Закриване на 13-те тематични Дни на Дома на Мъдростта 30.12.2000 г.

Арxив | брой 2 / 2020

30.12.2000 г.

 

(Заключителни изказвания и поздравления от Светлозар Нанов и Кирил Коликов)

 

Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня! Когато дадох Посланието за 2001 г., казах, че продължавам да се търся като съзнание в реалността. Това е една от най-големите тайни, защото е част от голямата истина, че човек може да извърши служение само без Себе си. Но не мога да не кажа нещо много съществено – че за първи път Обществото Път на Мъдростта беше инициирано в освещаването си в Пътя на Мъдростта!

Разбира се, това е вече прагът, който надкрачваме – от Второто хилядолетие влизаме в Третото хилядолетие. Миналата година беше казано: Бях, за да Ме няма! Няма ме, защото Бях: Възкресението!, и то наистина е едно пълно потвърждение на загубеното лично съзнание. Сега обаче се постави въпросът, че тази година Посланието е проблем на Живототворчеството. И както личните присъствия, така и духовното и мисловно присъствие на Децата на Деня от цяла България премина през онези големи коридори на хилядолетните техни посвещения, за да могат те да се освободят от това, което в Посланието за 2001 г. е казано: Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция!

Тези 13 пътувания са именно част от големите истини, които хилядолетията са оставяли в своите школи. В Египет е трябвало инициираните да минават по 12 коридора и по 3 дни да преспиват в ковчега на Изида. Коридорът на Мъдростта не е бил предвиден! Светът има още един коридор – 13-ия коридор на великото иницииране. И ние го изживяхме в една изключителна реалност. Тази реалност е, че когато има идеи, вие можете да правите и приложност. Аз не мога да не се възхитя и изказах възхищението си на Децата на Деня, които изнесоха тук изключително вещо, с много уточненост, с много аналитични и вътрешни познания това, което в продължение на 10 години с вас, а 20–30 години с другите ми приятели, съм подсказвал, казвал или утвърждавал.

Възхищението ми наистина минаваше границите на позволената възхвала. Аз не съм много щедър откъм възхвали и съм доста безпощаден към недъзите. Но този път възхвалите ми минаваха границите, защото имаше радост, която беше усмивка на Мъдростта! Деца на Деня, вашето присъствие аурно извеждаше новото Възкресение. Онзи ковчег на Изида отдавна е забравен, защото Христос преди 2000 години направи реално Възкресение. Голямото Възкресение можем да направим в този велик лабиринт, в който намерихме олтара – Книгата на Живота. Тринадесетият коридор ви изведе до битието на великата тайна на служението!

Зная, че ние се възправихме срещу света, зная измерението на отговорността, но аз проповядвам поносимостта за свободата, а не измеренията `и. Поносимостта на свобода е именно част от тази формула на иницииране, която като идеи вие приложихте и в календари, и в Алманаха с Посланията... приложихте и във взаимността. За първи път може би поставихте на изпитание идеята събожник – наистина ли има събожници, или има врагове, с което ви учат да им простите или да ги обичате. Не, това са пътнини, които се изживяха. Събожникът е ред от Книгата на Живота!

Тези 13 дни ми дадоха възможност да се потърся далеч от себе си – във вас. И аз имам убедеността, че това, което казах за Децата на Деня, е и реално, и възможно. Вие няма да вестите както апостолите, вие ще освобождавате. И затова във всичката тази лекционност говорихме за свобода от Себе си, за свобода от съдба и безспорно след това свобода от еволюция – Път за Единосъщие. Това е голямото! Аз зная колко скъпо е това и колко трудно осъществимо, но неизбежно родено като потреба на Мировата сила. Нищо не бихте могли да направите, ако тя не беше толкова щедра, дори учудващо щедра.

Сега се слага една граница между това, което еволюира, и онова, което има благодат. Учението Път на Мъдростта е граница между всичко, що е било дадено досега, и това, което е като вътрешно Откровение. Защото Мировите Сили, Братя, Учители – тези Велики същества, искат да променят аурата на планетата. А тя е много плътна. Именно този духовен дял, даден от Тях, е, с който вие трябва да изграждате тайните на Знанието. И в това отношение техните енергии не са в измерението „даваме ви едно Послание“ или „правим едно обръщение“. Не! Даваме ви енергията, за да можете да направите преврат в културата на битието на човечеството. Това е най-голямата ми радост – за най-щедрото дарение, което си позволява Небето към нас. Оттук е битката – битката между мисъл и откровение. Оттук е неизмеримостта, с която се създадоха тези приложни молитвености – волята за един такъв Дом. Вижте, той е тесен. Тесен е, защото имате тела. Неимоверно голям е, когато Духът ви и мисълта почват да правят Мировото Учение Път – Път на Мъдростта!

Ето защо трябва да работим в идеята „Идете и освобождавайте!“. А този, който се опитва да сложи тяло на свободата, той не може да направи просперитет. Така че на душите ви като идея на свободата в културата на Мъдростта няма да им е тясно в който и да е дом. Но Домът на Мъдростта е не само светилище – той е Универсално съзнание, в което принадлежим.

