Представяне на списание Нур 3/2000

Арxив | брой 2 / 2020

19.12.2000 г.

Нур е една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог в човека!

Благодаря на всички за тази утвърдена вече и бих казал, благословена идея да се учреди, а безспорно и да се осъществи в своето пребъдване Дом на Мъдростта! Поставя се един въпрос – Учението на Мъдростта елитарно ли е, към кого то е насочено? Дали този Дом на Мъдростта ще може да бъде една голяма трапеза за човечеството?

Разбира се, проблемът с елитарността до известна степен ограничава богатството на това, което даваме. Безспорно е едно – Христос демонстративно направи една Тайна вечеря, за да предостави на упълномощени и след това благословени от Светия Дух да изпълнят своето дело. Но енергията на Неговото Учение носеше послание към света в цялост. И така сега, когато сме свидетели, че милиарди го изповядват, ясно е, че не се касае за елитарност, а за йерархиране възможностите на еволюцията на човека, сътворен от Бога и връщащ се в Бога.

И Учението Път на Мъдростта не е школа, за да кажем, че може да представлява група на елитарността. Но в никакъв случай то не може да не бъде поднесено първом за усвояване от тези, които са, както добре казва Христос: „малцина избрани“[1]. Това са Децата на Деня, които нямат ролята на апостолството – да вестят по света, че има Учение (както апостолите са правили), а да освобождават, защото голямата идея е на бъдещите йерархии. Тези Деца на Деня трябва да дадат новата трапеза – трапезата на Мъдростта, за да може онези, които ще направят преобрата в себе си – онова преосвещаване на даровете у тях, да употребят Боголичието си за съвършенство в образа на Отца си, а Боговластието си да употребят в идея на Единосъщието, изведено с израза Аз и Отец сме едно!

Така че тази йерархия доведе до това, което трябва да носите. Коя е предпоставката, с която носите едно предназначение? Просветлението, което трябва да имате – то трябва да ви даде и основание за предназначението!

Така се роди списанието Нур. Нур като Светлина, която е от гроба Господен. Опорните точки на съзнанието на света, но най-вече на религиите, които уточниха присъствието на единобожието, не лишиха човека от възможността той също тъй да стане Единосъщ. Единобожието беше свобода на разкъсаното съзнание от многото богове, но във всичките си свои потенциални възможности извика сътвореното да остане Единосъщно. Това беше и идеята на списание Нур.

Трябваше да влезе в живот една съвсем нова като приложност и вечна като вложеност идея – човек бог в развитие. Ето с това се нае списание Нур. Нур излезе като една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог у нас! Децата на Деня вършат освобождаване именно на ограничения Бог в човека. И точно това прави списание Нур – изпраща послание след послание и събужда отговорността, с която трябва да извърши това, което Учението поиска от човека – бъдещ Бог!

Идеята за осъзнаването на човека в своето обожествяване е именно Духовната вълна на Мъдростта. Това списание играе тази роля – даде доктрината на Мъдростта в отлика от доктрините на Духовните вълни на Любовта, на Правдата, на Митологиите и на Сътворението. Ще спре ли битието на човека с Мъдростта? Не, казваме. Това е и прозрението за бъдещето – да се предостави да се довърши Вавилонската кула. В Учението Път на Мъдростта се предоставя възможност енергията и динамиката на ръцете на човека отново да си потърсят своята небесна даримост, за да изградят кулата на взаимността. Списание Нур това дава.

Аз имам, така да се каже, най-голямата отговорност за неговата устойчивост – отговорността да поблагодаря на тези десетина души, които не познават друга по-голяма жертва от това, което трябва да правят. Не може да бъдат поощрени с една благодарност. Казвам, че благодарността не е най-добрата възможност да изразиш всичката си задължимост към нещо, но така е прието. Тя не е достатъчна, разбира се. Но пък кое е онова, което ги прави доброволни жертвеници? Пътят на Голгота – социалният кръст, който Христос изнесе. Кръст, който ви дава право на Духа да победи материята.

Затова и тук казвам: Благодарността не е най-добрият израз на признателност, но със смирение я поднасям на знайни и незнайни съработници в идеята на списание Нур!

