Среща с Ваклуш Толев (1/2008)

Арxив | брой 1 / 2008

Извършете двубоя между Небе и Земя!

Скъпи Деца на Деня, радвам се, че пак съм между вас. (Тук, Варна, бих казал, е родилният дом на някои от големите наши идеи.) Разбира се, съзнанието ми не ви е губило никога. А Деца на Деня е Пътят, който не само има да извървите, но трябва и да осъществите!

На този ден – 15 август, през 1956 година съм казал, че от малкия затвор влизам в големия. Сега не признавам нито един от тези затвори, защото свободата е вътрешна отговорност! Същевременно този ден е осенен и от религиозна енергия.

Безспорно Учението Път на Мъдростта има една основна задача – неговите Деца да се освободят от преходността на боговете, които са съществували в историческия път на човечеството. Това е неизбежна необходимост, когато трябва да се прави ново кръщение. Но то в никакъв случай не значи, че когато Христос ражда идеята за Любовта, отрича Зевсовата богиня на мъдростта (Мъдростта, която сега дойде). Защото Зевсовите богове, както и предшествениците им – тотемните божества, са били историческа необходимост за събудено съзнание и формула за изграждане на стълбата на добродетелите – чрез признанието им. Но Учението Път на Мъдростта иска вече събожника, а не тотема, дори не брата и сестрата. Да не говорим, че още по-малко би се спряло на поведение за враг.

Така че днес в съзнанието ни, по неволя дори, стои един голям празник – празникът на родилницата на един Син, който е сложен в Божествените измерения за Син Божий. Но вижте, много ясно е казано, че е Син – не е казано събожник! В съзнанието на Децата на Деня трябва да надделее идеята за йерархия на духовните възможности, за това, което Учението Път на Мъдростта даде – йерархията на Духовните вълни. И когато се дойде до положение да се прави Доктрината за Истината, вие ще трябва да сте надраснали и идеята за събожника.

  • Събожник вече не е в смисъл само на Син Божий!

Син Божий е привилегия, която институцията дава, а ние даваме събожник, който е, така да се каже, от плодната утроба на Господаря – бил планетния, нека да не говорим за Мировия. Защото съм казал, че Мирово Съзнание е различно от планетното знание. Това е една от най-големите тенденции, които Учението Път на Мъдростта ви предостави.

Така че днес, когато се говори за Успение Богородично като празник (на преселението `и), ние не бива да говорим с отрицание, а с признание. Не става въпрос за икони – това е институционна спекулация; аз говоря за същностни човешки вложени възможности, за да чертаят път. А Богородица е път! Защото, представете си да отгледате един Син, Който може да приеме тази основна възможност – Разпятието! Разпятието – ако щете като алегория, ако щете като реалност, ако щете като вложена възможност в човека. Човек трябва да извърши това Разпятие като двубой между Дух и материя!

И Толстой още е казал: Не е необходимо Богородица да слиза, необходимо е ние да се качваме... Човекът трябва да се изкачва към нея, а друг е въпросът дали е отработил поносимост към свободата. Защото свободата има една антитеза – слободия. Така че нека отработим своята вътрешна отговорност към това, което в приложност има да извършват Децата на Деня – свобода от Себе си!

И неслучайно като будност в съзнанието на Децата на Деня се прави по-скоро академичност, която е одухотворена тенденция, отколкото да се сложи на този числител знаменателят религията, т.е. обредността, и така да се сложи един печат, който ви дава правото на вечност. Не! Тенденцията не е да имате вечност в едно и също съзнание. Представете си, че още сте пред един тотем. Няма ли да е обидно за съзнанието на будността, изходила векове?!

Виждате до каква вътрешна одухотвореност се е стигало в битието: Този хляб е Моето тяло! Но трябва човек да се освободи от многото традиционни бремена. Защото сега не може да се отиде пред един дъб или да занесете един овен в жертва на божеството. Но призивът да дадете една свещена мисъл, да жертвате една свещена своя същност, т.е. да направите Голготски път, това е великото тайнство на причастието. Не жертвата да стане откуп за грехове, а за Път и служение!

Така че Децата на Деня днес имат основание да направят признание на Майката, която е станала утроба на благоволението, потвърждавайки една реалност. Колкото и да изглежда неудобна мисълта ни, че човекът е бог в развитие, това е една реалност. Тази реалност е трябвало да получава и е получила израз, само че под друг знак – Мария ражда Йешуа, Който донася една Духовна вълна. Ние я кръстихме Вълната на Любовта. В тази поредица от Духовни вълни планетната еволюция извървява няколко стъпала, докато стигне до Мировото съзнание на Онзи Абсолют, Който ще ви даде нов Път – друг Път, когато битката тук между Дух и материя се осъществи. Затова постоянно повтарям: Одухотворявайте материята!

Един мъдрец, Соломон, е казал: Нищо ново под слънцето! Тази статика е най-тежкият мор, който е нападал Земята. Христос, обаче, ще рече: Всичко ново творя! Вътрешно осмислете своя подвиг на прощение с миналото. Минало са всичките отживени богове. Те са един пустинен керван, който е следван, но и който ви следва. Учението Път на Мъдростта не иска вече йерархия на добродетелите – иска прозрение, иска Знание, иска служение без Себе си! Служение без Себе си, за да направите човека бог в развитие. (А ще има още две Духовни вълни...)

