4-ти Събор от II цикъл Събори. Откриване (1/2008)

Арxив | брой 1 / 2008

Отговорността ражда жертва!

Добър ден, уважаеми гости! Добър ден, скъпи Деца на Деня – избраници, пратени в Третото хилядолетие да направите слънчевите лъчи достояние на човешката духовност. Да направите зората пладне на духовния ваш обет, за който сте подготвени. И днес, в Дома на Мъдростта, казах, че човечеството е сменяло боговете си, но боговете не са в състояние да сменят своите човеци.

Прекланям се пред онзи Бог у нас, Който човекът на Третото хилядолетие има! Бъдете благословени в своя избран Път! Свършете своя принос в това, което Космосът с хилядилетия е жадувал, а трапезата с хилядилетия е чакала – богатството на човека като дар за себеутвърждение!

Добре дошли на Седемнадесетия Събор на Общество Път на Мъдростта! Наистина радостта е усмивка на Мъдростта! Радвайте се и поемете онази отговорност, за която винаги ще говоря – че чуждата вина не е наша невинност! Защото ние е трябвало да се погрижим! Това е дълг на вашето служение – дълг, с който ще отработите една правна доктрина. Пъплят социалните мислители в Европа и в цял свят в недоимък мисловен – още не са осъзнали: Няма чужда вина, защото няма и наша невинност!

Понеже винаги говоря за отговорност, съм се питал: Жертвата ли осмисля отговорността или отговорността ражда жертви?

  • Отговорността има Миров характер!

Тя не е кодифициран правен закон, нито етично правило. Отговорността си служи със социална общност, чийто духовен път е определен, и изгражда социални единици, които се вписват в историята на духовните анали. И именно отговорността ми налага изключителното чувство на благодарност за това, което се прави в служението чрез списание "Нур"!

Но аз тук имам пред вас една особена отговорност – от Русия пристигна госпожа Надежда Скидан, чийто дух и път я изведе тя да осмисли жертвата, а не да даде жертвата заради благополучие. Тя напусна своята родина (в добрия смисъл на думата, защото преходността на земното ви присъствие е задължителна) и дойде тук, да живее в България. Нейният дар е това, което Небето е изграждало заради човека. Но и човекът си изгражда Небе, за да има звезди, които да му осветяват пътя, когато настъпва нощ – дори в мисленето! Аз съм благодарен на нейната жертва.

Ще се качим на върха на планината, където не по принуда, а по потреба трябва да започнем своя Седемнадесети събор, за да изпълним там своето предназначение.

Добри срещи горе в планината! В Евангелието има една формула: Срещата на планината. Добър път на всички ни!

Бъдете благословени!

 

28.07.2007 г., Пловдив, Технически университет

Още от броя
Axis Libri (1 / 2008) Пътят на Себевластието е служение без Себе си! The Way of Self-mastery is Service without Oneself! Служението без Себе си е свобода от ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2008) "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах "Послания на ... Интервю (1/2008)   Г-н Ваклуш Толев, Честит Ден на Рождеството Ви – 7 януари, и 85-годишен Ваш юбилей! Честит Ден и на Творчеството Ви – 13 февруари, и 15-годишен юбилей на ... Служението – без Себе си (1/2008) Служението без Себе си е свобода от всички мъртви богове! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Нека да бъде несмутена радостта ви, за да се изходи определеният от Вечността и обреченият в съ ... Поздравление в Дома на Мъдростта (1/2008) Жертвата е потребна за служение! Скъпи Деца на Деня! Малко е да се каже, че човек се радва, но не бива да се лиши от радост. Не бива да се лиши от предназначението си – човекът б ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Откриване (1/2008) Отговорността ражда жертва! Добър ден, уважаеми гости! Добър ден, скъпи Деца на Деня – избраници, пратени в Третото хилядолетие да направите слънчевите лъчи достояние на човешкат ... Дванадесети семинар. Откриване (1/2008) Кундалини е вашият Път! Скъпи Деца! Добре дошли във Всемирния храм на освещаващия се, но осветен ще бъде от вас като храм на Мъдростта! С Божията човечност бъдете благословени! И ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (1/2008) Учението Път на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Вашата роля да бъдете Деца на Деня е именно в това искане на Молитвата на Мъдростта – да бъдат научени Децата ... Среща с Ваклуш Толев (1/2008) Извършете двубоя между Небе и Земя! Скъпи Деца на Деня, радвам се, че пак съм между вас. (Тук, Варна, бих казал, е родилният дом на някои от големите наши идеи.) Разбира се, съзнанието ... Откриване на Учебната 2007/2008 година (1/2008) Събожничеството прави култура! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Преди няколко дни си помислих – дали не излъгах народ (като общо понятие), т.е. човека? Днес вие удостоверихте, че ч ... 7 години Дом на Мъдростта (1/2008) Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител! Благодатта да бъде над всички ви! Добре дошли, скъпи събожници! Честито ви седемгодишнината от изграждането Дома на Мъ ... Ден на Посланията (1/2008)   Слово Посланията са молитвата на Бога към човека! Скъпи Деца на Деня! След като Молитвата на Мъдростта отвори дверите на Небесата и призова присъствието на Всемир ... Дни на Дома на Мъдростта. Откриване (1/2008) Домът на Мъдростта е Алма-матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се лиши от вълнението на астрала, т.е. на ... Благослов за Рождество Христово (1/2008)   Честито ни Рождество Христово! Благословена да бъде Земята от Новата Духовна вълна! Дарени да бъдат с осъществим Път Децата на Деня! Благодат на всички ви поотделно! Благо ... 85-годишен юбилей на Ваклуш Толев. Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери" (1/2008) Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери"   Звучи хорово изпълнение на "Многая лета".   Ваклуш Толев: Ваше Високопреосвещенство ... Духовните дарове на България. Тангризъм (1/2008) Тема 3: Тангризъм – Предхристиянският монотеизъм в българските земи   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е бол ...