Зареждам...
За автора

За автора

 

Ваклуш Толев е роден на 7-ми януари 1923 г., в деня на Рождество Христово, в село Поповица, Пловдивска област.
Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет. Изключен е през 1946 г. по политически причини. Престоява дълги години по лагери и затвори. Там пише поезия, драми, философски есета, изучава немски, френски, английски език...
След излизането от затворите завършва богословие в Духовната академия, София. Работи в Пловдивската митрополия като библиотекар, където във взаимодействие с отдел „Култура“ на Община Пловдив, създава първата иконна изложба.
През 1991 г. е поканен да чете лекции по История на религиите в Пловдивския и Софийския университети. Започва да изнася лектории и публични слова в научни и културни центрове в цялата страна. От 1993 г. лекциите и словата излизат в списание „Нур“, което основно съдържа програмни теми и посланията на Учението Път на Мъдростта. Автор е и на Алманах „Послания на Планетния Логос“ както и на метафизичния труд „Седемте Лъча на еволюцията“.
По идея на Ваклуш Толев е създадено Сдружение „Общество Път на Мъдростта“, което работи за разгръщане духовния потенциал на нацията и на водещите принципи в духовно-културната еволюция на човечеството.
Друго издание на Ваклуш Толев е трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“, състояща се от „История на религиите“ и „Езотерични школи и мистични учения“ – част І и ІІ. Тези книги са един нов поглед върху присъствието на духовното и окултно знание в личното, социално и историческо битие на човечеството. А най-новата му книга – първи том на „Духовните дарове на България“, извежда културно-историческата роля и духовния принос на религиите в българските земи. Втори том съдържа духовно-социалните феномени в България. Подготвя се за печат и „Мъдростта в скрижали“ – издание, съставено от афоризми, сентенции и мисли на автора.
Ваклуш Толев е автор на идеята да се утвърди Ден и изгради Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи в националната ни история. Идеята е публикувана в специално издание – Албум. В общочовешки план негово е предложението да се включи в „Хартата за правата на човека“ и клауза за правата на душата, като се премахне прилагането на „анатема“ в религиите и понятието „враг“ в социално-гражданските отношения.
Идеите на Ваклуш Толев са не само проницателни тълкувания в областта на религиознанието, философията, историята, социологията и пр., те са принос към бъдещето като визия за присъствието на човечеството в Третото хилядолетие. За първи път в света Ваклуш Толев дава Доктрината за йерархия на Духовните вълни и прокламира поредната Духовна вълна – Вълната на Мъдростта!

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993