Трагичното в историята на религиите е, че дадоха една молитва, в която е казано: "и не въведи нас в изкушение...". Що за Бог е този, който ви въвежда в изкушения!? Кой направи двубоя между двамата братя – защо Каин уби Авел? Кой направи изкушението? Бог – защото предпочел миризмичките пред плодовете!... В десетте Му заповеди, дадени на Моисей, пише: "Не убивай!", а в същото време (в книга Битие го пише) този Бог подтиква единия брат да убие другия... Аз искам прозрението ви да бъде услуга на това, което още в човечеството е зрение.

Вие, Децата на Деня, сте голямата идея, а не обикновения сбор. И тази голяма идея не трябва да се опошли. Затова винаги казвам: Пазете се от извращения, от принижение на големите неща; одухотворете пътя си; извършете големия двубой – двубоят между Небе и Земя! За да може да се осъществи това, което е предназначението ви: човекът – бог в развитие!

Не е проблемът да се откажем от "хляб насъщни", а в просветлението си този хляб да го одухотворяваме. Защото с приноса на идеята ни смъртност за безсмъртие ще одухотворяваме материята при всяко умиране, за да може в нейната бъдна безсмъртност човекът да стане бог. Тази голяма формула ви освобождава от страха, че има смърт. А виждаме, че Христос на Кръста направи идеята за обезсмъртяването.

Тези, които имат навика да служат в жертва, трябва да знаят, че:

  • Величието не е в жертвата, не е и в жертвоприносителя – то е Всемирното служение!

Вярното е, обаче, че в много изопачен вид се разбира това служение без Себе си. Много е евтина културата – принесъл един овен в жертва и му се простили грехове. Но това е битието. По принцип Учението Път на Мъдростта не приема грехове. Имате нееволюирала материя, но грехове – не!

Така че честит да ви е големият празник, честита да ви е тази благодат, която една Майка е дала на света! Честито да ви е това тържество във вътрешната същност на човека, което е било духовна кърма на човечеството – жертвата на Майката на чедата на Любовта.

От сърце ви благодаря, че днес, при този хубав празник, сме се събрали! Да си честитим бъднината, която ни чака, и отговорността, с която сме натоварени! Прозрението е вашият Път – Път на Мъдростта!

 

15.08.2007 г., Варна, Галерия "Актив-арт"

Още от броя
Axis Libri (1 / 2008) Пътят на Себевластието е служение без Себе си! The Way of Self-mastery is Service without Oneself! Служението без Себе си е свобода от ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2008) "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах "Послания на ... Интервю (1/2008)   Г-н Ваклуш Толев, Честит Ден на Рождеството Ви – 7 януари, и 85-годишен Ваш юбилей! Честит Ден и на Творчеството Ви – 13 февруари, и 15-годишен юбилей на ... Служението – без Себе си (1/2008) Служението без Себе си е свобода от всички мъртви богове! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Нека да бъде несмутена радостта ви, за да се изходи определеният от Вечността и обреченият в съ ... Поздравление в Дома на Мъдростта (1/2008) Жертвата е потребна за служение! Скъпи Деца на Деня! Малко е да се каже, че човек се радва, но не бива да се лиши от радост. Не бива да се лиши от предназначението си – човекът б ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Откриване (1/2008) Отговорността ражда жертва! Добър ден, уважаеми гости! Добър ден, скъпи Деца на Деня – избраници, пратени в Третото хилядолетие да направите слънчевите лъчи достояние на човешкат ... Дванадесети семинар. Откриване (1/2008) Кундалини е вашият Път! Скъпи Деца! Добре дошли във Всемирния храм на освещаващия се, но осветен ще бъде от вас като храм на Мъдростта! С Божията човечност бъдете благословени! И ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (1/2008) Учението Път на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Вашата роля да бъдете Деца на Деня е именно в това искане на Молитвата на Мъдростта – да бъдат научени Децата ... Среща с Ваклуш Толев (1/2008) Извършете двубоя между Небе и Земя! Скъпи Деца на Деня, радвам се, че пак съм между вас. (Тук, Варна, бих казал, е родилният дом на някои от големите наши идеи.) Разбира се, съзнанието ... Откриване на Учебната 2007/2008 година (1/2008) Събожничеството прави култура! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Преди няколко дни си помислих – дали не излъгах народ (като общо понятие), т.е. човека? Днес вие удостоверихте, че ч ... 7 години Дом на Мъдростта (1/2008) Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител! Благодатта да бъде над всички ви! Добре дошли, скъпи събожници! Честито ви седемгодишнината от изграждането Дома на Мъ ... Ден на Посланията (1/2008)   Слово Посланията са молитвата на Бога към човека! Скъпи Деца на Деня! След като Молитвата на Мъдростта отвори дверите на Небесата и призова присъствието на Всемир ... Дни на Дома на Мъдростта. Откриване (1/2008) Домът на Мъдростта е Алма-матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се лиши от вълнението на астрала, т.е. на ... Благослов за Рождество Христово (1/2008)   Честито ни Рождество Христово! Благословена да бъде Земята от Новата Духовна вълна! Дарени да бъдат с осъществим Път Децата на Деня! Благодат на всички ви поотделно! Благо ... 85-годишен юбилей на Ваклуш Толев. Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери" (1/2008) Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери"   Звучи хорово изпълнение на "Многая лета".   Ваклуш Толев: Ваше Високопреосвещенство ... Духовните дарове на България. Тангризъм (1/2008) Тема 3: Тангризъм – Предхристиянският монотеизъм в българските земи   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е бол ...