Беседа с Ваклуш Толев (29.12.2000 г.)

Арxив | брой 2 / 2020

29.12.2000 г.

 

(Въвеждащи думи на Светлозар Нанов)

 

Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, това е 12-ият тематичен ден в Дома на Мъдростта – една собствена къща, отработена за потребата на Духа в неговото самоосъзнаване. Имате един свой родилен Дом, в който в продължение вече на 12 дни се изживяха и великото Рождество, и голямото Кръщение, и отговорната будност, и неизвървяната още пътека на служението.

Тук от всички краища на България присъствахте като гости – не, а като Деца на Деня. Този Дом с личен олтар, с една нова форма на служението и с една друга енергия осветен и започнал своето битие – да ви бъде честит! И в отговорност да го браните в чистота!

Аз зная, че ще бъдете провокирани, както се случва – идват хора, които търсят провокацията много преднамерено. Има безобидна неграмотност, но и престъпна преднамереност в играта на невежество, с което се вършат провокации. Това е едно предупреждение, с което искам да бъдете сезирани в отговорността. Търпимостта не е проблем на възпитание, тя е проблем на отговорност. А отговорността поема жертвата, така както Христос я пое – да събори сергиите на търговците в храма.[1]

Домът на Мъдростта не може да бъде омърсен в никакъв случай. Защото, пак повтарям, нашият олтар е вътре – олтарът е свещената Книга на Живота у нас. Когато човек се докосне до нея, той не може да стане жертва на увлечение. Ние не сме бюро за информация, нито дискусионен клуб, не сме политическа партия, не сме и религиозно общество. Ние сме Учение – Път на Мъдростта! Имаме съвършено други тенденции и съвършено друго предназначение.

Точно филмът, който ще видите – „Предизвикателствата на Третото хилядолетие“, ви дава основание да знаете това, което поискахме от света – да се прости с всичко, което е считал за ценности. Ценност в идеята на насилието, за да прави социална общност, беше грехът. Ценност беше поведението на т. нар. кръстоносци. След векове когато ги погледнем, виждаме само разбойници. Ценности...

Предварата на Деца на Деня е идеята на прозрението, която ви дава основание да отработите предназначението. Ние не се съобразяваме с Правда, която извърши расово насилие, и с Любов, която направи мързеливи монаси. Не! Самият Христос не е искал това, защото Той много ясно характеризира социалната потреба като култура с една фраза към синодалните старци: варосани гробници; а социалното насилие с едно име: лисицата Ирод – точно за да предпази бъдещото Учение.

Винаги съм говорил – това, което Христос каза: Царството Небесно се взема със сила, а не с насилие! А християните като психология и като социална приложност го направиха не само с насилие – насилието все пак е приемлива форма, а с жестокост, която е изумителна. Това е непозволено! Защото как да характеризираме Инквизицията? Тя насилие ли е? Не, тя е просто жестокост неизмерима. Да не говорим за фалшификата, с който ще ви дадат едно купено удостоверение за свобода от грях!

Не може и не бива да давате определение за свободата. Нито да бъдете щедри, нито милостиви. Когато сте щедри, може от много свобода да направите някого анархист; когато сте милостиви, можете да направите терорист или да развратите някого. Свободата е проблем на поносимост, не на измеримост! Този, който я измерва, той може да бъде и щедър, може да бъде и лихвар. Тя не се измерва – тя се понася!

Благодаря за този Алманах, от който много неща хората ще научат, и за това списание Нур (то скоро ще завърши осмата си година), с което се поднесе на света нещо, което още не може да бъде оценено. Чак когато са сложени очите на Знанието, с което се прави преценка, тогава може да се каже какво е Духовната вълна на Мъдростта. Пълен преврат!

 

Въпрос: Кои елементи на Живототворчеството са достъпни и потребно наложителни за осъществяването сега на Децата на Деня?

Ваклуш Толев: Когато в цялост погледнете Учението Път на Мъдростта, пък и в Основните принципи (които вчера бяха сложени на разискване), ще намерите, че не можем без идеята за Живота. Но Животът не в неговата биологичност – получил е една материя, която постепенно се усъвършенства. Тя трябва да обслужи един образ и в същото време едно Дихание – изявата на събуждащото се Божество в човека. Събужда се инволюционната сила на Огъня на Кундалини в низините, откъдето започва огнената му вибрация, до едно безспорно еволюционно възвръщане – Живот! И неслучайно Посланието за 2001 г. е наречено Живототворчество.

