Зареждам...
брой 4 / 1995

Проглас

Мъдростта е пътница в коловоза на интуицията!

Райската ябълка нямаше да бъде предмет нито на размисъл, нито на противоречие – както много неща още стоят в Рая неучастници в битието ни – ако Ева не беше я откъснала.

Ева внесе динамика в йерархията Знание – станахме като Боговете, да знаем що е добро и зло, преди да имаме живот в Бога. Кой я научи? Змията – Мъдростта!

Историческият човек не е опровержение на райския, а проявена божествена воля за еволюция – волята да тръгнете и намерете ключ за друг храм. Дълъг, уморителен и жертвен е пътят на Правдата, който възправи Бога срещу човека; Идете и кръщавайте в името на Отца и Сина, и Светия Дух е пътят на Любовта, който чрез прощението спаси Бога в човека.

Свобода от размерно възмездие и от прощение е пътят на Мъдростта, който е идея Да бъдеш, не да имаш! Мъдростта не е празник на будните, а всекидневно безсмъртие, тя е йерархия на боговете.

 

Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993
Нур 2021