Провиденция

Арxив | брой 1 / 2020

Мъдростта в скрижали

 

 1. Провиденцията е благодатта като Божия щедрост!
 2. Провиденцията е законът на Духа между световете на Небето и Земята.
 3. Провиденцията дава на вътрешното търсене на човека определението за избора.
 4. Око за провиденцията е прозрението.
 5. Провиденцията на Духа налага волята на Божеството!
 1. Провиденцията като цялост създава йерархията на поселението във Вселената!
 2. Провиденцията не може да бъде ограничена от обстоятелствата.
 3. Провиденцията е по-властна от ума.
 4. Провиденцията създава и същността, и йерархията на човешкото съзнание.
 5. Провиденция и обстоятелственост винаги се конфронтират!
 1. Чрез провиденцията се осъществява промяната на света!
 2. Чрез провиденцията на Духа се осъществяват историческите събития.
 3. Провиденцията твори историзма, тя създава историческото време.
 4. Провиденцията съчетава съдбата като знак на миналото и свободата като знак на бъдещето.
 5. Провиденцията дава еволюция, съдбата дава път, свободата дава пристан!

 

Още от броя
Axis Libri (1/2020) Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! If you realise the Wisdom, you will know the Truth! Ч ... Причинен свят, историческа провиденция и битие Човекът е едно родено бъдеще! Деца на Деня, нека бъдат не само слънчеви, но и духовни дни! Благодатта на Слънцето е в неговата същност – тя е не само в това, че ни стопля, а и че ... Присъствието на зримия теогон Реалност и Мирова даденост Зримият теогон е чаканата йерархия на Мировата даденост! Има една безспорност – тя е, че съществуваме; има и една отговорност, която трябва да из ... Влияние на религията върху душевността Религиите са духовна енергия от Вечния, слязла за живот на човечеството! Деца на Деня, със собствената си воля, под ръката на Планетния Логос и с Диханието на Вечния – да изпълни ... Интервю (1/2020) За дисциплината „История и етнология на религиите“ към магистърска програма „Интеркултурна комуникация“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски&ldqu ... Провиденция Мъдростта в скрижали   Провиденцията е благодатта като Божия щедрост! Провиденцията е законът на Духа между световете на Небето и Земята. Провиденцията ... История, Историзъм Мъдростта в скрижали   Историята е съхранен Дух в събития, тя е проекция на Духа! Историята е вибрация на Духа и на висшата мисъл. Историята бележи и Ду ... Душа, Душевност Мъдростта в скрижали   Душата е формулата на взаимността човек – Дух – Бог! Душата е субстанционалност на човека, Духът е същност на Бога. Д ...