Зареждам...
брой 2 / 1994

Проглас

 

Ангелите рекоха на хората: Защо търсите Живия между мъртвите?

Това е голямата тъга на човечеството като деградивен светоусет и воля безплодна!

Човек ще търси Живия между мъртвите поради живяна смърт, но неприложено лично Възкресение.

Човек живее не заради смъртта, а за Възкресение – тайна, която всички мистерии знаеха, а Христос я откри на света.

В езотеричните учения няма място за охрана на Гроба. Отдавна Копието е кръст, Пътят – святост, Гробницата – посвещение.

За Възкресението не се дава милостиня от излишък, а се жертва всичко!

На този олтар светителства само Синът.

Синът е живяно Човечество и въплътена Божественост!

Той е, Който ни учи да Възкръсваме.

А Възкресението е нова душевност на света!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993