Логос, Духовни вълни, Учения Дискусия 21.12.2008 г.

Арxив | брой 2 / 2020

Дискусия

21.12.2008 г.

 

Ваклуш Толев: Благодаря от сърце за предаността ви! Благодаря, че пазите в съзнанието си необходимостта да присъствате!

 

Светлозар Нанов: Уважаеми Учителю, уважаеми г-н Главен редактор, уважаемо ръководство, събожници и Деца на Деня! Нека поднесем нашето вътрешно удовлетворение към Вас, Учителю, на този Ден, в който Посланията на Планетния Логос имат своя вътрешен пристан в душите на Децата на Деня. Ние се радваме, че сте тук на поредните Дни на Дома на Мъдростта, които Вие осветихте още при откриването на самия Дом – неслучайно те бяха 13 поред тогава...

 

Кирил Коликов (водещ дискусията): Уважаеми Учителю, скъпи събожници, честит празник! Това е най-сакралният празник в живота на Общество Път на Мъдростта. Празник, в който ние в продължение на много години получавахме посвещения от Планетния Логос.

Както знаем, нашата Школа не е школа на обучение, а е школа на посвещение. Именно затова днешният ден е особено важен за нас. Изпълнен е с една сакрална енергия, която ние ще се опитаме днес да умножим, да усилим, да усетим...

 

(Следват изложения и участия от Кирил Коликов, Пламен Пеев, Георги Кючуков, Иван Бъчваров, Йордан Епитропов, Стоянка Босева, Таня Михова, Глория Николова)

 

Ваклуш Толев (коментари след изказвания): Същественото е дали сте събудили вложения Бог у вас, или получавате благоволение. Чрез Синовността може да стигнете до Син. Но в еврейството човекът е син на Бога, който не носи единство с Баща си. Пророкът не е единство с Логоса. Логосът не е само висш порядък, а е и Личност, както пророкът е личност...

Пророчеството е белег. Едно е да имате белега на пророчеството, друго е да сте Велик посветен. Прави се и йерархия на посвещенията – първо посвещение, второ, трето, четвърто... И ставаш Син – ама на Отца си! Не с белега на Светия Дух. Когато получаваш собствената си пробуда, а не пратено послание, тя може да те направи Син Божий. Но душата трябва да може да понесе Отца си. В различни школи правят опити да я събудят и затова се стига до лудости. Когато не си подготвен, а чрез упражнения или чрез лекарства искаш да я събудиш и имаш непоносимост, полудяваш.

През какви стадии е минала идеята за Единосъщността? Първо, на посегателство в митологиите върху Бащата да освободи трона. А в християнството Синът е в градация на подчиненост. В идеята за Троица Единосъщна се лишава от големство Третата Ипостас, дава се престолност на Втората, но недостижима е Първата. Затова казват: Бог Отец, Бог Син, Бог Светий Дух. Тогава оставаше само едно – да се отвори вратата, за да стане сътвореният човек Бог. Щом може растежът на един син на Бога да стигне до Ипостас на Бога, тогава защо роденият пък да не бъде събожник?!

Учението Път на Мъдростта ви узаконява като събожници и по този начин лишава да си създавате йерархията богове в бъдеще. Както на предишните богове сте им дали имена. А дали са абсолютни? Не! Ние казваме в Учението ясно: има Абсолют, Който е недосегаем; има Богове, Чието роднинство човекът носи. Носи го, защото Кундалини е у него. Те имат един удовлетворен Кундалини, вие имате един събуждащ се Кундалини!

Трябва да се направи браздата между нравствената доктрина (с която учеха досега човека) и Знанието. Ето защо тази концептуалност вече не е на усвояване, а е на разбиране. Хората в религиите са възпитавани не да разбират, а да усвояват – в подчинение. Свърши подчинението за усвояването, дойде Знанието! Идеята на Учението Път на Мъдростта е наистина да се направи тази дълбока бразда. За да няма подчинението, особено изразено в европейската култура и религия. Не толкова в ония, които още са с пипалата на октоподи – цяла Азия е октоподна. И затова имат приоритети на мюсюлманството...

Разберете – голямата тайна е Знанието вече! Човек трябва да намери целебната вода, с която да се измие от поведение и да запали факела на Прометей. Прометей е прикован в митологията, защото е запалил огън на знание. Митологията по същина е голямо богатство, но нейната приоритетност, както във всички религии, е покорността.

Точно това трябваше да се подскаже вече. Няма статика! Статиката е от разсъждения, които са съставяли културата на известни Учения, а не на самите Учители. Тази статика е убийствена, защото след това я свалят като Богозаповеди.

Характеристиките, които съм давал, са за преходностите на всички Учения, които са давани. Учението Път на Мъдростта ще погребе всички ненужни знания, давани досега. Опорност тези знания нямат в откровенията, от които са вземали. Имало е защита на потребата институциите да господстват. Защо? Може би заради страха, който безспорно е субективен. Страхът не е обективен, ако познавате Мировото съзнание. Мен ме ужасяват внушенията, които са направени чрез Ученията, а не истините, които те са дали. Защото се мотивира индивидът да е неподвижност в знанията и да е стожер в молитвите и в поведението на верноподаничество.