Тогава, когато събудената Боголикост започва да се оглежда в Боговластността – че служиш в идеята си на жертвата на Онова, Което е претворило света – с мъничкия си принос помагаш на ръката в нейната динамика в кулата Вавилонска към Небето.

Така че Учението Път на Мъдростта не е проблем на елитарност, а на посветеност, която трябва да бъде предоставена на културата и историята на човечеството! За да може то – освободено от своя тотем, разграничило своята двубожност в идея за добро и зло, внесло Правда, умилостивена от ръката на Христос – да приеме тази голяма идея, че човекът е бог в развитие. Това стои в тайната на Учението Път на Мъдростта!

Ето защо в наличност е една реалност – Домът на Мъдростта, който става духовен Дом. Благодаря на тази воля, която е извела вашето всекидневие в един такъв нов Дом!

 

Милена Груева: Учителю, защо чувствам еднаква необходимост да чета оригиналното Ви Слово от словата и едновременно същата необходимост да чета и списанията?

 

Ваклуш Толев: Въпросът е лесно обясним. Защо? Защото човекът, който има квалифициран ум, не може да допусне волности. Защото има един дисциплиниран ум, който е навикнал да приема готови нещата – отработени. И когато чете едно свободно слово, може да намери другата динамика.

Умението е едно слово не да го нормализирате, а да го поставите така, че да остане хармонията, ритмиката. Когато изливът на едно слово идва, това е една страшна динамика, това е едно вулканическо изригване, то е пълно с всичко... И за разлика от ума, душевната възможност улавя ритмите.

Големият конфликт между грамат`ика и твореца съществува във всички култури. В българската култура има винаги конфликт между поетите (най-вече поетите) и грамат`иците. Защото там, където не може да направите пълен член, а ви трябва за една ритмика или за една рима, в поезията е позволено. А грамат`икът ще каже: „А, не!“. Но кой твори езика? Езика го творят творците! Свободният, волният, който търси в една гласна – това, което съм казал и което наистина един Хермес прави – „Песен на гласните“. Тя е енергетична, което е в ритмиката, не римата вече, защото римата може да се понагажда малко, което личи. Вие дори може да изопачите една дума, за да имате музиката и върховенството на ритмиката.

Това не значи, че може да има волности – волности, които, да кажем, нарушават един граматически порядък. Но немците имат три различни словореда. Когато започва с някакво наречие, глаголът отива отзад. В българския не звучи много добре, но хората така правят – три различни словореда имат. Следователно вижте каква възможност е предоставена да правите хармония, музика, симфоничност в словото.

Така че границата е в това, че когато имате, примерно казано, един дисциплиниран ум, изведнъж го нарушава едно свободно слово. А когато казват: Христос учеше с власт, какво значеше? Точно това!

 

Със съкращения, гр. Пловдив,
Дом на Мъдростта

 

[1] Матей 20:16.

