7 години Дом на Мъдростта (1/2008)

Арxив | брой 1 / 2008

Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител!

Благодатта да бъде над всички ви! Добре дошли, скъпи събожници! Честито ви седемгодишнината от изграждането Дома на Мъдростта! Благодаря, че музицирахте Молитвата в Пътя на бъдното служение! Така Молитвата на Мъдростта ще има вече своя път в съзнанието и на Небесните селения, не само на слушателите тук.

Приветствам вашата грижа, с която безспорно отворихте този Дом, който в продължение вече на седем години е не само приют, а Път; храм, за който казах, че е без обреди – храм на служение без Себе си!

Усмивката на Мъдростта е усмивка на Живота! И тя – Мъдростта, заслужено влезе във вашия Път, във вашата духовност и във вашето служение. Ние наистина трябва да благодарим на благоволението, че сме в тази нова Духовна вълна, която направи присъствие и послание за жизненост; направи утвърждение и на планетното знание, не само на Мировото Съзнание. Ето защо този Дом, бях казал, че е майчините скути, в които раснат Децата на Деня.

Петата Духовна вълна, която е самото просветление, направи своята вложена, ако мога така да кажа, прозрителност. С огъня на Знанието това прозрение извърши Кръщението – Кръщението на плътта с Духа, което безспорно изразява една от големите тайни на Мировото Съзнание – както бе извършено Кръщението на Иисуса с гълъба, израз на този Дух. Това е най-великото тайнство, което се извърши с Петата Духовна вълна – Кръщението на тази плодна земя, на благодатната българска земя! Това голямо дарение, което наистина се направи на нашата земя, е израз на Мировото Съзнание, някога представено като гълъба – Третата ипостас на Служението на Троица Единосъщна: Бог Отец, Бог Син и Свети Дух. Свети Дух е Мировото Съзнание на планетната ни знайност! Това тайнство е, което може да стане познание за Онова, което беше незнание (защото нямахте правото да произнесете името на Бога)

  • Мировото Съзнание е хлебната трапеза на Децата на Деня!

И тук Учението Път на Мъдростта е израз не само на концепция, но и на служение. Тайната е служението! Защото досега човечеството слязло (напъдено от Рая, което е една голяма лъжа, разбира се) служеше и обработваше своята сътвореност, но не работеше още в даденото му благоволение – да бъде подобен на своя Отец.

А ние казахме, че човекът е бог в развитие, че е събожник. По този начин неговата привилегия е регистрирана с една голяма истина – Божията човечност се изяви в Човешка божественост. В този смисъл Децата на Деня ще работят вече върху подобието си. Достатъчно се е работило върху материята, от която човекът е сътворен. Затова новата Духовна вълна прави браздата между етиката и просветлението. За първи път в земното ни съществувание и битие Учението Път на Мъдростта даде йерархия на Знанието. И какво направи? Каза ви, че олтарът е вътре у вас, а служението е без Себе си. Защото Мировото Съзнание даде своя благослов!

В този Път на Мъдростта първата необходимост е, че вие трябва да изведете из сейфовете на паметта си водните лилии, ако мога така да кажа, на своята невинност, или на своята събожественост.

Второ, вие трябва из вулканическите кратери да изведете Прометеевата мисъл на жертва, защото той единствен открадна Небесния огън, т.е. мисълта, и от нея сътвори човек. Затуй го приковаха! Децата на Деня ще освободят Прикования Прометей от оковите – ще освободят мисълта си, че трябва да изградят жертвено служение! Извеждайки своята божественост, вие вървите в Пътя на жертвеното служение.

Трябва да изведете още из гроба на смъртта безсмъртието си. Безсмъртието! Защото Иисус можа да направи Възкресение. В световната култура и в планетната ни еволюция трима-четири са правили Възкресение. Защо? Защото умирането още не е отменено. Човек трябва да се научи да прави смърт, за да има Възкресение и безсмъртие! Иначе човечеството умира – то умира, защото е работило само за сътвореното си – не е работило за подобието си.

Ето това е, което наистина трябва да ви направи една нова хоругва, Мировата хоругва на тази планета, в чиито знаци да сложите своята събожественост, или невинност, своето служение и Възкресение. Къде се отработват тези неща? Ето тук, в Дома на Мъдростта! Това е делото, което се върши – най-голямото дело на човечеството: човекът – Съсътворител.

Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител! Другаде ще се набогатите на нещо, което обредът ви задължава. Обредът е възпитавал поносимостта на материята, за да се одухотворява. И не са били малки нейните терзания, ако ги сравните дори с терзанията на Прикования Прометей. Но Прометей е взел Огненото небе – неговите сили, и ги е вложил в човека.

Аз искам на знанието на вековете вие да му дадете име и присъствие чрез това, което казахме: изнесли своята невинност, дали жертвено служение и показали Пътя на Възкресението. Засега Пътят на Възкресението е още Голготски, защото се работи, както казах, със сътвореното, а не с подобието.