Знаете ли колко голям е рискът? Затова е този преход, който, бих казал, е реката Лета, в която човечеството трябва да се потопи, щом иска да мине към Знанието. Този преход е много по-тежък от всички религии, които сте минали досега. Знанието не е религия! То може да има характер на религиозност, но не е религия. Реката Лета точно това трябва да направи, което е предназначението `и – като се потопите, забравяте.

Родиха ли религиите идея за одухотворяване на материята, или `и угодиха?! Всички угаждат на материята. А тя трябва да се трансформира.

Всички църковни Събори са утвърждавали посредствеността. Но тя е била нужна. Ск`алата на добродетелите, макар и в лъжлива светлина, е била потребна да възпита човека да не посяга – и с мисъл, и с ръце. Затова: не лъжи, не кради... Но всичкото това, както виждате, го направи съвършен лъжец, крадец...

Тогава наистина реката Лета трябва да дойде и да се потопи цялата култура на човечеството до идеята за Знание! Подсказани неща има. Добре го казва Христос: Аз и Отец сме едно! Едно, ама Той си оставаше Вторият...

Така че Учението Път на Мъдростта трябва да преведе културите през реката Лета. Колкото повече се връщате с терминология и със знание към миналото, толкова повече валентности слагате на това, което е вече отживелица.

Големият конфликт или по-скоро голямото братство е между планетното знание и Мировото съзнание! И когато там не са доволни от планетните действия, не може да няма конфликти, гърчове... Хората мислят страданието за беда, аз го мисля за награда!

Великолепно поднесохте будност срещу сънна култура! И тя е култура – спящи, дремещи... Но да имате винаги будност е много потребно.

Съзнавайте отговорността си като пратеници. Съзнавайте! Утвърждавайте вашето събожничество, защото то пък е отговорност. А отговорността изпълнява дълг, на който образът е жертвата – жертвате култура, с която досега сте живели. Разбира се, това е най-трудното, но е най-потребното. Първом се започва със себепрощение.

Да ви е лек Пътят в осъществената простимост!

 