Казах, че ние нито сме школа, нито вероучение, нито фондация – ние сме едно Присъствие, което показахме, и една приложност, която трябва да даде на Живототворчеството нов образ. Няма жертви, няма клади – единствената жертва е Кръстът на Голготската радост, а не на страданието.

Това е, което тези 13 дни дадоха и напоиха, разбира се, гостуващи и присъстващи с основанието да се изживеят в безстрашието. Затова и последното Повеление в Посланието е: Дерзайте!, като извършите, както е казано в Исканията на Посланието за 2001 г., прощение с това, което престолнините на вашата мисъл и на вашата душа са ви дали. Трябва да се освободите. И хубави да са престолнините на вашата мисъл, трябва да се научите да се прощавате. Тепърва доизграждаме Вавилонската кула в устрема на човечеството да бъде признат жител на Небето. Една фраза казах: Аз имам само един Бог, Той се казва Небе – в Него е всичко! Ето защо битката е за одухотворяване на материята. Това е вашата тайна!

Не мога да ви пожелая нищо друго освен тогава, когато сте Единство с Мировата даденост, да се загубите в служение, да освободите ограничения Бог в човека. Позволете Му да ви бъде благодарен, та когато станете Съсътворители, да нямате измерения кой е по-големият.

Камелия Йонова (поднасяне на цветя): Учителю, благодарим Ви за новия Живот, който запалихте у нас!

Ваклуш Толев: Ако умеем да поднасяме човека-бог на онези Божества, които са сътворили света, тогава наистина човекът ще е едно цвете! Благодаря ви!

Наистина не мога да не остана възхитен от приложната воля, но не мога да не призная едно – че когато има идеи, трябва да се намерят приложители. Великолепно е, много красиво направено! Но това са идеите. Нещо, което ме изуми – възхищението ми е от идеята да съчетаете, да глиптирате Триъгълника със змията в един часовник – в това, което се нарича дни и месеци в годините. Дотогава, когато няма да има нито време, нито пространство. Както един наш поет – Димчо Дебелянов, го беше казал в своето стихотворение „Миг“.

Мили приятели, искам да ви пожелая Новата година вие да я правите, а не тя вас! Не историята да ви прави, правете вие история!

Благодаря на всички ви!

 

