие на Мъдростта!

‘Nur’ is a planetary sociology − life of Wisdom!

Жертвата не е лична, личен е актът на жертването!

The sacrifice is not personal, the act of sacrificing is!

Дионис − Танг Ра − Христос е великият духовен триъгълник над българската земя!

Dionysos − Tang Ra − Christ is the great spiritual triangle above the Bulgarian land!

Мъдростта е като кръвта − не се вижда, но дава живот!

Wisdom is like blood − it cannot be seen, but it gives life!

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога!

The Spiritual waves are stages in realizing of God!

Няма зло, има нееволюирало добро!

There is no evil, there is non-evolved good!

Религията е родова памет, вярата е лично достойнство!

Religion is generic memory, faith is personal dignity!

Всяко време има своя тайна, всяка тайна − свой храм!

Each time has its own secret, each secret − its own temple!

Има една реалност, по-реална от реалността, това е реалността на Духа!

There is one reality more real than the reality, it is the reality of the Spirit!

Седемте Лъча развиват човечеството като духовност и социалност!

The seven Rays evolve mankind as spirituality and sociality!

Посланията са редове от Книгата на Живота!

The Messages are lines of the Book of Life!

Молитвата е личен обред, социална сила и връзка с Бога!

The prayer is a personal rite, social force and communion with God!

Защитата правата на душата е култура за бъдеще!

The protection of the rights of the soul is a culture for future!

Още от броя
AXIS LIBRI (0/2006) “Нур” е планетна социология − битие на Мъдростта! ‘Nur’ is a planetary sociology − life ... Списание НУР Г-н Толев, как характеризирате 13 годишния период на списание „Нур“? Списание „Нур“ е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта. То стана предвечна ... Ден и дом-светилище на безсмъртните българи Хронология 28 август 1992 г. – гр. Асеновград. Слово на Ваклуш Толев в църквата „Св. Димитър“ по повод годишнината от смъртта на цар Борис III Обединител. ... България – школа за духовно възмъжаване   БЪЛГАРИЯ – 13 СТОЛЕТИЯ   Ти дай ми, Родино моя многолика, твойта воля като кремък яка, огнивото на бунта, който извика искрата на пожа ... Мъдростта Нова стратегия на Живота   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ 1 Животът ... Доктрината за йерархия на Духовните вълни Резюме Бог не се доказва, Бог се живее! Еволюцията на Мирозданието е обусловена от Седем Духовни вълни, излив на Планетния Логос. Първата Духовна вълна осъществява Сът ... Еволюция на идеята добро-зло (0/2006) Няма зло, има нееволюирало добро! В Третото хилядолетие човечеството не може да влезе: С доктрината на грехопадението. С мантруването на будисткото мона ... „История на религиите“ „ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ“ не е писана книга, а речено слово – Слово за великата тревога, която смущава, преобразява и изгражда духовното битие на човешкия род; великата трев ... „Езотерични школи и мистични учения“ част I „ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 1 е скрижала от тайните на една реална легенда за „изгубеното“ – скрито знание. Великите посветени, приносителите ... „Езотерични школи и мистични учения“ част II „ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 2 представя следхристиянския окултизъм, преценен и погледнат от Доктрината на Мъдростта. В плотинизма и исихазма, розенкройцерството и ... „Седемте лъча на еволюцията“ (0/2006) „СЕДЕМТЕ ЛЪЧА НА ЕВОЛЮЦИЯТА“ е спектрометрия на Седемте космични лъча на Мировото съзнание, адресирани като лична и социална еволюция към планетния поселник. За нея няма катедр ... Алманах „Послания на Планетния Логос“ АЛМАНАХ „ПОСЛАНИЯ НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС“ е култура на Богознанието в ритъма на осъществяване, че човек е един бог в развитие; дар на Планетния Логос! Посланията не са пробле ... Молитвата – Същност и Свещеност Молитвата е личен обред, социална сила и връзка с Бога! При Сътворението Творецът дава на човека Диханието Си, то става безолтарен храм, както наричаме Книгата на Живота. Впосл ... Правата на душата (0/2006) Хронология 10 декември 1996 г. – гр. Пловдив. На тържеството по случай Международния ден за правата на човека за първи път е прокламирана идеята за включване в Хартата за ...