От Послание до Послание, Беседа 20.12.2002 г.

Арxив | брой 2 / 2020

Беседа

20.12.2002 г.

Будността е един събуден Бог!

(Изложения върху Посланията от Марин Маринов – водещ от Школа Път на Мъдростта, Хасково, и Георги Кючуков – водещ от Школа Път на Мъдростта, Варна)

 

Ваклуш Толев: Понеже е казано „От Послание до Послание“, искам да спомня, че от 1977 г. (а и по-рано сигурно има още Послания) тази некъсана верига върви. Това велико тайнство – Учението Път на Мъдростта, влиза в това, което наричам човеци-богове, израства в едно Разпятие, възкръсва с едно Самокръщение. И аз съм убеден, че ако така работите, няма да имам тревоги, че наистина Учението Път на Мъдростта ще има своята приложност, защото будността и бдението са налице.

Какво съм дал в Посланието за 1977 г.: Учителю Всемирни! Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля! Значи, служението не е модерна дума, която съм ви казал преди десет години (откакто се познаваме). Служението е основа, гръбначният стълб на Учението Път на Мъдростта в тази бъдност, която обикновено регистрираме с потребата на Третото хилядолетие. А сега съм казал как се прави служение − без Себе си. Всяка пудра, която някои си слагат, ще я измие благодатният дъжд на Знанието; всеки, който се опита да се накичи, че сам прави нещо, няма да има успех.

Второто Искане, което съм дал тогава, е: Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията! Всичките ни усилия няма да имат стойност, ако ние не ги предадем на закона на еволюцията ни. А тя е, че в сътворения Адам работи Роденият Христос! Христос е бил Адам и Той е трябвало да израсне – чрез закона на Еволюцията, от Адам. Така че вземи всичките ни усилия да се слеем със закона на Еволюцията!

И Третото Искане, което съм дал тогава: Съхрани планетата в мир и Пътя на Учителя в сигурност! Кой Път на Учителя можете да направите в сигурност? Този ли, дето го ходя? Не, не ми трябва. Пътят е с главна буква, а той е Учението. Него съхранете! Значи съхранете планетата в мир и Пътя на Учителя, или Учението Път на Мъдростта, в сигурност.

Така че съхранението на Учителя тук не е вашата работа, но безспорно, в търсенето на измерение с Учителя, имам една фраза: Мери се само ниският, само той търси измерение! И не ставайте смешни, когато се опитвате да играете роля на Учители.

А ето в Посланието за 2002 г. какво е казано: Деца на Деня, вие сте Мирова необходимост и историческо битие! Историческото ви битие е да направите сигурност на Учението, а Мировата ви необходимост е това, което през 1977 г. е казано: силите ви да бъдат в изпълнение на волята Му, а усилията ви – на еволюцията.

И след това Първо Повеление за 2002 г. е: Знайте, че Сътворението е идея за човека, когото трябва да надмогнем! Ето това осмисля предназначението на Дома сега. Само това да ви остане във вашата Тайна вечеря, е достатъчно за хилядолетия – този Дом на Мъдростта, това обиталище на Тайната вечеря.

Второто е: Знайте, че Истината е победена съдба от Човешката божественост! Вие ще трябва много умело да съчетавате, да плетете между културата на Мъдростта и наличната култура, в която сте заобиколени, как да `и сложите подквасата, за да ферментира, и как да опазите лактобацилус булгарикус, за да правите изключение. Ето това е от Човешката божественост.

И Трето Повеление: Знайте, че Животът е Себеосъществяващият се Бог – изведена Божия човечност! Това, което казвам, че Бог не се доказва, Бог се живее!

И в Исканията вече (защото сега се изграждате, защото сега сте в Школа) това е: Научи ни чуждата вина да не приемаме за своя невинност! Това е вашата жертва, преди да възкръснете. Възкресението е Мирова жертва, а вие трябва да извършите лична голгота, лична жертва. Това е чуждата вина да не се приема за своя невинност.

Второ Искане е: Позволи ни да живеем потребата от своя събожник! Това е едно от тайнствата, които трябва да реализирате заради реалния образ, който човечеството трябва да научи. Човечеството трябва да научи реалния образ на събожника, а той е безспорно първият му знак, че неговата виновност не е наша невинност.

И Трето Искане: Роди ни отново – за приложна молитвеност! Какво значи да ви родят отново за приложна молитвеност? Тази година с Посланието на Приложната молитвеност можахме да предоставим мащабността и реалната трапеза. Казахме, че (такова тълкование няма досега): смъртта е сила, която е формула на безжалието, съзнание, което е еволюция, и в края на краищата метафизика, която е идея чрез Възкресение за Единосъщие!

