Книга на Живота Мъдростта в скрижали

Арxив | брой 2 / 2019

Мъдростта в скрижали

 

 1. Книгата на Живота е енергия от Дървото на Живота!
 2. Книгата на Живота е съзнанието на Бога в човека.
 3. В Книгата на Живота е жизнеността на Диханието.
 4. Нагледната страница на Книгата на Живота е еволюцията, но нейната вътрешна страница е олтар.
 5. Новият олтар на човечеството не е вече на трансцедентния Бог, а е Книгата на Живота.
 6. Книгата на Живота е последният олтар – на иманентния Бог вътре у нас.
 7. Книгата на Живота е Четвъртият център на Кундалини!
 1. Книгата на Живота е Мирово съзнание, но когато в нея човекът започва да пише, тя става лична!
 2. Книгата на Живота е със седем печата – седем тела у нас са написани от Божията ръка.
 3. Книгата на Живота е писана чрез Диханието като част от Богосъзнанието.
 4. Книгата на Живота е Диханието, материализирано като олтар на изповедание на човека.
 5. Книгата на Живота е олтар не на жертвоприноси, а на Знанието.
 6. В Книгата на Живота е сакралното знание – тайните, с които човекът се обожествява.
 7. Книгата на Живота свидетелства, че Бог и човек са едно!
 1. Книгата на Живота е битка между божественото и Бога!
 2. Книгата на Живота е скрижалът на всички осъществени духовности на човека.
 3. Книгата на Живота е Книга на служението.
 4. Олтарът Книгата на Живота е бъднината на човека.
 5. В Книгата на Живота човек може да открие Себе Си, ако служи без Себе си.
 6. От Книгата на Живота се взема енергията за Съсътворителство.
 7. Книгата на Живота е Богоизраз – Аз и Той!
Още от броя
Проглас (2/2019)   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... AXIS LIBRI (2/2019) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! С ... Бог и Боготворчество Бог не се доказва – Бог се живее! С благодатната сила на Отца и с неуморността на нашата мисъл, с убеждението на нашите сърца и с личната ни воля да вършим дeлото, на което сме с ... Света Троица Християнската Троица смени вибрацията на световната и на Космичната разумност! Деца на Деня, волята на Мъдростта като Път на Деня, който започна – в Космичност и в лично съществу ... Теогония и Теургия Мъдростта създава не стихийни богове, а реални зрими теогони! Когато е светло, пътищата се виждат. Има обаче пътища, за които се иска друга светлина. И при най-голямо слънце, ако човек ... Интервю за Канал 1 на Мира Бозева[1] Мира Бозева: Разговаряме с Ваклуш Толев – богослов, мъдрец, автор на книгите „История на религиите“, „Езотерични школи и мистични учения&ldquo ... Книга на Съществуването и Книга на Акаша Мъдростта в скрижали   В Книгата на Съществуването е формулата за раждане, в Книгата на Акаша – формите за сигурност! Книгата на Съществуването е на земно ... Книга на Живота Мъдростта в скрижали Мъдростта в скрижали   Книгата на Живота е енергия от Дървото на Живота! Книгата на Живота е съзнанието на Бога в човека. В Книгата на Живота е жизненос ...