Още от броя
Проглас, 2/2020   Ако осъществите Мъдростта, ще познаете Истината! Авторът си отиде и рече: Осъществете се! Традицията е временно бреме; Учението е ... Дом на Мъдростта, Из Мъдростта в скрижали Из Мъдростта в скрижали   Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и без обреди! Домът на Мъдростта е не само храм, той е и тайнст ... Откриване на Дома на Мъдростта 1.11.2000 г. 1.11.2000 г. Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Днес ние отваряме една нова страница в битието на човека, отваряме едни двери, зад които има Дом на Мъдростта. В тази наша ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2000 г.)     На Децата на Деня, Честит Дом на Мъдростта – врата на Учението Път на Мъдростта!   Нероденото от утроба е прежде времето &nd ... 13 тематични Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2000 г. Домът на Мъдростта е първообраз на храма на бъдещето – без олтар и обреди! Светлозар Нанов (организационен секретар на сдружение „Общест ... Мъдростта – присъствие в Третото хилядолетие, Пресконференция Пресконференция 18.12.2000 г.   Ваклуш Толев: На ваше разположение съм, уважаеми дами и господа!   Светлозар Нанов: Уважаеми г-н Толев, уважаеми предс ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (19.10.2000 г.)     На книжарница „Слово“ към Дома на Мъдростта, Не затваряйте очите на бухала – той е символ на мъдростта!   Свобод ... Представяне на списание Нур 3/2000 19.12.2000 г. Нур е една вътрешна потреба – песента на извеждания Бог в човека! Благодаря на всички за тази утвърдена вече и бих казал, благословена идея да се учреди, а бе ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта     За Дома на Мъдростта, Днес, 21.12.2000 г., е Ден на Посланието за 2001 година, наречено Живототворчеството. Мили Деца на Деня, освободете съдба ... Представяне на Алманах „Посланията на Планетния Логос 1976–2001“ 21.12.2000 г.   Светлозар Нанов: Мили приятели, „добре дошли“ да си кажем в Дома на Мъдростта! Днес е предвидено да има представяне на Алманаха „Посл ... Рождество Христово, Беседа Беседа 24.12.2000 г.   (Видеопрожекция на Слово на Ваклуш за Рождество Христово)   Ваклуш Толев: Рождество! Всеки може да го направи, така както го е ... Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта, Интервю Интервю 26.12.2000 г.   Петър Николов (зам.-председател на сдружение „Общество Път на Мъдростта“): Уважаеми Учителю! В единадесетия тематичен ден от Дните ... Основни принципи, Нравствени категории и приложна молитвеност в Мъдростта, Беседа Беседа 28.12.2000 г.   (Видеопрожекция на интервюто с Ваклуш Толев „Основни принципи, Нравствени категории и Приложна молитвеност в Мъдростта“)   ... Беседа с Ваклуш Толев (29.12.2000 г.) 29.12.2000 г.   (Въвеждащи думи на Светлозар Нанов)   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня, това е 12-ият тематичен ден в Дома на Мъдростта – една собстве ... Закриване на 13-те тематични Дни на Дома на Мъдростта 30.12.2000 г. 30.12.2000 г.   (Заключителни изказвания и поздравления от Светлозар Нанов и Кирил Коликов)   Ваклуш Толев: Мили Деца на Деня! Когато дадох Посланието за 20 ... Откриване Дните на Дома на Мъдростта 21.12.2001 г. 21.12.2001 г. Служението в Мъдростта е без Себе си! Голяма благодат е една от осъществените идеи – идеята за изграждане Дом на Мъдростта. Разбира се, той трябваше да бъд ... Закриване Дните на Дома на Мъдростта 23.12.2001 г. 23.12.2001 г. Даром нищо не се дава! (Запис на хорово изпълнение на Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Дойдохме до един час, който безспорно е дял от времет ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2002 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Вие дойдохте да изпълните едно велико тайнство – служение за свобода, ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2002 г. 1.11.2002 г. Знаещият е повече от безгрешния! Домът на Мъдростта е институцията, която трябва да направи достояние осветената тайна на Учението Път на Мъдростта като хляб на бъде ... Дни на Дома на Мъдростта, Откриване 20.12.2002 г. Откриване 20.12.2002 г.   (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Деца на Деня, днес откриваме Дните на Дома на Мъдростта. Няма по-добър благослов от това, к ... От Послание до Послание, Беседа 20.12.2002 г. Беседа 20.12.2002 г. Будността е един събуден Бог! (Изложения върху Посланията от Марин Маринов – водещ от Школа Път на Мъдростта, Хасково, и Георги Кючуков – в ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта (01.11.2003 г.)     