Децата на Деня – родени за служение! (2/2006)

Арxив | брой 2 / 2006


 

 

Сдружението "Общество Път на Мъдростта" е доброволно, независимо, неполитическо и нерелигиозно сдружение с идеална цел. То има следните основни задачи:

Усвояване и разпространяване на Мъдростта като нова Духовна вълна, потреба на Третото хилядолетие;

Изучаване на водещи принципи в духовно-културната еволюция на човечеството;

Извеждане на духовния потенциал на нацията чрез динамизиране същността на културно-историческото битие на България.

За осъществяване на задачите си Сдружението разгръща своята дейност в следните направления: Мъдростта като нова Духовна вълна; Човекът в Третото хилядолетие; България – дух и култура.

Сдружение "Общество Път на Мъдростта" се роди, за да съхранява и публикува идеите на Учението на Мъдростта, чийто автор е Ваклуш Толев.

Сдружението развива многостранна дейност, изявена в ежегодно организирани лектории, школи и тържества; в семинари, международни и национални симпозиуми, конференции и кръгли маси по проблемите на културата и духовността. То присъства трайно в медиите със статии, интервюта, исторически филми и др.

Така, с извеждането на основните принципи и нравствените категории на Мъдростта; с представянето на общонационални идеи – като определяне Ден и изграждане Дом-светилище на безсмъртните поименни българи; с подкрепата на предложението за включване в "Хартата за правата на човека" и клауза за права на душата, Сдружението "Общество Път на Мъдростта" е едно събитие в духовния и културния живот, надхвърлящо националните ни граници.

Още от броя
Axis Libri (2/2006) Смирението е кoроната на Учението Път на Мъдростта! Humbleness is the crown of the Way of Wisdom Teaching! ... Интервю с Ваклуш Толев (2/2006)   Г-н Толев, каква е разликата между Планетен Логос и Мирово Съзнание? Логосът е човек – утробен бог, т.е. Син Божий в йерархията на боговете в Доктрината на Духовн ... Смирението в Скрижалите на Мъдростта (2/2006)   1. Смирението е израз на Всемирната жизненост, то е цялост. 2. Смирението няма образ – не е икона – то не се рисува. 3. Смирението е култура – н ... Смирението – Култура на Мъдростта (2/2006) Смирението е короната на Учението Път на Мъдростта! Нека повелята на присъствието ни тук да изпълним с отговорност. И да бъде благословен Пътят! Благодаря на всички ви за ж ... Откриване на Събора (2/2006) Пътят е очертан; жертвата е принесена! Скъпи Деца на Деня! Добре дошли на Третия събор от Втори цикъл събори на Обществото Път на Мъдростта! Казал съм, че радостта е усмивка н ... Единадесети семинар. Откриване (2/2006) Откриване Пътят е Възкресение, което всеки носи в себе си! Скъпи Деца на Деня, добре дошли на своето тържество! То е Дух и приложна мисъл, с които днес и в останалите няколко ... 3-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (2/2006) Заключително слово Живи да бъдем в тебе! Деца на Деня! Една от най-големите благодати, които изживяхте, дадена и в Молитвата на Мъдростта, това е, че искате да бъдете живи в Б ... Децата на Деня – родени за служение! (2/2006)         Сдружението "Общество Път на Мъдростт ... Школата – Мирова същност (2/2006) Школата е хляб на Живота в йерархията на Духовните вълни! Деца на Деня! Не можем да си спестим чувството на отговорна благодарност към щедростта на Небето, коeто ни е дарилo с предн ... Духовните дарове на България. Тракия – Небесна твърд (2/2006) Тема 1   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия да се изведе дос ... Откриване на учебната 2006/2007 година (2/2006) Мъдростта ще преобрази света! Скъпи Деца на Деня! Има неизмерими радости, но по-същественото е поносимата радост. Поносимата радост е чертаното бъдеще. Затова мога да понеса вашата ... Символният знак на Мъдростта (2/2006)   Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта – горната част на Християнския кръст, е равнобедрен правоъгълен триъгълник, като вписаната в него Змия пресича верти ... Проглас (2/2006) Смирението е посвещение с миром! Унижението не е смирение – затова Стената на плача не е направила юдейския народ смирен; Жертвата не е смирение – щом с нея изкупвате ...