Това е приложно: Роди ме отново... Това значи всеки момент да се раждате за приложност, която бъдността ви предоставя. Вие ще трябва да благодарите на бъдността, че ви предоставя Искания като раждане отново, за да не бъде еволюцията с бент спирана някъде от условностите на умуванията на някои случайности, събудили се за лъжегениалности.

Виждаме в приложност и първите бразди, както се казва, не само че са изорани, но и засяти вече. Остава сеячите да нямат умора, за да стигнат до онова, което съм казал – че боговете не се уморяват! Сеячите могат, но не бива. Никога не бива да хабите енергия, за да си спестите време. Вашето бъдеще е в това, което казахме: Човекът е един събуден вече развиващ се бог! Това е най-голямата дързост, която можете да оставите на света. Някой може да бъде смутен, защото виждате колко прослава се дава на света. Всяка съблазън е достатъчна да направи изкушение. А всяко изкушение е живяна непотребност тогава, когато не е разграничило, че будността е един събуден бог!

Човекът нека си върши своето. Вие трябва да свършите това, което Божествената човечност у вас иска!

На добър Път!

 

Магда Ковачева: Учителю, благодарим Ви, че ни събрахте в този Дом! Благодарим за щедростта, с която изсипахте върху нас благодатта на Духовната вълна на Мъдростта! Приемете този дар – той е символ за триединство.

Ваклуш Толев: Благодаря на това, че можа да събереш потребата на благодарност от всички, и се надявам, че тези рози ще ми напомнят за този първи ден от Дните на Дома на Мъдростта!

 

