Зареждам...
брой 1 / 1994

Проглас

„Аз съм Алфа и Омега...“
(Откр. 1:8)

Йерархията е воля на Всемира, която нарушава покоя и като потреба на Великата тревога събужда пътника и посочва Пътя.

Този пътник трябва да чуе проповедта на Планината; да поиска жива вода, от която няма да ожаднее, да я пие без черпало; и като влезе в градацията Деца на Деня, да вземе главнята на Мъдростта и тръгне от дом на дом, защото Денят започна!

Така Неуморният ще има неделима съдба с националния дух като предречен дар на всеслужението и ще рече: Господи, при Тебе има думи за вечност! Къде да отида да ям хляба на Живота? На трапезата на Единството, защото Аз и Отец сме едно!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993