Във всички случаи трябва да знаете, че от преждата на всекидневното си мислене не можете да си оплетете друго, освен чорапи. Много трудно човек се отделя от всекидневието, но от тази прежда на всекидневието дори шапка не може да оплетете. Затова опитайте се – било в късни часове, ранобудните ви съзнания да отлистят понякога страничка от великите Знания: че човекът е бог в развитие, че човекът е събожник. Само тези тайни да утвърдите в бъдещето на взаимността, те са вашата свобода; само това да изразите, то е вашето поведение на признание на Дома на Мъдростта. Не забравяйте, че този Дом на Мъдростта наистина е майчините скути на бъдността, на великото служение без Себе си. Служение на безолтарния храм, защото, както казах, олтарът е вътре у вас. Ето така трябва да разбираме работата на Дома, за да сътворим един духовен глобус.

Човечеството в лицето на Децата на Деня ще има един нов духовен глобус, на който ще пише: събожественост, жертвеност, безсмъртие! С това знамение са Децата на Деня на банката на този Дом. Затова е нужно да го родите и в другите места. Дори и един да се събуди като Прометей е достатъчен хилядолетията да не го забравят...

И така, тези три велики тайни трябва да изведете от себе си. А те работят, за да извикат вече Диханието, което е дало диференциацията: Деца на Деня, Дом на Мъдростта, Път на Вечното!

Другите съблазни са достатъчно големи. Вие знаете, че чудото е най-знаменитото в съзнанието на обикновеното. Но то по-скоро прилича на оная ласка, която е фалшива част от обичта – демонстрират се ласки, особено на публични места...

Аз зная колко трудно човек се прощава – затова Бог му е дал обилни сълзи. А ние казахме, че Учението Път на Мъдростта е усмивка. Когато разбирате тайната на законите на присъствието ви като неизбежност в духовното царство, тогава – избършете си сълзите!

И искам да разберете в човешкото си служение, че човечеството живее в условни реалности! Това, което различните институции и институти наричат реалности, и всичката мъка, с която се изкачват върховете или някои са приковани на канарите, са условности. След като можете да приютите себе си в други полета на живеене, ще се освободите от условностите, но тогава е късно... Условности имаме и твърдим, че са реалности, защото ги пипаме, защото са осезаеми, а всъщност всичко това са преходности. Онова, което наричате реалности, е измама дори на очите ви. Но всеки може да каже: да, за някого е лесно, за другиго още е мъчно. Въпросът е, че се събужда съзнанието ви. Както знаете, има химически елементи с една валенция, има други с две, с пет и пр., и пр. Така че, когато имате шест валенции, ще си направите седмия елемент. Въпросът е да събудите съзнанието си за преходност – преходността от условните реалности, на които човекът става жертва.

А идеи има откъде да се крадат, цялото Учение е само идеи. Но едно е да бъдат само манифестирани, друго е те да бъдат изживявани. И редакторската работа е точно да ви се даде образец...

Но това, което изпълнява сега дълга на приложението, са водещите беседи. Националните водещи трябва наистина да осъзнаят местото си, а не само приложението. Едно е да се качите на олимпийския връх, друго е да влезете в египетските пирамиди... Има много осезаеми неща. И тук е умението, проницанието, тънкостта на националните водещи.

Всяко сегашно време може да бъде облъчено с това, което едно бъдеще чертае или една констатация на миналото ни е оставила, с която измерваме да бъдем благодарни. Именно това ме задължава да поискам от вас три необходимости.

  • Децата на Деня е необходимо да научат измеренията на дълга, отговорността на служението и поносимостта на жертвата!

Поносимостта на жертвата не е само дързост и търсене на венчание с признанието за величие. Не, поносимостта на жертвата е поднасяне на Себе си (безкръвното). Дори Иисус на Кръста рече: Отче, защо Си Ме изоставил? И това дори не може да се позволи, защото също е част от нереалната, от условната реалност. Вижте, Бог никого никога не изоставя – ние изоставяме себе си спрямо Него. Защо? Защото у нас има още десетки богчета, които пошепват понякога за своята валидност.

Коя е тайната, която Учението Път на Мъдростта иска, каква е обучителната система на този Дом? Свобода от минало. Това е най-великата тайна, която трябва да бъде сложена на черната дъска в обучителното училище – свобода от минало! Човекът като минало е живял много голям брой условни реалности.

И така, когато подготвите това Знание за изпитната комисия на своето прощение с всекидневието, тогава ще разберете наистина, че преждата на всекидневието ви, т.е. мисленето, много често е безсмислие. Разбира се, това в никакъв случай не ви лишава от правото и задължението (в което и поле да живеете) да научите измерението на дълга. Когато една майка роди своето дете, тя има дълг; не само има дълг, но има и отговорност; и не само има отговорност, но трябва да се научи да понася болката чрез исканата жертва!

Има още много неща, но искам в едно такова резюме да знаете защо се е родила тази, бих казал, същност на катехизиса, на посвещенията, за да можете да устоите в онова, което е израз на Учението Път на Мъдростта. Събожникът има един дълг: Служение без Себе си! Това значи, че сте се освободили от десетките богчета, като почнете от това, което Митологията е оставила, и тем-подобните...

