Мъдростта в скрижали – Сътворение, Боготворчество

Арxив | брой 1 / 2017

Мъдростта в скрижали, Глава I

 

 1. Сътворението е Воля на Безпричинната Причина!
 2. Сътворението няма утроба – то е идея от Живота.
 3. За да стане Боготворчеството, трябва да има Живот.
 4. Сътворението е свидетел на Богоживота.
 5. Сътворението е видимият образ на Инобитието!
 1. Богосътворението е акт на доброволна жертва на Твореца!
 2. Сътворителят има ден Един – идея за Творчество, а Създателите имат ден втори, трети, четвърти... – идея за Еволюцията.
 3. Идеята на Сътворението е не само Да бъде, а и Еволюция.
 4. Сътворението е съпроводено с еволюционния пулс.
 5. Като изявена цялост Сътворението говори за Боготворчеството!
 1. Бог създава Сътворителство, което да Го подчертае и признае!
 2. В Сътворението е вложена идеята за перманентност.
 3. Тайната на Сътворението са вложените възможности в развитието.
 4. Творението на Бог е вечно, битието на творението Му е преходно.
 5. Боготворчеството е безначално и безкрайно!
Още от броя
AXIS LIBRI (1/2017) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! А ... Проглас (1/2017)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Антитези в еволюцията Антитезите в еволюцията са двете съпроводни ръце на Целостта! Деца на Деня! Благодатта, която никога не е преставала, защото най-обичното дете на Бога винаги ще бъде човекът, да бъде с ... Шестата Коренна раса Парадигмата на Шестата Коренна раса е да изведем Бога от човека! Много е трудно да се намери най-точният израз, да се намери онази парадигма или онзи афоризъм, който би характеризирал ... Интервю от Златния фонд на БНР - Трета част Трета част   Милена Маркова: По принцип се смята, че духовното развитие на човечеството се извършва под вибрациите на Седем Лъча. И всеки един от тези Лъчи е ръководен от съ ... Да бъде Светлина Мъдростта в скрижали, Глава I   Fiat Lux – Да бъде Светлина, е еманация на Мировото Съзнание! Fiat Lux не е сътворена, а родена Светлина. Да бъде ... Мъдростта в скрижали – Енергия Мъдростта в скрижали, Глава I   Божествената енергия е еманация на същността на Бога! Енергията e трансформирана Божественост. Енергията не е сътворяващ ... Мъдростта в скрижали – Сътворение, Боготворчество Мъдростта в скрижали, Глава I   Сътворението е Воля на Безпричинната Причина! Сътворението няма утроба – то е идея от Живота. За да стане Боготвор ...