Смирението в Скрижалите на Мъдростта (2/2006)

Арxив | брой 2 / 2006

 

1. Смирението е израз на Всемирната жизненост, то е цялост.

2. Смирението няма образ – не е икона – то не се рисува.

3. Смирението е култура – не добродетел, а духовност.

4. Смирението е висша психична сила – лична изповед на божественост.

5. Смирението възвисява – то е енергията, която понася безболезнено тежестта на земното притегляне.

6. Смирението е израз на метафизиката на смъртта – смирението на човека е величието на Духа му.

7. Приносът на Твореца в идеята на смирението е Себеотрицанието Му в човека и жертвата чрез Неговите избраници!

8. Колкото повече знаем за Бога, толкова по-смирени ставаме – не защото сме нищо, а защото сме всичко чрез Нищото.

9. Мъченичеството не е смирение – мъченичеството е насилие, смирението е одухотворяване.

10. Смирението не е примирение – примирението е страх, то е ограничено поведение, а смирението е доблест, то е свобода.

11. Покорството не е смирение – покорството е робство, а смирението е вътрешно послушание и себежертва.

12. Смирението не е унижение, нито скромност – то е достойнство и дързост.

13. Дори и неудовлетворен, смиреният признава отсъдата на съдбата за справедлива.

14. Само смирението не е обидило съдбата и Господа!

15. Смирението е посвещение – идея за Единство.

16. Смирението носи един основен белег – Всемирна отговорност.

17. Смирението е по-властно от волята – то е прозрение за служение без Себе си.

18. Смирението е огледалност да видим в другия себе си – то е победа над себичността.

19. Смирението е ръката, която отмята страниците на Книгата на Живота – величие на Знанието, което побеждава света.

20. Битието на смирения е безсмъртието – само смирението може да роди Възкресение.

21. Смирението е път за Единосъщие, то е живот в Бога!

Още от броя
Axis Libri (2/2006) Смирението е кoроната на Учението Път на Мъдростта! Humbleness is the crown of the Way of Wisdom Teaching! ... Интервю с Ваклуш Толев (2/2006)   Г-н Толев, каква е разликата между Планетен Логос и Мирово Съзнание? Логосът е човек – утробен бог, т.е. Син Божий в йерархията на боговете в Доктрината на Духовн ... Смирението в Скрижалите на Мъдростта (2/2006)   1. Смирението е израз на Всемирната жизненост, то е цялост. 2. Смирението няма образ – не е икона – то не се рисува. 3. Смирението е култура – н ... Смирението – Култура на Мъдростта (2/2006) Смирението е короната на Учението Път на Мъдростта! Нека повелята на присъствието ни тук да изпълним с отговорност. И да бъде благословен Пътят! Благодаря на всички ви за ж ... Откриване на Събора (2/2006) Пътят е очертан; жертвата е принесена! Скъпи Деца на Деня! Добре дошли на Третия събор от Втори цикъл събори на Обществото Път на Мъдростта! Казал съм, че радостта е усмивка н ... Единадесети семинар. Откриване (2/2006) Откриване Пътят е Възкресение, което всеки носи в себе си! Скъпи Деца на Деня, добре дошли на своето тържество! То е Дух и приложна мисъл, с които днес и в останалите няколко ... 3-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (2/2006) Заключително слово Живи да бъдем в тебе! Деца на Деня! Една от най-големите благодати, които изживяхте, дадена и в Молитвата на Мъдростта, това е, че искате да бъдете живи в Б ... Децата на Деня – родени за служение! (2/2006)         Сдружението "Общество Път на Мъдростт ... Школата – Мирова същност (2/2006) Школата е хляб на Живота в йерархията на Духовните вълни! Деца на Деня! Не можем да си спестим чувството на отговорна благодарност към щедростта на Небето, коeто ни е дарилo с предн ... Духовните дарове на България. Тракия – Небесна твърд (2/2006) Тема 1   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия да се изведе дос ... Откриване на учебната 2006/2007 година (2/2006) Мъдростта ще преобрази света! Скъпи Деца на Деня! Има неизмерими радости, но по-същественото е поносимата радост. Поносимата радост е чертаното бъдеще. Затова мога да понеса вашата ... Символният знак на Мъдростта (2/2006)   Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта – горната част на Християнския кръст, е равнобедрен правоъгълен триъгълник, като вписаната в него Змия пресича верти ... Проглас (2/2006) Смирението е посвещение с миром! Унижението не е смирение – затова Стената на плача не е направила юдейския народ смирен; Жертвата не е смирение – щом с нея изкупвате ...