Зареждам...
брой 1 / 1993

Проглас

 

Всяка духовна вълна е излив на Планетния Логос, Божествена еманация, която храни планетната цялост. Тя е подкваса и носи развитие; тя е промяна, но не и насилие. Духовната вълна не атакува отделния орган, а докосва душевната цялост; тя не е унищожение, а филтрация за чистота. Нейната светлина и оплождане трябва да бъдат внесени чрез динамиката на енергиите. Това извършват Великите Посветени – Богосиновете, които са предназначени за върховна жертва, макар че жертвата не е лична – личен е само акта на жертвуването.

Седем светилника има в битието на човека. Седем духовни културни раси и седем духовни вълни го плискат и обожествяват. Различните духовни вълни не си противоречат – в еволюцията няма противоречие, а развитие. С Правдата научихме полюсите, с Любовта научихме прощението, с Мъдростта учим святостта на признанието за прозрение, а с Истината ще приготвим живота си за Свобода. Свободата е неограничението, което има само Бог!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993