Да бъде Светлина

Арxив | брой 1 / 2017

Мъдростта в скрижали, Глава I

 

 1. Fiat Lux – Да бъде Светлина, е еманация на Мировото Съзнание!
 2. Fiat Lux не е сътворена, а родена Светлина.
 3. Да бъде Светлина е сакрална революция на Твореца – повеление за Творчество.
 4. Да бъде Светлина е взрив на сътворителните енергии – в ден Един.
 5. Fiat Lux е Творческата сила, не Творческата приложност!
 1. С Да бъде Светлина е нарушен принципът на Самозатвореното цяло – с идея за Сътворение!
 2. Да бъде Светлина е импулсацията, с която започва Сътворението от Хаоса.
 3. Fiat Lux е вибрационната властност на Твореца.
 4. Fiat Lux е творческата Светлина, която се материализира.
 5. С Да бъде Светлина Мировият Логос демонстрира Своето присъствие в реалност!
 1. Да бъде Светлина е активността, от която се ражда Битието!
 2. Да бъде Светлина е Да бъде живот, който ще изгражда и претворява.
 3. Fiat Lux е същността на Волята на Бога, за да бъде светът.
 4. Да бъде Светлина създава йерархия на творенията.
 5. С Fiat Lux не спира творчеството на Бога – ще има други еволюции!
Още от броя
AXIS LIBRI (1/2017) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! А ... Проглас (1/2017)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Антитези в еволюцията Антитезите в еволюцията са двете съпроводни ръце на Целостта! Деца на Деня! Благодатта, която никога не е преставала, защото най-обичното дете на Бога винаги ще бъде човекът, да бъде с ... Шестата Коренна раса Парадигмата на Шестата Коренна раса е да изведем Бога от човека! Много е трудно да се намери най-точният израз, да се намери онази парадигма или онзи афоризъм, който би характеризирал ... Интервю от Златния фонд на БНР - Трета част Трета част   Милена Маркова: По принцип се смята, че духовното развитие на човечеството се извършва под вибрациите на Седем Лъча. И всеки един от тези Лъчи е ръководен от съ ... Да бъде Светлина Мъдростта в скрижали, Глава I   Fiat Lux – Да бъде Светлина, е еманация на Мировото Съзнание! Fiat Lux не е сътворена, а родена Светлина. Да бъде ... Мъдростта в скрижали – Енергия Мъдростта в скрижали, Глава I   Божествената енергия е еманация на същността на Бога! Енергията e трансформирана Божественост. Енергията не е сътворяващ ... Мъдростта в скрижали – Сътворение, Боготворчество Мъдростта в скрижали, Глава I   Сътворението е Воля на Безпричинната Причина! Сътворението няма утроба – то е идея от Живота. За да стане Боготвор ...