Зареждам...
брой 1 / 1996

Проглас

Човек не определя битието на Бог, а себе си!

Едва ли когато Пилат е рекъл: Ecce Homo! – Ето Човека!, е искал да опровергае постулата на Римската империя „Човек за човека е вълк“. Но идеята „Ето Човека“ разруши не само неговата империя, а и предишния човек, като го нарече храм Божий; даде му свобода от култа на миналото и прозрение за бъдеще.

Човек с тревожно безпокойство се потърси в Създателя си, съзна се като материя и Дух, хляб и молитва, гроб и Възкресение и позна, че Бог в човека е борба за Истина. Човекът изживя „Теогонията“ на Хезиод и „Метаморфозите“ на Овидий като познание, но унижено бе градиран в девет кръга на Дантевия „Ад“ като нравствена погрома, макар че Христос му даде единство с Отец.

Кой човек е потребен днес? Този, който в бъдни времена ще чупи печатите на книгата на Живота, където пише: Няма зло, има нееволюирало добро.

Човекът е бог в развитие!

 

НУР 2021
Нур 2020
НУР 2019
НУР 2018
НУР 2017
НУР 2016
НУР 2015
НУР 2014
НУР 2013
НУР 2012
НУР 2011
НУР 2010
НУР 2009
НУР 2008
НУР 2007
НУР 2006
НУР 2005
НУР 2004
НУР 2003
НУР 2002
НУР 2001
НУР 2000
НУР 1999
НУР 1998
НУР 1997
НУР 1996
НУР 1995
НУР 1994
НУР 1993