Зареждам...
брой 6 / 1994

Проглас

Животът е отречена смърт!

Посланията са воля на Небето за духовния живот – зов за завръщане!

Настоящото Послание утвърждава ново битие. То пулсира като духовна вълна – Вълната на Мъдростта; ражда йерархията Деца на Деня; осенява човечеството; и е неделимо наследие.

Посланието не е урок за ума, а идея за обожествяване – за свобода, за живот. Единствен Животът е цялостният Бог; в него влиза и Смъртта, а не в Смъртта – Животът.

Само когато живеем за Любовта, работим за Мъдростта и се молим за Истината, ще имаме Свобода, т.е. Богоживот.

И вече няма да казваме: „Господи, да се отворят очите ни.“ (Матея 20:33)

Тъгата на Небето е свободата на земния човек!

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021