Добре дошли! Радвам ви се от сърце! Да бъдат бъдните ви дни благословени с признание на този Дом на Мъдростта и с родена потребност да го утвърдите в още един-два големи града, с които би трябвало да се поддържат необходимите връзки, за да може там, където един минерален извор е открит, да дойдат и другите. А другите пък да открият един висок връх, който сутрин най-рано го целува слънцето на Мъдростта! По този начин ще изградите Себе си в готовност на служение без Себе си.

Благословени бъдете в избрания Път! Благодаря на жертвата ви! Времето не ни е обслужвало и то никога не е обслужвало, освен тук, на Земята. Преценявайте го и когато трябва да го жертвате – не се колебайте.

Благодаря на грижовниците на този Дом, благодаря за раждането на тази идея, благодаря за служението, което приехте. Защото в очите на много може да бъдете напъденици при една социална реалност, която поднася безбожие, макар и сега безбожниците да отиват да правят обреди... Но в човека има вложено подобие. Учението Път на Мъдростта го дава; Домът на Мъдростта – приложност с приложна воля, прави усилията да го осъществите. А вие нямате право да забравяте, че сте събожници. И още по-същественото – че сте съ-Сътворители! Тази тайна не забравяйте – съ-Сътворителството е равно на фразата, която често повтарям: Чуждата вина не е наша невинност!

Благословени бъдете! Благодаря ви от сърце!

 

03.11.2007г., Пловдив, Дом на Мъдростта

Още от броя
Axis Libri (1 / 2008) Пътят на Себевластието е служение без Себе си! The Way of Self-mastery is Service without Oneself! Служението без Себе си е свобода от ... ОТ СЪЩИЯ АВТОР (1/2008) "История и теория на Мировите учения": том I "История на религиите"; том II "Езотерични школи и мистични учения" части 1 и 2; Алманах "Послания на ... Интервю (1/2008)   Г-н Ваклуш Толев, Честит Ден на Рождеството Ви – 7 януари, и 85-годишен Ваш юбилей! Честит Ден и на Творчеството Ви – 13 февруари, и 15-годишен юбилей на ... Служението – без Себе си (1/2008) Служението без Себе си е свобода от всички мъртви богове! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Нека да бъде несмутена радостта ви, за да се изходи определеният от Вечността и обреченият в съ ... Поздравление в Дома на Мъдростта (1/2008) Жертвата е потребна за служение! Скъпи Деца на Деня! Малко е да се каже, че човек се радва, но не бива да се лиши от радост. Не бива да се лиши от предназначението си – човекът б ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Откриване (1/2008) Отговорността ражда жертва! Добър ден, уважаеми гости! Добър ден, скъпи Деца на Деня – избраници, пратени в Третото хилядолетие да направите слънчевите лъчи достояние на човешкат ... Дванадесети семинар. Откриване (1/2008) Кундалини е вашият Път! Скъпи Деца! Добре дошли във Всемирния храм на освещаващия се, но осветен ще бъде от вас като храм на Мъдростта! С Божията човечност бъдете благословени! И ... 4-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (1/2008) Учението Път на Мъдростта е Мирова даденост и планетна необходимост! Вашата роля да бъдете Деца на Деня е именно в това искане на Молитвата на Мъдростта – да бъдат научени Децата ... Среща с Ваклуш Толев (1/2008) Извършете двубоя между Небе и Земя! Скъпи Деца на Деня, радвам се, че пак съм между вас. (Тук, Варна, бих казал, е родилният дом на някои от големите наши идеи.) Разбира се, съзнанието ... Откриване на Учебната 2007/2008 година (1/2008) Събожничеството прави култура! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Преди няколко дни си помислих – дали не излъгах народ (като общо понятие), т.е. човека? Днес вие удостоверихте, че ч ... 7 години Дом на Мъдростта (1/2008) Духовният инкубатор Домът на Мъдростта прави човека Съсътворител! Благодатта да бъде над всички ви! Добре дошли, скъпи събожници! Честито ви седемгодишнината от изграждането Дома на Мъ ... Ден на Посланията (1/2008)   Слово Посланията са молитвата на Бога към човека! Скъпи Деца на Деня! След като Молитвата на Мъдростта отвори дверите на Небесата и призова присъствието на Всемир ... Дни на Дома на Мъдростта. Откриване (1/2008) Домът на Мъдростта е Алма-матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се лиши от вълнението на астрала, т.е. на ... Благослов за Рождество Христово (1/2008)   Честито ни Рождество Христово! Благословена да бъде Земята от Новата Духовна вълна! Дарени да бъдат с осъществим Път Децата на Деня! Благодат на всички ви поотделно! Благо ... 85-годишен юбилей на Ваклуш Толев. Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери" (1/2008) Представяне на стихосбирката "Разпилени бисери"   Звучи хорово изпълнение на "Многая лета".   Ваклуш Толев: Ваше Високопреосвещенство ... Духовните дарове на България. Тангризъм (1/2008) Тема 3: Тангризъм – Предхристиянският монотеизъм в българските земи   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е бол ...