Йерархиите в Книгата на Съществуването започват още с отработването на същество, на сътворено в неговото изнасяне от жива душа до човек. След това е ниспосланието на мисълта – нисша, висша, на причинността, на духовните осенения, на изведената божественост. Значи преценката Живот е в измеренията, които в таблицата „Мъдростта – духовен път“ бяха сложени. Вие не можете да създавате култура на Учението Път на Мъдростта, ако не минете тези принципи, които и нравствената таблица, и приложната молитвеност ги изграждат.

Тогава може да се изреди какво е потребно наложителното за осъществяването на Децата на Деня. Имате достатъчно белези в Учението: идеята за събожник, будност на Третото око, говори се за интуиция, за предназначение... В човечеството ги е имало по-скоро в отделни хора. И те са чертали пътища, те са правили гнездо.

Тогава, когато сложим яйцето на живота, бранителят ще остане, докато не излезе животът. Не е проблемът само в съхраняването му, за което се застъпва световното законодателство. Защото ответността, която човек дава в защита на едно лично законодателство, нарушава социалното. Но в социалното е предвидено – неизбежна отбрана, намаляващи вината обстоятелства.

Виждаме, че светът е пълен с какви ли не излишества. Но ако се върнем в съзнанието си за преценка на човека, ще видим, че излишеството е играло ролята на наковалня. Точно тук Учението Път на Мъдростта даде същността: не да имаш, а да бъдеш!

 

Със съкращения, гр. Пловдив,
Дом на Мъдростта

 

[1] Вж. Марко 11:15.

