Зареждам...
брой 1 / 1995

Проглас

Научи ни да възкръсваме!

Без пространство и без време душата на всекиго чака Волята на Синовност и гроб възкресен.

Пътят е посочен, делата са изпълними; Еволюцията е неотстъпна! Кога и как – е проблем на духовна вълна, обществен храм и личен олтар.

Човек възкръсва заради божеството в себе си; чрез просветлението се освобождава, а чрез свободата се обожествява.

До гроба на Възкръсналия бяха допуснати само верните, защото и ръката на изпровода трябваше да бъде като ръката на посрещането – несмутена.

Докато се осезаем като непреходност, Христос ще казва: Аз слязох от Отца и дойдох в света. Пак оставям света и отивам при Отца. Пак...

Възкресението не е повест, а мистична и реално живяна драма на душата в люлката на плътта и пулсациите на Духа!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993