Представяне на Алманах „Посланията на Планетния Логос 1976–2001“

Арxив | брой 2 / 2020

21.12.2000 г.

 

Светлозар Нанов: Мили приятели, „добре дошли“ да си кажем в Дома на Мъдростта!

Днес е предвидено да има представяне на Алманаха „Послания на Планетния Логос“, а след това и да изгледаме филма, който беше заснет миналата година по повод Посланието на Планетния Логос.

Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня, всяка молитва е дадена с оглед будността на човека. И в тазгодишното Послание стои Молитвата, която преди десетки години бе дадена, за да може сега да вибрирате с нейната същност. Хората правят молитви на трансценденталния Бог, но имат ли молитва за вътрешния си Бог? След като олтарът вече е Книгата на Живота, безспорно предварено беше с Молитвата, която ви казва: Научи ме жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и душа, целомъдрен в мисъл и тяло... Не: Дай ми, Господи, хляб насъщний... Целостта на Учението Път на Мъдростта е именно в това: Научи ме жив да бъда в Тебе! Няма откъде да вземете живот вън от себе си.

Мировата енергия с всичката динамичност на идеите всяка година дава своето Послание. Посланията са нещо много съкровено, което на едно или на две хилядолетия веднъж се дава. Разбирате ли преломния момент, който Децата на Деня имат да извършат? Това е едно взаимно сътрудничество на Мировото съзнание, което с хиляди години е работило и с хиляди години преди това е предвидило предназначението на едно Учение. Макар че досега не бяха йерархирани енергиите и религиите чрез Доктрината на Духовните вълни, която дадох, но все пак в Мировостта те са вложени в едно Битие, което чака своето ниспослание тук. Това е голямата тайна!

Посланията като даденост и изобилие на енергии идват, а Децата на Деня в своята будност получават аурното облъчване на Мировото съзнание. И тази Логосова даденост присъства в приложната молитвеност на Посланията. Много често неосъзнато, а и много трудно е някой да може да каже „аз бях“. Още повече: Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях... Но като енергия, като същност в Мировото съзнание стои и в страница на личната Книга на Живота е писано. Както и тази година, в новото Послание пак има същности, без които не можете.

Така че аз ви благодаря от сърце за този голям празник, на който не бива да даваме друго звучене, освен както тази година Посланието е наречено – Животворчество. Никаква друга тържественост – единственото, което Посланието може да ви поднесе, е усвояването на Мировата енергия и молитвената приложност – Живототворчество!

Миналата година, както знаете, беше Посланието на Присъствието. Аз не зная дали може да се направи измерение на това, което направихте за една година. И тогава човек с основание ще попита: „Може ли сега да правим още нещо?“ и „Защо Посланията са всяка година?“. Да, защото Мировата духовност препраща своите енергии, облича в аурата на голямата идея служението, за да може утвърдена Духовната вълна на Мъдростта да стане това, което казахме навремето – битие и трапеза. Трябва да направим Мъдростта трапезен хляб на живота – заради отговорността и заради Мировата щедрост!

Така че днес ще имаме възможността да си честитим големия празник – Ден на Посланията. И Децата на Деня тук, в Пловдив, в една неуморност – от съмване до съмване работиха. Наистина в продължение на седмица или повече дни се работеше от съмване до съмване, за да ви се представи това, което кръстих Алманах „Послания на Планетния Логос 1977–2001 година“. И тогава ще разберете как се е градила тази Вавилонска кула, тези изправени ръце към Небето и наистина как са могли да вземат оттам своето велико Послание.

Честитя ви голямата радост и неизбежната среща! Още веднъж показахме необходимостта Домът на Мъдростта да бъде приютност – имате го.

 

(Следва представяне на Алманаха от гл. редактор Кирил Коликов)

 

Ваклуш Толев: Понеже се тръгна към формулата за утвърждаване и признание, както го казвате, на социално присъствие – това е неизбежно наложително. В пещерите се е правило посвещение, а аз съм казал, че Пътят е един, улиците са много! Но в Пътя се прави Общество. Той минава през различни територии – наложително е някой да ходи по вода, без да потъва, друг да прекоси морето, трети да ходи до храма...

Следователно всичко това, като същност на Пътя, са необходимости. Оттук – правото на социална принадлежност, с която безспорно акумулираме енергия за това, което се нарича вече институция. Институция – държава, църква... Мировоконтинентално битие. Институция на планетно присъствие, в което много съществено Планетният Логос дава енергии, за да бъде то осветено. Енергии, каквито праща в осъществяването на общата, голямата идея – еволюция на човечеството.