Със съкращения, гр. Пловдив,
Дом на Мъдростта

Още от броя
Проглас, 2/2020   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Дом на Мъдростта, Из Мъдростта в скрижали Из Мъдростта в скрижали   Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди! Домът на Мъдростта е не само храм, той е и тайнст ... Откриване на Дома на Мъдростта 1.11.2000 г. 1.11.2000 г. Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Днес ние отваряме една нова страница в битието на човека, отваряме едни двери, зад които има Дом на Мъдростта. В тази наша ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2000 г.)     На Децата на Деня, Честит Дом на Мъдростта – врата на Учението Път на Мъдростта!   Нероденото от утроба е прежде времето &nd ... 13 тематични Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2000 г. Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди! Светлозар Нанов (организационен секретар на сдружение „Общест ... Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие, Пресконференция Пресконференция 18.12.2000 г.   Ваклуш Толев: На ваше разположение съм, уважаеми дами и господа!   Светлозар Нанов: Уважаеми г-н Толев, уважаеми предс ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (19.10.2000 г.)     На книжарница „Слово“ към Дома на Мъдростта, Не затваряйте очите на бухала – той е символ на мъдростта!   Свобод ... Представяне на списание Нур 3/2000 19.12.2000 г. Нур е една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог в човека! Благодаря на всички за тази утвърдена вече и бих казал, благословена идея да се учреди, а бе ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта     За Дома на Мъдростта, Днес, 21.12.2000 г., е Ден на Посланието за 2001 година, наречено Живототворчеството. Мили Деца на Деня, освободете съдба ... Представяне на Алманах „Посланията на Планетния Логос 1976–2001“ 21.12.2000 г.   Светлозар Нанов: Мили приятели, „добре дошли“ да си кажем в Дома на Мъдростта! Днес е предвидено да има представяне на Алманаха „Посл ... Рождество Христово, Беседа Беседа 24.12.2000 г.   (Видеопрожекция на Слово на Ваклуш за Рождество Христово)   Ваклуш Толев: Рождество! Всеки може да го направи, така както го е ... Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта, Интервю Интервю 26.12.2000 г.   Петър Николов (зам.-председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“): Уважаеми Учителю! В единадесетия тематичен ден от Дните ... Основни принципи, Нравствени категории и приложна молитвеност в Мъдростта, Беседа Беседа 28.12.2000 г.   (Видеопрожекция на интервюто с Ваклуш Толев „Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта“)   ... Беседа с Ваклуш Толев (29.12.2000 г.) 29.12.2000 г.   (Въвеждащи думи на Светлозар Нанов)   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, това е 12-ият тематичен ден в Дома на Мъдростта – една собстве ... Закриване на 13-те тематични Дни на Дома на Мъдростта 30.12.2000 г. 30.12.2000 г.   (Заключителни изказвания и поздравления от Светлозар Нанов и Кирил Коликов)   Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня! Когато дадох Посланието за 20 ... Откриване Дните на Дома на Мъдростта 21.12.2001 г. 21.12.2001 г. Служението в Мъдростта е без Себе си! Голяма благодат е една от осъществените идеи – идеята за изграждане Дом на Мъдростта. Разбира се, той трябваше да бъд ... Закриване Дните на Дома на Мъдростта 23.12.2001 г. 23.12.2001 г. Даром нищо не се дава! (Запис на хорово изпълнение на Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Дойдохме до един час, който безспорно е дял от времет ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2002 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Вие дойдохте да изпълните едно велико тайнство – служение за свобода, ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2002 г. 1.11.2002 г. Знаещият е повече от безгрешния! Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението Път на Мъдростта като хляб на бъде ... Дни на Дома на Мъдростта, Откриване 20.12.2002 г. Откриване 20.12.2002 г.   (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Деца на Деня, днес откриваме Дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, к ... От Послание до Послание, Беседа 20.12.2002 г. Беседа 20.12.2002 г. Будността е един събуден Бог! (Изложения върху Посланията от Марин Маринов – водещ от Школа Път на Мъдростта, Хасково, и Георги Кючуков – в ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2003 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Домът е храм без догми, но с отговорност пред тайнствата – огньове на ... Домът на Мъдростта – храм без догми Слово по случай Деня на народните будители 1.11.2003 г. Историята е съхранен дух в събития! Първи ноември – голeмият Ден на народните будители и Денят на Дома на Мъдр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2004 г. Откриване 18.12.2004 г. Домът на Мъдростта е храм без догми! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Радост е, че този Дом беше предсказан, че този Дом беш ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 30.10.2005г.     На Децата на Деня, Честит празника на Деня на Дома и Будителството!   Да се поклоним, дори да коленичим пред олтара на бъдещето, т ... Вместо Проглас Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005г. Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005 г. Знаещият е повече дори от безгрешния! Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът о ... Върху Посланията на Планетния Логос Беседа 18.12.2005г. Беседа 18.12.2005 г.   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Тези хубави дни са най-голямата радост, която Обществото Път на Мъдростта можа да остави – Дн ... Откриване на Дните на Дома на Мъдростта Тържество 21.12.2006 г. Тържество 21.12.2006 г. Посланията на Планетния Логос са утроба на посвещенията! (Кирил Коликов – гл. редактор на списание „Нур“, представя новия брой &nd ... 7 години Дом на Мъдростта 3.11.2007 г. 3.11.2007 г. Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител! Скъпи събожници! Честита ви 7-годишнината от изграждането на Дома на Мъдростта! Приветствам вашата гр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 22.12.2007 г. Откриване 22.12.2007 г. Домът на Мъдростта е Алма матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се ли ... Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията Експозе 22.12.2007 г. Експозе 22.12.2007 г. Сътворението не е довършено! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Благословението `и над всички ви! Дайте на съзнанието си ... Лъч на Жизнелюбието и Лъч на Молението Беседа 23.12.2007 г. Беседа 23.12.2007 г.   Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, събожници! След вчерашния градивен за нас ден, Дните на Дома продължават и д ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 01.11.2008 г.     На Дома на Мъдростта, Поклон и признание не е достатъчно. Нужен е призив: На Път сме, Деца на Деня!   Бъдете благословени ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Ден на народните будители 1.11.2008 г. 1.11.2008 г. Учението на Мъдростта вече е Път! Добре дошли в своя собствен Дом на Мъдростта, скъпи Деца на Деня! Вашият Път е потреба на бъдното човечество като култура, ка ... Логос, Духовни вълни, Учения Дискусия 21.12.2008 г. Дискусия 21.12.2008 г.   Ваклуш Толев: Благодаря от сърце за предаността ви! Благодаря, че пазите в съзнанието си необходимостта да присъствате!   Све ... Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2009 г. 1.11.2009 г. Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! (Дискусия: „Новото Будителство в идеята Дом на Мъдростта&ld ... Творчески Дни на Дома на Мъдростта 18.12.2010 г. 18.12.2010 г. Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта! Днес празнуваме Дните на Дома на Мъдростта. А той какво е? Можем да го сравним с корпусното в човека &ndas ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Като Деца на Деня, първото, което приложихте във вашата воля в принос на Учението, е да изградите Общес ... Будителството – нов път 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Всяка ваша жертва, скъпи Деца на Деня, е една главня в кладата на Мировата промяна! Казал съм, че До ... Дни на Дома на Мъдростта 17.12.2011 г. 17.12.2011 г. Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, кой ... Будителството – единство между Небе и земя Тържество 28.10.2012 г. Тържество 28.10.2012 г. Будителството е творчество! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Родена бъднина сте! Радвам се, Деца на Деня, да ви поздр ...