Зареждам...
брой 3 / 1993

Проглас

 

Моят приятел е моят друг Аз, казва Питагор.

Откакто е изгонен Адам от Едема (Рая), Той изплаща дързостта, че: „Стана като един от Нас да познава добро и зло“ (Битие 3:22). Дързост за цялост на разкъсаната гръд! Само Животът – Бог е цялостен, другото са елементи на развитието.

Откакто е свалена от триножника делфийската Пития, над света се носи една глуха и тъжна въздишка на търсещия и чакащия човек пред портите на аполоновия храм, дето пише: „Гноти сеавтон!“ (Познай себе си). Когато човек се себесъзнава, той е свободен; когато се бори за себесъзнание, той се развива.

Е ли е човек наистина само едно изгонено дете на Бога? Не! Окултното знание е борба срещу груповата душа – удобна за улицата и обидна за личния дом. Предопределението е сбор от нашето битие и възмездност пред Всемира.

Човечеството усвоява и прилага някои религиозни необходимости, но само да облекчи страданието си, без да е още отговорно, че като син човеческий е „Алфата и Омегата“.

А то, човечеството, трябва да намери черпалото за живата вода от кладенеца на Мъдростта.

Мъдростта – Богораждаща Приснодева!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993