На Децата на Деня, Честит Ден на Дома на Мъдростта!   Домът е храм без догми, но с отговорност пред тайнствата – огньове на ... Домът на Мъдростта – храм без догми Слово по случай Деня на народните будители 1.11.2003 г. Историята е съхранен дух в събития! Първи ноември – голeмият Ден на народните будители и Денят на Дома на Мъдр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 18.12.2004 г. Откриване 18.12.2004 г. Домът на Мъдростта е храм без догми! Когато пътникът е благословен, Пътят става свещен! Радост е, че този Дом беше предсказан, че този Дом беш ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 30.10.2005г.     На Децата на Деня, Честит празника на Деня на Дома и Будителството!   Да се поклоним, дори да коленичим пред олтара на бъдещето, т ... Вместо Проглас Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005г. Поздравление от Ваклуш Толев за Дните на Дома на Мъдростта 18.12.2005 г. Знаещият е повече дори от безгрешния! Не се страхувайте да зовете Бог и боговете, защото Духът о ... Върху Посланията на Планетния Логос Беседа 18.12.2005г. Беседа 18.12.2005 г.   Ваклуш Толев: Добър ден, скъпи Деца на Деня! Тези хубави дни са най-голямата радост, която Обществото Път на Мъдростта можа да остави – Дн ... Откриване на Дните на Дома на Мъдростта Тържество 21.12.2006 г. Тържество 21.12.2006 г. Посланията на Планетния Логос са утроба на посвещенията! (Кирил Коликов – гл. редактор на списание „Нур“, представя новия брой &nd ... 7 години Дом на Мъдростта 3.11.2007 г. 3.11.2007 г. Духовният инкубатор Дом на Мъдростта прави човека Съсътворител! Скъпи събожници! Честита ви 7-годишнината от изграждането на Дома на Мъдростта! Приветствам вашата гр ... Дни на Дома на Мъдростта Откриване 22.12.2007 г. Откриване 22.12.2007 г. Домът на Мъдростта е Алма матер! Благословение над всички ви! Дайте на съзнанието си будност! Човек, когато иска да прави Път, трябва да се ли ... Посланията на Планетния Логос и Седемте Лъча на еволюцията Експозе 22.12.2007 г. Експозе 22.12.2007 г. Сътворението не е довършено! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Благословението `и над всички ви! Дайте на съзнанието си ... Лъч на Жизнелюбието и Лъч на Молението Беседа 23.12.2007 г. Беседа 23.12.2007 г.   Светлозар Нанов (управител на Дома на Мъдростта): Уважаеми Учителю, събожници! След вчерашния градивен за нас ден, Дните на Дома продължават и д ... Поздравление в Почетната книга на Дома на Мъдростта 01.11.2008 г.     На Дома на Мъдростта, Поклон и признание не е достатъчно. Нужен е призив: На Път сме, Деца на Деня!   Бъдете благословени ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта Ден на народните будители 1.11.2008 г. 1.11.2008 г. Учението на Мъдростта вече е Път! Добре дошли в своя собствен Дом на Мъдростта, скъпи Деца на Деня! Вашият Път е потреба на бъдното човечество като култура, ка ... Логос, Духовни вълни, Учения Дискусия 21.12.2008 г. Дискусия 21.12.2008 г.   Ваклуш Толев: Благодаря от сърце за предаността ви! Благодаря, че пазите в съзнанието си необходимостта да присъствате!   Све ... Ден на Дома на Мъдростта 1.11.2009 г. 1.11.2009 г. Домът на Мъдростта е приютен дом на духовна будност – аурна същност и съхранител на Знанието! (Дискусия: „Новото Будителство в идеята Дом на Мъдростта&ld ... Творчески Дни на Дома на Мъдростта 18.12.2010 г. 18.12.2010 г. Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта! Днес празнуваме Дните на Дома на Мъдростта. А той какво е? Можем да го сравним с корпусното в човека &ndas ... 1 ноември – Ден на Дома на Мъдростта 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Домът на Мъдростта е идея за ново будителство! Ваклуш Толев: Като Деца на Деня, първото, което приложихте във вашата воля в принос на Учението, е да изградите Общес ... Будителството – нов път 29.10.2011 г. 29.10.2011 г. Будителството е изказ на духовна енергия и йерархия за нов Дом! Всяка ваша жертва, скъпи Деца на Деня, е една главня в кладата на Мировата промяна! Казал съм, че До ... Дни на Дома на Мъдростта 17.12.2011 г. 17.12.2011 г. Посланията са култура за изграждане на събожничеството! Деца на Деня, бъдете благословени! Имате Път, имате и Послания от Небето, за да извървите Пътя. А той е, кой ... Будителството – единство между Небе и земя Тържество 28.10.2012 г. Тържество 28.10.2012 г. Будителството е творчество! (Звучи Молитвата на Мъдростта)   Ваклуш Толев: Родена бъднина сте! Радвам се, Деца на Деня, да ви поздр ...