Със съкращения, гр. Пловдив
Дом на Мъдростта

Още от броя
Проглас, 2/2020   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Дом на Мъдростта, Из Мъдростта в скрижали Из Мъдростта в скрижали   Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди! Домът на Мъдростта е не само храм, той е и тайнст ... Откриване на Дома на Мъдростта 1.11.2000 г. 1.11.2000 г. Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Днес ние отваряме една нова страница в битието на човека, отваряме едни двери, зад които има Дом на Мъдростта. В тази наша ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2000 г.)     На Децата на Деня, Честит Дом на Мъдростта – врата на Учението Път на Мъдростта!   Нероденото от утроба е прежде времето &nd ... 13 тематични Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2000 г. Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди! Светлозар Нанов (организационен секретар на сдружение „Общест ... Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие, Пресконференция Пресконференция 18.12.2000 г.   Ваклуш Толев: На ваше разположение съм, уважаеми дами и господа!   Светлозар Нанов: Уважаеми г-н Толев, уважаеми предс ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (19.10.2000 г.)     На книжарница „Слово“ към Дома на Мъдростта, Не затваряйте очите на бухала – той е символ на мъдростта!   Свобод ... Представяне на списание Нур 3/2000 19.12.2000 г. Нур е една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог в човека! Благодаря на всички за тази утвърдена вече и бих казал, благословена идея да се учреди, а бе ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта     За Дома на Мъдростта, Днес, 21.12.2000 г., е Ден на Посланието за 2001 година, наречено Живототворчеството. Мили Деца на Деня, освободете съдба ... Представяне на Алманах „Посланията на Планетния Логос 1976–2001“ 21.12.2000 г.   Светлозар Нанов: Мили приятели, „добре дошли“ да си кажем в Дома на Мъдростта! Днес е предвидено да има представяне на Алманаха „Посл ... Рождество Христово, Беседа Беседа 24.12.2000 г.   (Видеопрожекция на Слово на Ваклуш за Рождество Христово)   Ваклуш Толев: Рождество! Всеки може да го направи, така както го е ... Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта, Интервю Интервю 26.12.2000 г.   Петър Николов (зам.-председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“): Уважаеми Учителю! В единадесетия тематичен ден от Дните ... Основни принципи, Нравствени категории и приложна молитвеност в Мъдростта, Беседа Беседа 28.12.2000 г.   (Видеопрожекция на интервюто с Ваклуш Толев „Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта“)   ... Беседа с Ваклуш Толев (29.12.2000 г.) 29.12.2000 г.   (Въвеждащи думи на Светлозар Нанов)   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, това е 12-ият тематичен ден в Дома на Мъдростта – една собстве ... Закриване на 13-те тематични Дни на Дома на Мъдростта 30.12.2000 г. 30.12.2000 г.   (Заключителни изказвания и поздравления от Светлозар Нанов и Кирил Коликов)   Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня! Когато дадох Посланието за 20 ... Откриване Дните на Дома на Мъдростта 21.12.2001 г. 21.12.2001 г. Служението в Мъдростта е без Себе си! Голяма благодат е една от осъществените идеи – идеята за изграждане Дом на Мъдростта. Разбира се, той трябваше да бъд ... Закриване Дните на Дома на Мъдростта 23.12.2001 г. 23.12.2001 г. Даром нищо не се дава! (Запис на хорово изпълнение на Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Дойдохме до един час, който безспорно е дял от времет ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2002 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Вие дойдохте да изпълните едно велико тайнство – служение за свобода, ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2002 г. 1.11.2002 г. Знаещият е повече от безгрешния! Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението Път на Мъдростта като хляб на бъде ... Дни на Дома на Мъдростта, Откриване 20.12.2002 г. Откриване 20.12.2002 г.   (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Деца на Деня, днес откриваме Дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, к ... От Послание до Послание, Беседа 20.12.2002 г. Беседа 20.12.2002 г. Будността е един събуден Бог! (Изложения върху Посланията от Марин Маринов – водещ от Школа Път на Мъдростта, Хасково, и Георги Кючуков – в ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2003 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Домът е храм без догми, но с отговорност пред тайнствата – огньове на ... Домът на Мъдростта – храм без догми Слово по случай Деня на народните будители 1.11.2003 г. Историята е съхранен дух в събития! Първи ноември – голeмият Ден на народните будители и Денят на Дома на Мъдр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2004 г. Откриване 18.12.2004 г. Домът на Мъдростта е храм без догми! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Радост е, че този Дом беше предсказан, че този Дом беш ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 30.10.2005г.     На Децата на Деня, Честит празника на Деня на Дома и Будителството!   Да се поклоним, дори да коленичим пред олтара на бъдещето, т ... Вместо Проглас Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005г. Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005 г. Знаещият е повече дори от безгрешния! Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът о ... Върху Посланията на Планетния Логос Беседа 18.12.2005г. Беседа 18.12.2005 г.   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Тези хубави дни са най-голямата радост, която Обществото Път на Мъдростта можа да остави – Дн ... Откриване на Дните на Дома на Мъдростта Тържество 21.12.2006 г. Тържество 21.12.2006 г. Посланията на Планетния Логос са утроба на посвещенията! (Кирил Коликов – гл. редактор на списание „Нур“, представя новия брой &nd ... 7 години Дом на Мъдростта 3.11.2007 г. 3.11.2007 г. Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител! Скъпи събожници! Честита ви 7-годишнината от изграждането на Дома на Мъдростта! Приветствам вашата гр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 22.12.2007 г. Откриване 22.12.2007 г. Домът на Мъдростта е Алма матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се ли ... Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията Експозе 22.12.2007 г. Експозе 22.12.2007 г. Сътворението не е довършено! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Благословението `и над всички ви! Дайте на съзнанието си ... Лъч на Жизнелюбието и Лъч на Молението Беседа 23.12.2007 г. Беседа 23.12.2007 г.   Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, събожници! След вчерашния градивен за нас ден, Дните на Дома продължават и д ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 01.11.2008 г.     На Дома на Мъдростта, Поклон и признание не е достатъчно. Нужен е призив: На Път сме, Деца на Деня!   Бъдете благословени ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Ден на народните будители 1.11.2008 г. 1.11.2008 г. Учението на Мъдростта вече е Път! Добре дошли в своя собствен Дом на Мъдростта, скъпи Деца на Деня! Вашият Път е потреба на бъдното човечество като култура, ка ... Логос, Духовни вълни, Учения Дискусия 21.12.2008 г. Дискусия 21.12.2008 г.   Ваклуш Толев: Благодаря от сърце за предаността ви! Благодаря, че пазите в съзнанието си необходимостта да присъствате!   Све ... Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2009 г. 1.11.2009 г. Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! (Дискусия: „Новото Будителство в идеята Дом на Мъдростта&ld ... Творчески Дни на Дома на Мъдростта 18.12.2010 г. 18.12.2010 г. Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта! Днес празнуваме Дните на Дома на Мъдростта. А той какво е? Можем да го сравним с корпусното в човека &ndas ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Като Деца на Деня, първото, което приложихте във вашата воля в принос на Учението, е да изградите Общес ... Будителството – нов път 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Всяка ваша жертва, скъпи Деца на Деня, е една главня в кладата на Мировата промяна! Казал съм, че До ... Дни на Дома на Мъдростта 17.12.2011 г. 17.12.2011 г. Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, кой ... Будителството – единство между Небе и земя Тържество 28.10.2012 г. Тържество 28.10.2012 г. Будителството е творчество! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Родена бъднина сте! Радвам се, Деца на Деня, да ви поздр ...