Още от броя
Проглас, 2/2020   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Дом на Мъдростта, Из Мъдростта в скрижали Из Мъдростта в скрижали   Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди! Домът на Мъдростта е не само храм, той е и тайнст ... Откриване на Дома на Мъдростта 1.11.2000 г. 1.11.2000 г. Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Днес ние отваряме една нова страница в битието на човека, отваряме едни двери, зад които има Дом на Мъдростта. В тази наша ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2000 г.)     На Децата на Деня, Честит Дом на Мъдростта – врата на Учението Път на Мъдростта!   Нероденото от утроба е прежде времето &nd ... 13 тематични Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2000 г. Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди! Светлозар Нанов (организационен секретар на сдружение „Общест ... Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие, Пресконференция Пресконференция 18.12.2000 г.   Ваклуш Толев: На ваше разположение съм, уважаеми дами и господа!   Светлозар Нанов: Уважаеми г-н Толев, уважаеми предс ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (19.10.2000 г.)     На книжарница „Слово“ към Дома на Мъдростта, Не затваряйте очите на бухала – той е символ на мъдростта!   Свобод ... Представяне на списание Нур 3/2000 19.12.2000 г. Нур е една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог в човека! Благодаря на всички за тази утвърдена вече и бих казал, благословена идея да се учреди, а бе ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта     За Дома на Мъдростта, Днес, 21.12.2000 г., е Ден на Посланието за 2001 година, наречено Живототворчеството. Мили Деца на Деня, освободете съдба ... Представяне на Алманах „Посланията на Планетния Логос 1976–2001“ 21.12.2000 г.   Светлозар Нанов: Мили приятели, „добре дошли“ да си кажем в Дома на Мъдростта! Днес е предвидено да има представяне на Алманаха „Посл ... Рождество Христово, Беседа Беседа 24.12.2000 г.   (Видеопрожекция на Слово на Ваклуш за Рождество Христово)   Ваклуш Толев: Рождество! Всеки може да го направи, така както го е ... Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта, Интервю Интервю 26.12.2000 г.   Петър Николов (зам.-председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“): Уважаеми Учителю! В единадесетия тематичен ден от Дните ... Основни принципи, Нравствени категории и приложна молитвеност в Мъдростта, Беседа Беседа 28.12.2000 г.   (Видеопрожекция на интервюто с Ваклуш Толев „Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта“)   ... Беседа с Ваклуш Толев (29.12.2000 г.) 29.12.2000 г.   (Въвеждащи думи на Светлозар Нанов)   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, това е 12-ият тематичен ден в Дома на Мъдростта – една собстве ... Закриване на 13-те тематични Дни на Дома на Мъдростта 30.12.2000 г. 30.12.2000 г.   (Заключителни изказвания и поздравления от Светлозар Нанов и Кирил Коликов)   Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня! Когато дадох Посланието за 20 ... Откриване Дните на Дома на Мъдростта 21.12.2001 г. 21.12.2001 г. Служението в Мъдростта е без Себе си! Голяма благодат е една от осъществените идеи – идеята за изграждане Дом на Мъдростта. Разбира се, той трябваше да бъд ... Закриване Дните на Дома на Мъдростта 23.12.2001 г. 23.12.2001 г. Даром нищо не се дава! (Запис на хорово изпълнение на Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Дойдохме до един час, който безспорно е дял от времет ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2002 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Вие дойдохте да изпълните едно велико тайнство – служение за свобода, ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2002 г. 1.11.2002 г. Знаещият е повече от безгрешния! Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението Път на Мъдростта като хляб на бъде ... Дни на Дома на Мъдростта, Откриване 20.12.2002 г. Откриване 20.12.2002 г.   (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Деца на Деня, днес откриваме Дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, к ... От Послание до Послание, Беседа 20.12.2002 г. Беседа 20.12.2002 г. Будността е един събуден Бог! (Изложения върху Посланията от Марин Маринов – водещ от Школа Път на Мъдростта, Хасково, и Георги Кючуков – в ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2003 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Домът е храм без догми, но с отговорност пред тайнствата – огньове на ... Домът на Мъдростта – храм без догми Слово по случай Деня на народните будители 1.11.2003 г. Историята е съхранен дух в събития! Първи ноември – голeмият Ден на народните будители и Денят на Дома на Мъдр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2004 г. Откриване 18.12.2004 г. Домът на Мъдростта е храм без догми! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Радост е, че този Дом беше предсказан, че този Дом беш ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 30.10.2005г.     На Децата на Деня, Честит празника на Деня на Дома и Будителството!   Да се поклоним, дори да коленичим пред олтара на бъдещето, т ... Вместо Проглас Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005г. Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005 г. Знаещият е повече дори от безгрешния! Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът о ... Върху Посланията на Планетния Логос Беседа 18.12.2005г. Беседа 18.12.2005 г.   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Тези хубави дни са най-голямата радост, която Обществото Път на Мъдростта можа да остави – Дн ... Откриване на Дните на Дома на Мъдростта Тържество 21.12.2006 г. Тържество 21.12.2006 г. Посланията на Планетния Логос са утроба на посвещенията! (Кирил Коликов – гл. редактор на списание „Нур“, представя новия брой &nd ... 7 години Дом на Мъдростта 3.11.2007 г. 3.11.2007 г. Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител! Скъпи събожници! Честита ви 7-годишнината от изграждането на Дома на Мъдростта! Приветствам вашата гр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 22.12.2007 г. Откриване 22.12.2007 г. Домът на Мъдростта е Алма матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се ли ... Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията Експозе 22.12.2007 г. Експозе 22.12.2007 г. Сътворението не е довършено! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Благословението `и над всички ви! Дайте на съзнанието си ... Лъч на Жизнелюбието и Лъч на Молението Беседа 23.12.2007 г. Беседа 23.12.2007 г.   Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, събожници! След вчерашния градивен за нас ден, Дните на Дома продължават и д ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 01.11.2008 г.     На Дома на Мъдростта, Поклон и признание не е достатъчно. Нужен е призив: На Път сме, Деца на Деня!   Бъдете благословени ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Ден на народните будители 1.11.2008 г. 1.11.2008 г. Учението на Мъдростта вече е Път! Добре дошли в своя собствен Дом на Мъдростта, скъпи Деца на Деня! Вашият Път е потреба на бъдното човечество като култура, ка ... Логос, Духовни вълни, Учения Дискусия 21.12.2008 г. Дискусия 21.12.2008 г.   Ваклуш Толев: Благодаря от сърце за предаността ви! Благодаря, че пазите в съзнанието си необходимостта да присъствате!   Све ... Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2009 г. 1.11.2009 г. Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! (Дискусия: „Новото Будителство в идеята Дом на Мъдростта&ld ... Творчески Дни на Дома на Мъдростта 18.12.2010 г. 18.12.2010 г. Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта! Днес празнуваме Дните на Дома на Мъдростта. А той какво е? Можем да го сравним с корпусното в човека &ndas ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Като Деца на Деня, първото, което приложихте във вашата воля в принос на Учението, е да изградите Общес ... Будителството – нов път 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Всяка ваша жертва, скъпи Деца на Деня, е една главня в кладата на Мировата промяна! Казал съм, че До ... Дни на Дома на Мъдростта 17.12.2011 г. 17.12.2011 г. Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, кой ... Будителството – единство между Небе и земя Тържество 28.10.2012 г. Тържество 28.10.2012 г. Будителството е творчество! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Родена бъднина сте! Радвам се, Деца на Деня, да ви поздр ...