Зареждам...
брой 2 / 1993

Проглас

 

Пред гробницата на Йосиф Ариматейски стояха и стоят жени и мъже, които свидетелствуват за един Невечерен ден, за една Всемирна Мистерия – Възкресението:

Възкресението като лична, социална и мирова драма, Христос – Логосът като хилядолетен Бог;

Възкресението като реалност от историческия път на живяна и потребна лична Голгота!

То е реалност като душевно сродяване – ритуална психоза чрез взаимния поздрав „Христос Возкресе“;

То е реалност на Духа за божествено присъствие в плътта.

Възкресението освободи пазителите на Дървото на Живота. Едемът е отворен – в Адам работи Христос. Христос-роденият работи в Адам-сътворения. Той променя, изкупва и спасява.

Мъдростта победи страха от еретизъм да се яде плода на Знанието.

Възкресението не е съчувствие към човека, а идея за живот – живее само Бог!

Затичани към гробницата, нека от всеки гроб направим Възкресение!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021