В този смисъл – на социален акт, ние дадохме идеята за 13 безсмъртни българи. Поставихме и проблема на международна сцена, и то с планетно значение – да се включи в Хартата на обединените нации защита правото на душата срещу посегателството на проклятието анатема и клеймото враг. Така се вписваме в социалното присъствие, за да може едно Учение, каквото е Път на Мъдростта, да стане същност от човека. А не както известни концепции, най-вече философски, а някои, макар и религиозни, са останали поведение на една малка група.

Големи личности Европа е родила, но те нямат олтарно моление. Защо? Защото това, което културата даде като мислене, не е йерархията на Духа, а е само усвояване на дух, който прави култура. А ние правим йерархия на Духа в приложна култура! Това е голямата разлика, която трябва да познаем, като искаме наистина едно право на социално присъствие.

Така че именно с тази социална потреба ние се вграждаме в историческа отговорност. Ние сме една историческа безспорност вече. Защото чрез Децата на Деня Пътят на Мъдростта ще остави диря.

Разбира се, аз благодарност винаги ще изказвам, защото Алманахът е нещо, което наистина ще стане уникат. Но много е трудно да се каже, че сега до такава степен е набогатена душевността ви, че от тези Послания да направите доктрина. Дай Боже!

 

Със съкращения, гр. Пловдив,
Дом на Мъдростта

Още от броя
Проглас, 2/2020   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Дом на Мъдростта, Из Мъдростта в скрижали Из Мъдростта в скрижали   Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди! Домът на Мъдростта е не само храм, той е и тайнст ... Откриване на Дома на Мъдростта 1.11.2000 г. 1.11.2000 г. Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Днес ние отваряме една нова страница в битието на човека, отваряме едни двери, зад които има Дом на Мъдростта. В тази наша ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2000 г.)     На Децата на Деня, Честит Дом на Мъдростта – врата на Учението Път на Мъдростта!   Нероденото от утроба е прежде времето &nd ... 13 тематични Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2000 г. Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди! Светлозар Нанов (организационен секретар на сдружение „Общест ... Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие, Пресконференция Пресконференция 18.12.2000 г.   Ваклуш Толев: На ваше разположение съм, уважаеми дами и господа!   Светлозар Нанов: Уважаеми г-н Толев, уважаеми предс ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (19.10.2000 г.)     На книжарница „Слово“ към Дома на Мъдростта, Не затваряйте очите на бухала – той е символ на мъдростта!   Свобод ... Представяне на списание Нур 3/2000 19.12.2000 г. Нур е една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог в човека! Благодаря на всички за тази утвърдена вече и бих казал, благословена идея да се учреди, а бе ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта     За Дома на Мъдростта, Днес, 21.12.2000 г., е Ден на Посланието за 2001 година, наречено Живототворчеството. Мили Деца на Деня, освободете съдба ... Представяне на Алманах „Посланията на Планетния Логос 1976–2001“ 21.12.2000 г.   Светлозар Нанов: Мили приятели, „добре дошли“ да си кажем в Дома на Мъдростта! Днес е предвидено да има представяне на Алманаха „Посл ... Рождество Христово, Беседа Беседа 24.12.2000 г.   (Видеопрожекция на Слово на Ваклуш за Рождество Христово)   Ваклуш Толев: Рождество! Всеки може да го направи, така както го е ... Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта, Интервю Интервю 26.12.2000 г.   Петър Николов (зам.-председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“): Уважаеми Учителю! В единадесетия тематичен ден от Дните ... Основни принципи, Нравствени категории и приложна молитвеност в Мъдростта, Беседа Беседа 28.12.2000 г.   (Видеопрожекция на интервюто с Ваклуш Толев „Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта“)   ... Беседа с Ваклуш Толев (29.12.2000 г.) 29.12.2000 г.   (Въвеждащи думи на Светлозар Нанов)   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, това е 12-ият тематичен ден в Дома на Мъдростта – една собстве ... Закриване на 13-те тематични Дни на Дома на Мъдростта 30.12.2000 г. 30.12.2000 г.   (Заключителни изказвания и поздравления от Светлозар Нанов и Кирил Коликов)   Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня! Когато дадох Посланието за 20 ... Откриване Дните на Дома на Мъдростта 21.12.2001 г. 21.12.2001 г. Служението в Мъдростта е без Себе си! Голяма благодат е една от осъществените идеи – идеята за изграждане Дом на Мъдростта. Разбира се, той трябваше да бъд ... Закриване Дните на Дома на Мъдростта 23.12.2001 г. 23.12.2001 г. Даром нищо не се дава! (Запис на хорово изпълнение на Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Дойдохме до един час, който безспорно е дял от времет ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2002 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Вие дойдохте да изпълните едно велико тайнство – служение за свобода, ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2002 г. 1.11.2002 г. Знаещият е повече от безгрешния! Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението Път на Мъдростта като хляб на бъде ... Дни на Дома на Мъдростта, Откриване 20.12.2002 г. Откриване 20.12.2002 г.   (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Деца на Деня, днес откриваме Дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, к ... От Послание до Послание, Беседа 20.12.2002 г. Беседа 20.12.2002 г. Будността е един събуден Бог! (Изложения върху Посланията от Марин Маринов – водещ от Школа Път на Мъдростта, Хасково, и Георги Кючуков – в ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2003 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Домът е храм без догми, но с отговорност пред тайнствата – огньове на ... Домът на Мъдростта – храм без догми Слово по случай Деня на народните будители 1.11.2003 г. Историята е съхранен дух в събития! Първи ноември – голeмият Ден на народните будители и Денят на Дома на Мъдр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2004 г. Откриване 18.12.2004 г. Домът на Мъдростта е храм без догми! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Радост е, че този Дом беше предсказан, че този Дом беш ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 30.10.2005г.     На Децата на Деня, Честит празника на Деня на Дома и Будителството!   Да се поклоним, дори да коленичим пред олтара на бъдещето, т ... Вместо Проглас Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005г. Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005 г. Знаещият е повече дори от безгрешния! Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът о ... Върху Посланията на Планетния Логос Беседа 18.12.2005г. Беседа 18.12.2005 г.   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Тези хубави дни са най-голямата радост, която Обществото Път на Мъдростта можа да остави – Дн ... Откриване на Дните на Дома на Мъдростта Тържество 21.12.2006 г. Тържество 21.12.2006 г. Посланията на Планетния Логос са утроба на посвещенията! (Кирил Коликов – гл. редактор на списание „Нур“, представя новия брой &nd ... 7 години Дом на Мъдростта 3.11.2007 г. 3.11.2007 г. Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител! Скъпи събожници! Честита ви 7-годишнината от изграждането на Дома на Мъдростта! Приветствам вашата гр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 22.12.2007 г. Откриване 22.12.2007 г. Домът на Мъдростта е Алма матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се ли ... Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията Експозе 22.12.2007 г. Експозе 22.12.2007 г. Сътворението не е довършено! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Благословението `и над всички ви! Дайте на съзнанието си ... Лъч на Жизнелюбието и Лъч на Молението Беседа 23.12.2007 г. Беседа 23.12.2007 г.   Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, събожници! След вчерашния градивен за нас ден, Дните на Дома продължават и д ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 01.11.2008 г.     На Дома на Мъдростта, Поклон и признание не е достатъчно. Нужен е призив: На Път сме, Деца на Деня!   Бъдете благословени ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Ден на народните будители 1.11.2008 г. 1.11.2008 г. Учението на Мъдростта вече е Път! Добре дошли в своя собствен Дом на Мъдростта, скъпи Деца на Деня! Вашият Път е потреба на бъдното човечество като култура, ка ... Логос, Духовни вълни, Учения Дискусия 21.12.2008 г. Дискусия 21.12.2008 г.   Ваклуш Толев: Благодаря от сърце за предаността ви! Благодаря, че пазите в съзнанието си необходимостта да присъствате!   Све ... Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2009 г. 1.11.2009 г. Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! (Дискусия: „Новото Будителство в идеята Дом на Мъдростта&ld ... Творчески Дни на Дома на Мъдростта 18.12.2010 г. 18.12.2010 г. Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта! Днес празнуваме Дните на Дома на Мъдростта. А той какво е? Можем да го сравним с корпусното в човека &ndas ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Като Деца на Деня, първото, което приложихте във вашата воля в принос на Учението, е да изградите Общес ... Будителството – нов път 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Всяка ваша жертва, скъпи Деца на Деня, е една главня в кладата на Мировата промяна! Казал съм, че До ... Дни на Дома на Мъдростта 17.12.2011 г. 17.12.2011 г. Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, кой ... Будителството – единство между Небе и земя Тържество 28.10.2012 г. Тържество 28.10.2012 г. Будителството е творчество! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Родена бъднина сте! Радвам се, Деца на Деня, да ви поздр ...