Благослов за Рождество Христово (1/2008)

Арxив | брой 1 / 2008

 

Честито ни Рождество Христово!

Благословена да бъде Земята от Новата Духовна вълна! Дарени да бъдат с осъществим Път Децата на Деня! Благодат на всички ви поотделно! Благословение на дома ви! И тази щедра гостоприемница не я затваряйте, за когото и да било. Благословени бъдете!

Аз ще се постарая да приема всичко, което казваме, че Бог дарява, но ще направя всичко възможно, което трябва – да даря! Затова подсказах, че горе ще правя революция, и то сакрална революция. Неслучайно съм казал, че боговете горе са лоши човеци. Защото не е въпросът само да живееш някъде другаде и да даваш повеления...

Дай Боже, да си свършим работата! А вашето предназначение е много по-тежко. Защото трябва да се убедите в това, което вършите. Човек може да дойде до жертва, но да не е убеден...

Най-съществената идея е да се намерят подходи да се одухотворява материята. И да се намерят приемливости, с които можем да се освободим от онова, с което сме заземени. Свободата от минало не е потреба само. За това трябва наистина човек да надхвърли цялата си жертвеност, за да може тогава да приеме идеята за Истината.

Човек не може да се отрече от себе си, но не бива да се удовлетвори в това, което е. И тезата ни, че чуждата вина не е наша невинност, в социалното битие е най-добрата идея за свобода от минало. Не е проблемът да хвърлим вината в миналото, проблемът е да знаем, че чуждата вина не е била наша невинност. Тогава в едно бъдеще неукрепналият ще има потреба от нашето Небе.

В това, в което човекът като индивид и като личност се осъществява, прилага тази формула "чужда вина". А под вина не трябва да се разбира само престъпност, не; не трябва да се разбира само и несъгласие.

  • Това, че духовният път не е извел другия до една по-голяма висота, е също наша вина!

Защото обикновено пред правната система под вина се разбира престъпност, но не е така. Може под вина да се разбира това, че не сме дали, че не сме подпомогнали един ръст.

Никога не е изчерпана потенциалната даденост на планетата, но възможността да се понесе Мъдростта сега е реална. А Истината? Уверявам ви – не може! Защото това огледало е страшно! Ако сега човечеството знаеше да работи с това огледало, щеше да се ужаси...

Какво ще донесе Истината? Свобода от грешки! Но Истина не може да се даде без Мъдрост. Не може без проницанието, без Знанието; без Знание не може да се даде Истината!

А тя, Истината, какво иска? Да се простиш с всички лъжи. Във всички религии има лъжа, което е оправдано от подкоренната раса. Но не можеш да влезеш в царството на Истината, когато не си освободен от влагата, ако щеш дори, а камо ли от корените на хилядолетните илюзии. Доколко религиите са били оправдани и доколко Истината ще намери оправдание за поклонниците им – това е отделен въпрос. И точно тук е ролята на Мъдростта – именно да направи този мост, за да може поне две трети от всичко това, което се проповядва, да свърши. Как иначе ще направиш човека свободен? Как ще направиш другата Вълна – Свободата?

Така че – Бог да благослови трапезата! Великото тайнство да стане поносима тайна; да бъде в душата и Пътя на всички! Именно това тайнство, което се нарича Рождество!

 

24.12.2007 г., Пловдив, Дома на Главния редактор

Още от броя
Axis Libri (1 / 2008) Пътят на Себевластието е служение без Себе си! The Way of Self-mastery is Service without Oneself! Служението без Себе си е свобода от ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2008) "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах "Послания на ... Интервю (1/2008)   Г-н Ваклуш Толев, Честит Ден на Рождеството Ви – 7 януари, и 85-годишен Ваш юбилей! Честит Ден и на Творчеството Ви – 13 февруари, и 15-годишен юбилей на ... Служението – без Себе си (1/2008) Служението без Себе си е свобода от всички мъртви богове! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Нека да бъде несмутена радостта ви, за да се изходи определеният от Вечността и обреченият в съ ... Поздравление в Дома на Мъдростта (1/2008) Жертвата е потребна за служение! Скъпи Деца на Деня! Малко е да се каже, че човек се радва, но не бива да се лиши от радост. Не бива да се лиши от предназначението си – човекът б ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Откриване (1/2008) Отговорността ражда жертва! Добър ден, уважаеми гости! Добър ден, скъпи Деца на Деня – избраници, пратени в Третото хилядолетие да направите слънчевите лъчи достояние на човешкат ... Дванадесети семинар. Откриване (1/2008) Кундалини е вашият Път! Скъпи Деца! Добре дошли във Всемирния храм на освещаващия се, но осветен ще бъде от вас като храм на Мъдростта! С Божията човечност бъдете благословени! И ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (1/2008) Учението Път на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Вашата роля да бъдете Деца на Деня е именно в това искане на Молитвата на Мъдростта – да бъдат научени Децата ... Среща с Ваклуш Толев (1/2008) Извършете двубоя между Небе и Земя! Скъпи Деца на Деня, радвам се, че пак съм между вас. (Тук, Варна, бих казал, е родилният дом на някои от големите наши идеи.) Разбира се, съзнанието ... Откриване на Учебната 2007/2008 година (1/2008) Събожничеството прави култура! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Преди няколко дни си помислих – дали не излъгах народ (като общо понятие), т.е. човека? Днес вие удостоверихте, че ч ... 7 години Дом на Мъдростта (1/2008) Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител! Благодатта да бъде над всички ви! Добре дошли, скъпи събожници! Честито ви седемгодишнината от изграждането Дома на Мъ ... Ден на Посланията (1/2008)   Слово Посланията са молитвата на Бога към човека! Скъпи Деца на Деня! След като Молитвата на Мъдростта отвори дверите на Небесата и призова присъствието на Всемир ... Дни на Дома на Мъдростта. Откриване (1/2008) Домът на Мъдростта е Алма-матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се лиши от вълнението на астрала, т.е. на ... Благослов за Рождество Христово (1/2008)   Честито ни Рождество Христово! Благословена да бъде Земята от Новата Духовна вълна! Дарени да бъдат с осъществим Път Децата на Деня! Благодат на всички ви поотделно! Благо ... 85-годишен юбилей на Ваклуш Толев. Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери" (1/2008) Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери"   Звучи хорово изпълнение на "Многая лета".   Ваклуш Толев: Ваше Високопреосвещенство ... Духовните дарове на България. Тангризъм (1/2008) Тема 3: Тангризъм – Предхристиянският монотеизъм в българските земи   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е бол ...