Със съкращения, гр. Пловдив,
Дом на Мъдростта

Още от броя
Проглас, 2/2020   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Дом на Мъдростта, Из Мъдростта в скрижали Из Мъдростта в скрижали   Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди! Домът на Мъдростта е не само храм, той е и тайнст ... Откриване на Дома на Мъдростта 1.11.2000 г. 1.11.2000 г. Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Днес ние отваряме една нова страница в битието на човека, отваряме едни двери, зад които има Дом на Мъдростта. В тази наша ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2000 г.)     На Децата на Деня, Честит Дом на Мъдростта – врата на Учението Път на Мъдростта!   Нероденото от утроба е прежде времето &nd ... 13 тематични Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2000 г. Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди! Светлозар Нанов (организационен секретар на сдружение „Общест ... Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие, Пресконференция Пресконференция 18.12.2000 г.   Ваклуш Толев: На ваше разположение съм, уважаеми дами и господа!   Светлозар Нанов: Уважаеми г-н Толев, уважаеми предс ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (19.10.2000 г.)     На книжарница „Слово“ към Дома на Мъдростта, Не затваряйте очите на бухала – той е символ на мъдростта!   Свобод ... Представяне на списание Нур 3/2000 19.12.2000 г. Нур е една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог в човека! Благодаря на всички за тази утвърдена вече и бих казал, благословена идея да се учреди, а бе ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта     За Дома на Мъдростта, Днес, 21.12.2000 г., е Ден на Посланието за 2001 година, наречено Живототворчеството. Мили Деца на Деня, освободете съдба ... Представяне на Алманах „Посланията на Планетния Логос 1976–2001“ 21.12.2000 г.   Светлозар Нанов: Мили приятели, „добре дошли“ да си кажем в Дома на Мъдростта! Днес е предвидено да има представяне на Алманаха „Посл ... Рождество Христово, Беседа Беседа 24.12.2000 г.   (Видеопрожекция на Слово на Ваклуш за Рождество Христово)   Ваклуш Толев: Рождество! Всеки може да го направи, така както го е ... Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта, Интервю Интервю 26.12.2000 г.   Петър Николов (зам.-председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“): Уважаеми Учителю! В единадесетия тематичен ден от Дните ... Основни принципи, Нравствени категории и приложна молитвеност в Мъдростта, Беседа Беседа 28.12.2000 г.   (Видеопрожекция на интервюто с Ваклуш Толев „Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта“)   ... Беседа с Ваклуш Толев (29.12.2000 г.) 29.12.2000 г.   (Въвеждащи думи на Светлозар Нанов)   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, това е 12-ият тематичен ден в Дома на Мъдростта – една собстве ... Закриване на 13-те тематични Дни на Дома на Мъдростта 30.12.2000 г. 30.12.2000 г.   (Заключителни изказвания и поздравления от Светлозар Нанов и Кирил Коликов)   Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня! Когато дадох Посланието за 20 ... Откриване Дните на Дома на Мъдростта 21.12.2001 г. 21.12.2001 г. Служението в Мъдростта е без Себе си! Голяма благодат е една от осъществените идеи – идеята за изграждане Дом на Мъдростта. Разбира се, той трябваше да бъд ... Закриване Дните на Дома на Мъдростта 23.12.2001 г. 23.12.2001 г. Даром нищо не се дава! (Запис на хорово изпълнение на Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Дойдохме до един час, който безспорно е дял от времет ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2002 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Вие дойдохте да изпълните едно велико тайнство – служение за свобода, ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2002 г. 1.11.2002 г. Знаещият е повече от безгрешния! Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението Път на Мъдростта като хляб на бъде ... Дни на Дома на Мъдростта, Откриване 20.12.2002 г. Откриване 20.12.2002 г.   (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Деца на Деня, днес откриваме Дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, к ... От Послание до Послание, Беседа 20.12.2002 г. Беседа 20.12.2002 г. Будността е един събуден Бог! (Изложения върху Посланията от Марин Маринов – водещ от Школа Път на Мъдростта, Хасково, и Георги Кючуков – в ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2003 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Домът е храм без догми, но с отговорност пред тайнствата – огньове на ... Домът на Мъдростта – храм без догми Слово по случай Деня на народните будители 1.11.2003 г. Историята е съхранен дух в събития! Първи ноември – голeмият Ден на народните будители и Денят на Дома на Мъдр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2004 г. Откриване 18.12.2004 г. Домът на Мъдростта е храм без догми! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Радост е, че този Дом беше предсказан, че този Дом беш ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 30.10.2005г.     На Децата на Деня, Честит празника на Деня на Дома и Будителството!   Да се поклоним, дори да коленичим пред олтара на бъдещето, т ... Вместо Проглас Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005г. Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005 г. Знаещият е повече дори от безгрешния! Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът о ... Върху Посланията на Планетния Логос Беседа 18.12.2005г. Беседа 18.12.2005 г.   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Тези хубави дни са най-голямата радост, която Обществото Път на Мъдростта можа да остави – Дн ... Откриване на Дните на Дома на Мъдростта Тържество 21.12.2006 г. Тържество 21.12.2006 г. Посланията на Планетния Логос са утроба на посвещенията! (Кирил Коликов – гл. редактор на списание „Нур“, представя новия брой &nd ... 7 години Дом на Мъдростта 3.11.2007 г. 3.11.2007 г. Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител! Скъпи събожници! Честита ви 7-годишнината от изграждането на Дома на Мъдростта! Приветствам вашата гр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 22.12.2007 г. Откриване 22.12.2007 г. Домът на Мъдростта е Алма матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се ли ... Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията Експозе 22.12.2007 г. Експозе 22.12.2007 г. Сътворението не е довършено! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Благословението `и над всички ви! Дайте на съзнанието си ... Лъч на Жизнелюбието и Лъч на Молението Беседа 23.12.2007 г. Беседа 23.12.2007 г.   Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, събожници! След вчерашния градивен за нас ден, Дните на Дома продължават и д ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 01.11.2008 г.     На Дома на Мъдростта, Поклон и признание не е достатъчно. Нужен е призив: На Път сме, Деца на Деня!   Бъдете благословени ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Ден на народните будители 1.11.2008 г. 1.11.2008 г. Учението на Мъдростта вече е Път! Добре дошли в своя собствен Дом на Мъдростта, скъпи Деца на Деня! Вашият Път е потреба на бъдното човечество като култура, ка ... Логос, Духовни вълни, Учения Дискусия 21.12.2008 г. Дискусия 21.12.2008 г.   Ваклуш Толев: Благодаря от сърце за предаността ви! Благодаря, че пазите в съзнанието си необходимостта да присъствате!   Све ... Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2009 г. 1.11.2009 г. Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! (Дискусия: „Новото Будителство в идеята Дом на Мъдростта&ld ... Творчески Дни на Дома на Мъдростта 18.12.2010 г. 18.12.2010 г. Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта! Днес празнуваме Дните на Дома на Мъдростта. А той какво е? Можем да го сравним с корпусното в човека &ndas ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Като Деца на Деня, първото, което приложихте във вашата воля в принос на Учението, е да изградите Общес ... Будителството – нов път 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Всяка ваша жертва, скъпи Деца на Деня, е една главня в кладата на Мировата промяна! Казал съм, че До ... Дни на Дома на Мъдростта 17.12.2011 г. 17.12.2011 г. Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, кой ... Будителството – единство между Небе и земя Тържество 28.10.2012 г. Тържество 28.10.2012 г. Будителството е творчество! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Родена бъднина сте! Радвам се, Деца на Деня, да ви поздр ...