Зареждам...
брой 4 / 1993

Проглас

 

В тревожни дни битието на човека е хранено с мана Господня.

В дни на развитие профети му давали заповеди и правила на живот.

В дни на Възкресение и тържество откровението свидетелства за пришествие на нова духовна вълна.

Такава е йерархията на еволюцията, пътят на Божествения живот – предсетен, определящ и животворен, т.е. интуитивен, боговдъхновен и богооткровен.

Взаимно те не се отричат, както всички царства на Универсума, но взаимно се освобождават по лествицата на осъщественото. Това са „очите“ на знанието.

Защото Бог чрез Естеството Си ни учи, а чрез Откровението ни дава тайните Си.

Има една тъжна песен, с която светът не бива да остане – само с нея. Това е песен писана от ръката на отрицанието: Рeче безумец в сърцето си – няма Бог. Наша отговорност е да сменим този ритъм. Навикът да се композира само на петолиние не е обречен дълг за избраника. Ново вино, нови мехове.

Откровението е Слово на Всевишния, изречено чрез устата на творението!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021